2011. január 19., szerda

Felhívás a MAG-tól

Magyar Alkotók és Gondolkodók Társasága /9.Pk.60.836/1995/14/ 
MAG 
1112. Budapest, Cirmos-u.1. 

FELHÍVÁS 
Magyarországot megtámadták! 
Hadüzenet nélkül orvul, aljasul! 
Miért? 


Mert: elsöprő győzelmet aratott a nemzeti akarat 2010. április 11-én a parlamenti és október 3-án az önkormányzati választásokon. 


Mert: elfogadásra került a nemzeti együttműködés rendszerének politikai és gazdasági célja. 

Mert: a demokratikus rendet megerősítő, új alkotmánya lesz Magyarországnak. 

Mert: a magyar érdekeket akarjuk érvényesíteni itthon és a nemzetközi világban egyaránt. 

Mert: a nyolc év bal-liberális kormányzásának erkölcsi és gazdasági csődjéből és az ezt tetőző világgazdasági-pénzügyi válság hatásainak hátrányaiból saját erőnkre támaszkodva akarunk kitörni. 

Mert: költségvetésünk stabillá tétele érdekében szolidaritást követelünk a bankoktól és a multinacionális kereskedelmi cégektől azoktól, akiknek a kommunista rendszerváltást követően Magyarország biztosította a legelőnyösebb működési feltételeket Európa e térségében. 

Mert: törvényeket alkotunk az ország szellemi, morális és gazdasági felemelkedésének érdekében. 

Mert: mindezek csak a legteljesebb nemzeti összefogás alapján és felhatalmazásával valósíthatók meg. 

A háborúk valódi célja sohasem a kirobbanásukat igazolni látszó, a közvélemény számára elfogadtatni akaró közvetlen esemény vagy események megnevezése. A megnevezések általában csak fedőnevei az offenzíváknak. 

Magyarország ellen indított háború fedőneve: médiatörvény. 

A támadók nem nemzeti vagy nemzetközi haderők, hanem annál sokkal veszélyesebb: hazai és nemzetközi szélhámosok hada. 

A bal-liberálisok nyolc évig tartó országlása a magyar történelem egyik legszégyenteljesebb időszakát ölelte fel. A nemzeti tudat, a morál, az oktatás, a társadalmi csoportok léte, a demokratikus alapok és a gazdaság minden szegmense a mélypontra jutott. 

Az ezt okozó és ezért a népakaratból a 2010-es választásokon hatalomvesztettek, és ezek országon belüli és kívüli haszonélvező körei hűen önmagukhoz, a sok évtizedes tradíciókat meg nem hazudtolva mindent megtesznek visszatérésük érdekében. Itt nem a médiatörvényről és a szólás szabadságáról, és nem a magyarországi demokrácia megvédéséről van szó -- hiszen pontosan tudják, hogy a kormány intézkedései ezek megerősítését szolgálják --, hanem egyszerűen a gazdasági és politikai hatalmuk visszaszerzésének lehetőségét látják ezen jelszavak hangoztatása mögé bújva, a nemzetközi bal és neoliberális körök teljes támogatását élvezve. 

Módszereik aljasak és gátlástalanok, íme egy a sok közül: 

2011. január 7-én felhívást intézett az „európai” értelmiségiek egy csoportja -- magyar kezdeményezésre -- az uniós intézményekhez írt nyílt levél formájában, melyben a szabadságjogok számonkérhetőségét szorgalmazzák a magyar demokrácia védelmében, mert „megtörtént az, amit az Európai unió hivatott megakadályozni: az EU saját határain belül 2004 óta tagállam Magyarországon felszámolták a liberális demokráciát” 

„A kormány, habár demokratikusan választották meg visszaélve parlamenti többségével módszeresen letépi a demokrácia fék és ellensúlyrendszerét, eltörli az alkotmányos korlátokat, és a kormányzó párt uralma alá hajtja az összes hatalmi ágat, a független intézményeket és a sajtót”. 

Ezért az európai pártcsaládokat összefogásra szólítják fel: „fejlesszenek ki távlatos védelmet Európa közös demokráciájának lerombolása ellen.” 

Aláírók magyar részről többek között: Demszky Gábor, Göncz Árpád, Haraszti Miklós, Hodosán Róza, Kenedi János, Konrád György, Kőszeg Ferenc, Magyar Bálint, Pető Iván, Rajk László. 

A leírtakhoz kommentárt nem fűzünk, de azt igen, hogy ezek az emberek szemérmetlen és mocskos hazugságra épülő nyílt támadást intéztek a Magyar Köztársaság Kormánya, intézményrendszere, a magyar demokratikus rend ellen. Ezek az emberek hazaárulást követtek el, ezek az emberek a nemzet szégyenei! 

Meg kell védenünk Magyarországot, meg kell védenünk a magyar Kormányt és annak Miniszterelnökét, akire most kétszeres teher nehezedik: a magyar és az európai teher. Mindezek ellenére, minden esélyünk megvan, hogy a terheket legyűrve győztesek legyünk, mert ez minden egyes magyar állampolgár győzelmét, így a nemzet győzelmét fogja jelenteni. 

Ehhez kérjük polgártársaink összefogott támogatását, hitét és akaratát, mert bizodalmunk teljesülésének ez a legfőbb záloga! 

Egyben felszólítjuk a szocialista, liberális és a hozzájuk kötődő egyéb szervezeteket, hogy a Magyarország megbélyegzését a náci veszéllyel, az antiszemitizmussal, a rasszizmussal és egyéb nemtelen jelzőkkel és az ebből fakadó hisztériakeltéssel azonnal fejezzék be! 

Budapest, 2011. január 11. 

MAG nevében: 

Dr. László Jenő

--------------------------------------------

Tamási Béláné hozzászólása:

Tisztelt Magyar Alkotók és Gondolkodók!

Majdnem teljes mértékben egyetértek Önökkel .
Egy, de igen fontos kérdésben azonban nem!
Kérem, fontolják meg, ami9t most megpróbálok röviden elmondani

A Magyar Népnek, Nemzetnek van egy /több/ezer éves Alkotmánya.
Ezt l944. március l9-én felfüggesztették, azóta sem sikerült helyreállítani.
Csak ezt kellene megtenni és hozzá meghozni a sarkalatos törvényeket, melyek mindent rendbe tudnak tenni.
De a Szent Korona lakotmányát újra cserélni!
Ez abszurdum!
Ha tényleg tisztességes a szándék, akkor miért a nehezebb utat választják?
Miért a teljességgel törvénytelent? Hiszen törvénytelenséggel nem lehet törvényes rendet visszaállítani!
A Szent Korona az egyetlen hivatkozási lehetőség, mely a Magyar Földet megvédi, mivel a tulajdona.
Csak nem ezért kell új alkotmány?
És még bele sem köthetne a csahos világ, hogy a nyilas felfüggesztést eltöröljük.
Nehezen hiszem el, hogy ez MÁSNAK nem jutott eszébe!
Csak ennyit kellene tenni és minden szelet kifoghatnának!
Európa sok állama térden menne Mekkába, ha ezer éves alkotmányát kellene helyreállítania.
Mert nincs nekik.
Nekünk meg nem kell?
Kell a csaholás?

Erre nagyon szeretném a választ, de még senki nem tudta megadni!
Önök tudják?

Üdvözlettel: Tamási Béláné, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület képviseletében
--------------------------------------------
Dr. Boór Ferenc hozzászólása:


Hozzáteszem.
Véleményem szerint a fentiek közül az bizony nagyon nagy tévedés, hogy azért támadnák Magyarországot, mert egyszerűen csak "új alkotmányt" akarna alkotni (erre vonatkozó nyugati fröcskölődést sem tapasztalhatsz), hanem minden másért. Természetesen az is igaz, hogy a liszaboni szerződéssel már oda jutott a "Brüsszeli" hólyag, hogy még az is felháborítja, hogy egyáltalán az alkotmányozás egy a fennhatóságában lévő országban nélküle, engedélye és egyértelmű szabályozása nélkül szóba jöhet. Azonban valójában nem az zavarja, hogy az alkotmány új, vagy régi lesz, hanem az, hogy milyen is. Magyar vagy európai?!
A cél teljesen világos.
Magyarország, a magyar nép még véletlenül se ébredjen meg "Hamupipőke" álmából, éppen a célegyenesben ne, mikor már Európa fegyveres háború nélkül bekebelezné végleg, a magyarokat földönfutóvá téve.
Európa tehát mindent meg fog tenni, hogy Magyarország nehogy visszatérjen ősi alkotmányához, amivel óhatatlanul minden (történelmi, jogi, művelődési, gazdasági, ....) értelemben kimondaná, hogy Európa egy ifjú feltörekvő globális pióca ahhoz az értékrendjét folyamatosan átmentő Magyarországhoz képest (ezzel természetesen példát állítva több nemzet elé is), amely egészen 1944. március 18.-ig a legfőbb akadályát, ellenpéldáját alkotta a más népek és földterületek kihasználásától, kirablásától sem visszariadó "állandó verseny", "érték nélküli szabadság", "fenntartható fejlődés" jelszavakkal kábító parazita érvényesülésnek.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése