2016. március 17., csütörtök

Ismerjük meg a Szent Koronát

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

Berényi László Géza: A Szent Korona Tér - Idő szerkezete

A 312. Hétvezér Est vendége Berényi László Géza lesz. Berényi László Géza eredeti foglalkozását tekintve statikus mérnök. Magáról így vall saját blogján: ”statikus tervezőként épületek szerkezeti terveit készítettem életem során, de építészként is kipróbálhattam magamat. Pályám során hamar beláttam a funkció és forma, a külső homlokzat és a belső szerkezet kölcsönhatásban vannak egymással, nem választhatók el egymástól.” Hamar rájött arra a régi igazságra, hogy a történelemkönyveket a győztesek írják, vagy inkább átírják. Ezért elhatározta, hogy mérnökként megpróbálja az igazságot kideríteni. Érdeklődése a régmúlt idők irányába fordult. Úgy gondolta, hogy a kezdettől fogva létező „örök igazságot” meg kell találnia, ki kell derítenie, fel kell tárnia, hogy megismerhető legyen mindenki számára.

Erről az elhatározásáról és az azóta bejárt útjáról így ír: Az első ösztönzést, ami az érdeklődésemet az őskutatás irányába fordította Padányi Viktor Dentu Magyaria című könyvének elolvasása adta. Ezt a könyvet még dr. Zakar András adta a kezembe jó negyven évvel ezelőtt. Akkortájt írta meg a Sumér hitvilág és a Biblia című könyvét. Az emigrációban élő kutatókat fogta össze az Ősi gyökér című „családi lap” az Argentínában élő Badiny Jós Ferenc és felesége, Ilonka szerkesztésében. Zakar András – egyedüli magyarként - szoros kapcsolatot tartott fenn a lappal és a külföldön élő kutatótársakkal. Badiny Jós Ferenc Gellért Szálló-béli előadása után sosem látott magasságokba szökött a múlt iránti érdeklődés magyar földön. Megismerkedésünkután könyveinek terjesztésében segédkeztem az „Ősi örökségünk” alapítvány berkein belül. Dúcz László példáját követve előadásokat szerveztünk (Varga Gézával, Róvó Ferenccel). Voltak, akik elfeledett kutatók írásait hozták napvilágra és tették ismét hozzáférhetővé. Engem őseink mágikus jelképei nyűgöztek le és hogy másokkal is megismertessem azokat, utcán is hordható pólóingekre nyomattam némelyiket. A jelképek később sem hagytak nyugodni, értelmezésük során lassan feltárult előttem őseink világszemlélete, mely egységes rendszerbe foglalható un. holisztikus szemlélet volt. A „mágikus” jelképek holografikus filmként viselkednek, előhívásuk, értelmezésük során „plusz” dimenziók nyílnak az analógiás gondolkodás számára. Varga Géza mellett, nagy hatással volt rám a fiatalabb nemzedék kutatói közül Rumi Tamás és Záhonyi András munkássága. 

A Szent Koronával még Csomor Lajos ismertetett meg gazdagon illusztrált könyvével, benne mélyreható megállapításaival. A Szent Korona titkainak megfejtését tartom a legizgalmasabb feladatnak egy kutató számára. Ez olyan lehet, mint egy hegymászónak a Himalája legmagasabb csúcsa, amelynek megközelítése több irányból is lehetséges. Én most – szerkezetépítő mérnökként – szerkezeti oldalról közelítem a kérdést és ilyenformán az előadás során egy „csúcstúrára” invitálom Önöket….
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az előadás ideje: 2016. március 22. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár, Ady Endre. u. 32. I. em.
MissTee Teabolt

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése