2016. március 24., csütörtök

Húsvéti üzenet Magyar Adorján aranyszarvas agancsának ága-bogán gyúlt múlhatatlan fényű szavaival

Magyar Adorján - Tomory Zsuzsa: Csodaszarvas népünk ajkán, avagy Magyar Genezis

2015. október 23-án, az üdvtörténeti jelentőségű 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójának ünnepi műsorába ágyazva tartották meg a Csodaszarvas népünk ajkán című videó ősbemutatóját. A Magyarok Világszövetsége székházában megjelent ünneplő közönség és a világhálós közvetítés révén a nagyvilág más tájain élő magyarok egyszerre tekintették meg a Békéscsabán élő szín- és képzőművész Mészáros Mihály rendezésében készült alkotást, amelynek szövegkönyvét Magyar Adorján tanulmánya alapján az Amerikai Egyesült Államokban élő Tomory Zsuzsa írta. A félórás film a világhálón elhelyezve szabadon megtekinthető. Alább rövid ismertetőt közlünk, valamint a videó világhálós címét. 

Magyar Adorján kislányával
Magyar Adorján kislányávalA magyar őstörténeti kutatások legnagyobbja, Magyar Adorján a népünk ajkán tovább élő hagyomány alapján a magyar nép eredet-mondájaként tanított Csodaszarvas-legendát visszafejtette egy egyetemes Magyar Genezisre. Magyar Adorján elmélete a magyarság Kárpát-medencei őseredetéről – Nem jöttünk mi sehonnan sem! –, évtizedekkel halála után, napjainkban nyert teljes tudományos, genetikai vizsgálatokkal is alátámasztott igazolást. Ősműveltség című főművében az emberi élet kialakulásának helyszíneként a Csallóközt jelöli meg, ennek számos bizonyítékát is megadva. A Csodaszarvas – amely testén megjeleníti a világmindenségét, és magában hordozza a Teremtő akaratát – eljöttét is ide, a Csallóközbe helyezi, húszmillió évvel ezelőtti időpontra. 

Tomory Zsuzsa a Magyar Adorján által leírtakhoz úgy teremtett dramaturgiát, hogy az elméletet mesébe helyezte, amelyet nagyszülők mondanak el unokáiknak. A most bemutatott mű révén nem csak a magyar ősiség, hanem népünk lelkülete, jelleme és erényei is egyedülálló megvilágításba kerülnek. A Bartók Béla és Kodály Zoltán zeneműveiből, valamint magyar népdalokból beemelt motívumok szépen kidomborítják az üzenetet. Ezzel a Csodaszarvas népünk ajkán című video a magyar gyerekek egyik kiemelt iskoláskori és iskoláskor előtti oktatási eszközévé  válhat. Ez az, amiért a Magyarok Világszövetségének Elnöksége védnökséget vállalt az alkotás fölött, és ajánlja azt minden magyar iskolának, óvodának. 

Íme, néhány részlet: 

Az egyetemes Élet Isten fia. Születése a második fényszületés idején volt. Ezt a mai tudomány még csak sejti.
A teremtés kezdetén, Isten fia Élet várja saját szerepét mindebben. Isten megkérdezi, hogy miért ül Isten kerekasztalánál? 
Azért ülök itt, Szent Világ, Úristen, várom a harangokat, megkonduljanak. 

Mikor a harangok megkondultak, örök Öreg Istenünk megkéri fiacskáját, hozná fel a világegyetem mélyéből búvárkacsa képében, a szunnyadó szemeket. A fiúcska leszáll az ég tengere ringó hullámaira, és fölhozza Atyjához a szunnyadó szemeket. Az Atya ezeket tenyerében melengeti, majd széthinti a Világmindenségben.

Melyik hová esett, vált fűvé, vagy állattá, vagy bármi más életformává. A legszebből lett Tündér Ilona. Il-ona – Élet-anya. Az élettér anyja.

Ezen, Isten melengette, ezernyi élet milliónyi változatait szülő szunnyadó szemekben a teremtés őssejtjeire ismerünk.

Sok, csodálatos dolgot láthatunk ezen az úton. Most, csak Nimród apánk birodalmának egy részecskéjét mutatom meg. Régen őt még Kilencnek is hívták. Innen származtatja népünk magunkat, kit Magornak tisztelünk. És önmagunkat, magyarokat, embereket – hiszen magyar nevünk ezt jelenti. Vajon, Nimród fia Lófő, székelyeink e neve, ezen ősköd emlékeit is ringatja?

Őseink minden meséjének szerves része a kacagó hajnal, szóló szőlő, csengő barack gondolata, figyelmeztetve az élő teremtésre. Sőt, a nap is megszólal, s a tudomány műszereivel számunkra is hallhatóvá válik. Magyar őstudásunk szerint a teremtés hatalmas összhang. Híven megőriztük annak emlékét, hogy a teremtés igen fényes és zajos hely. A hangok összhanggá simulnak, és sípszó adja tovább e dallamot. Az égből fölfele hajló Kilenc (Nimród-Orion) is örvendezik e jelenetet látva. A fényességes égből egyre erősödő csilingelés és harangzúgás hallatszik. 


Tudjátok, Csillagocskáim, mi ez a szép virág? Csillagvizsgáló tudósok le tudták fényképezni a teremtés pillanatában megjelenő fényt. És mit láttak? Egy szép pipacsot! Fényvirágot! Világ és virág szavunkról tudták őseink, hogy a kettő egy, és magyar nyelvünk része.

A mai tudomány még nem tudja, amit őseink a teremtés pillanatától tudtak. Nyelvükben megőrizték a teremtés csodájának képét, ahol ég az ég, világ a virág, s lánykáink kalászos pártáinak csokrainak dísze, a pipacs a teremtés fényét idézi.


Tudjátok, hogy mikor szálltak le őseink a Csallóközbe? Amikor felszáradtak a nagy vizek,  s a Duna szép szigetet készített nekik, 20 millió évvel ezelőtt. Nézzetek csak az égre, Csillagocskáim! Most is láthatjátok az égi Csallóközt – Fehérközt. Onnan indultunk a Földre. Onnan, a Tündérek fordulója és a Tündérek tánca szép helyéről. 

Csodaszarvas lépte dobbant, csallóközi ős honunkban. Így indult el akkor régen Tündér ősök Aranykora.

A Fehérköz Csallóközünk égi mása. Népünk emlékezik a Fehérközből érkezőkre, s megőrizték egy szép dalban emléküket a lapockás-tánc szövegében, dallamában: „Tündérek érkeznek, Fehérközön jövének, hozzánk leszállanak, szép leányt keresnek.” 


Tudjátok, mit láttak őseink  legelőször itten? Gyöngyvirágot. Tündér Ilona édesanyánk kedves virágát. Azt is azonnal megértették, hogy a gyöngyvirág illata mért leng körül minden leányt? No, mért? Azért, hogy a legények már messziről tudják, hogy merre találják meg őket? A lányok levélruhája és pártájuk dísze is gyöngyvirágokból állt. Erről így emlékeznek meg: Fehér rózsa, Mária, gyönggyel gyökerezik, arannyal bimbózik.

Eddig az idézetek. 

Aki pedig a Csodaszarvashoz társított teljes Magyar Genezist, azaz a Csodaszarvas népünk ajkán című videót meg szeretné tekinteni, kattintson ide, vagy az alábbi képre:

http://youtu.be/AyQ5bmuLcSU

Ha azt szeretné, hogy ez az alkotás CD-n, illetve DVD-n ingyenesen eljusson minden magyar iskolába, óvodába és erre kész áldozni, támogatását az alábbi, elkülönített bankszámlára utalhatja.A befizetett összegek rendeltetésszerű felhasználásáért
a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Őstörténeti Kör kezeskedik.

Belföldi átutalás esetén a bankszámla: 10300002-20102159-70523285
Külföldi átutalás esetén:
Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
bankszámlája:

IBAN HU 19 10300002-20102159-70523285
MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
1056 Budapest, Váci u. 38.
SWIFT Kód: MKKBHUHB

Ha többet meg szeretne tudni Magyar Adorján Csodaszarvas-tanításáról, olvassa el az alábbi ismertetőt:

CSODASZARVAS NÉPÜNK AJKÁN - Ősbemutató Október 23-án, 18 órakorMVSZ Sajtószolgálat
8771it/160323
„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.
Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése