2016. március 8., kedd

Ismétlés a tudás atyja - avagy emlékezz a SEMINOra!

A DNS vizsgálat eredménye: a magyarok nem “hont foglaltak”, hanem hazajöttek!

  1. A magyar nép ősei napjainktól számolva 35-40 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnként megjelent eurpoid őstelepesek közt voltak.
  2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterikusabban elhatárolható népessége.
  3. A magyar nép legközelebbi – genetikai szinten igazolható – rokonai, a lengyel, az ukrán, valamint a horvát nép.

Genetikailag olyan, hogy “indoeurópai” nem létezik. Nincs “szláv” sem, csak “európai”, és értik ez alatt éppen a magyarságra legjellemzőbb haplotípusok csoportjával jellemezhető népeket. A magyar nép genetikailag európai, sőt, “őseurópai” (Természetesen a nyelvünk is és az írásunk is az!).
  • A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es haplotípus alapján – őskőkorszakbeli – ősapa leszármazottja.
  • A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, -11 %-a az EU-7, – és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda.
  • A magyarokból teljesen hiányzik az urali népektre jellemző TAT (EU 13 + EU 14) gén.

“A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg. – Ezek alapján a székely és magyar nem különbözik egymástól.

Tehát megállapítható, hogy az úgynevezett honfoglalók csak hazatértek őseik földjére, vérrokonaik közé.
------------------ eddig a cikk -------------------

Az ún. SEMINO vizsgálat, ha statisztikailag elfogadhatónak is mondható, de - igen csekély adatmintával dolgozott, ezért sokan megkérdőjelezték a levont következtetéseket is. Szerencsére megismételték - nem is egyszer  a vizsgálatokat és az eredmény a SEMINO vizsgálatból levon következtetéseket igazolta. A régészeti, nyelvészeti, néprajzi, ... és megannyi kutatási eredményről már nem is szólva. Úgyhogy jobb, ha hozzászokunk a gondolathoz, ami nem is oly' új a Nap alatt:

Nem jöttünk mi sehonnan sem 
amint Magyar Adorján is megírta (korábban)

S egy elgondolkodtató gondolatsor azoknak, akik máshol keresik a magyarok őshazáját, mint ahol máig fennmaradt: nincs egyetlen középkori magyar krónika sem, amely ne honvisszafoglalásról írt volna, vagy ne a szkítáktól eredeztetné a magyarokat (miközben Herodotos szerint a Duna mentén volt a szkíták őshazája), s nem végül és nem utolsó sorban, a Tarih-i Üngürüszben az olvasható, hogy Nimród fia, Hunor is már azonos nyelvű rokonokat talált itt, a Kárpát-medencében, az őshazában - nem bizonyíték, csupán elgondolkodtató adat, amint a kezdetén szerepelt a mondatban! 

Gondolkozzunk: amint a finnugrászok által alkotott értelmező szótár írja, kiket is találtak itt a szerintük magyar "honfoglalók"? Jolánokat. Azaz - szerintük - ó-szláv nyelven beszélő jó lányokat. Azon az ó-szláv nyelven, amelyet a szlávok nem értenek ma, mert a Jolán nem jelent semmit ma szlávul! Világos?! Érted már, hogy milyen nyelvű lehetett az a nép, amelytől a magyar átvette a Jolán nevet a jó lányok megszólítására?! Aki még mindig nem érti, az szándékosan téved vagy - nagyon sajnáljuk, de - idióta (valójában kisebb a valószínűsége ez utóbbinak)! Tömören: lejárt a kishitűséget terjesztő megélhetési finnugrászok órája! Olvassuk csak, ki az idióta és/vagy aljas ma! Kinek hiszünk inkább? Az MTA-nak, vagy a józan észnek és a finneknek és Varga Csabának?

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése