2019. január 30., szerda

Dr. Gál Erzsébetnek a vándorkiállítás terjesztőihez írott levele

A megáldott Dr. Pálfi György Tudománytörténeti Állandó Kiállítás a Pásztói Patrióták szervezésében. 

Sűrű pelyhekben hullott a hó a Dél-Alföldi városkában, a kora hajnali órákban. Az utak nehezen járhatóak, csak kevesen veszik a bátorságot, hogy útnak induljanak. A kivételekhez tartozott Dr. Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár, aki a közelmúltban töltötte be 90-ik évét. Az éjszaka álom nélkül telt el, mert aggodalom és félelem töltötte el, hogy vajon eleget tud-e tenni a 350 km távolságban levő Pásztói Patrióták szerető meghívásának.

A Pásztói Patrióták, élükön Illyés Rudolffal, Forstner Antallal, a Magyar Összetartozás Fogadalmi Hely Baráti Köre tagjaival, szimpatizánsaival, a város vezetésének támogatásával már hónapok óta készültek, hogy a Kárpát-medencei származású tudósok, feltalálók, a Magyar Géniuszok állandó bemutató kiállítási helyre találjanak Pásztón.

A Magyar Géniuszokkal már két évvel ezelőtt találkoztak a pásztói kultúrát és hagyományokat őrző polgárok egy rövid dőre a Teleki László Könyvtárban a Pásztói Patrióták meghívására. A téma iránti érdeklődés áthatotta a város polgárait, ezért akkor elhatározták, hogy állandó kiállító helyet fognak biztosítani a világot megváltoztató magyarországi származású géniuszoknak. A szervezés megvalósítói a Pásztói Patrióták, a város vezetése és intézményei, a székesfehérvári Fejér Szövetség támogatásával.

Az örök ifjú, nyugalmazott egyetemi tanár, a tudománytörténeti kiállítás szerzője és tulajdonosa, Dr. Pálfi György 90 évesen, a magyar géniuszok és a Kárpát-medencei népesség iránti elkötelezettségével, a Pásztói Patriótákkal folytatott előkészületek során mosolyogva nyugtatta meg a szervezőket, hogy gyalog is elmegy a Mátra és a Muzsla védőszárnyai alatt levő pásztói barátaihoz.


Elérkezett 2019. január 26. a "Magyarországi származású tudós elmék világraszóló eredményei - a Magyar Géniuszok" állandó kiállítás megnyitó napja Pásztón.

Az alföldi hófedte városból a szerző ugyan nem gyalog, de váltott „technikai lovakkal” indult neki a „nagy találkozásnak”. A Pásztói Patrióták pedig
350 km-rel odébb, a Mátra tövében, az izgalomtól egymást ölelve tették le a kalapácsukat és a szegeket, befejezték a Magyar Géniuszok lakhelyének kialakítását 2029-ig.

A Géniuszok, akik már eltávoztak, vagy még itt levők hálás tekintete kísérte a falakra helyezett képükről Magyarország első közintézményi állandó kiállításukat Pásztón, hogy hirdesse az emberiségért, a világfejlődését meghatározó munkásságukat. Most a falakon 330-an vagyunk - hívta fel
a kiállítást előkészítők figyelmet a pásztóiakat figyelő tudósok tekintete. Tízezernél is többre tehető azoknak magyaroknak a száma, akik a történelmi századokban hozzájárultak szellemi értékeikkel az emberiség fejlődéséhez.

Amíg Pásztón a barátságokról, az emberi tisztaságokról hitet tett Pásztói Patrióták a kiállítási megnyitó vendégfogadására készültek, a „magyar találmányokkal megvalósított technika eszközeivel” a 330 magyarországi származású tudós munkásságának kutatója és összeállítója, a 90 éves Dr. Pálfi György 90-130 km-es sebességgel közeledett a Pásztóiak felé.


- Ki találta fel a rotátort? Ki találta fel a motorvonatot? Ki találta fel a villanyvonatot? Ki találta fel a villany delejezőt? Ki találta fel a kötött pályás közlekedést? Ki találta fel a kéregöntésű vasúti kocsikereket ? – tette fel a kérdéseket a kísérő útitársnak az izgalomtól szunyókálni nem tudó szerző útközben. Mindazonáltal, hogy mindegyik alkalmazásra került a haladás során Pásztóra.

- Hát ezek mind magyarországi származású tudósok voltak. És az Ő tudásuk által tettük meg a 250 km-t a XXI. században az Alföld és Budapest között - magyarázta a szerző.

Hátra volt még 100 km a Pásztói Patriótákhoz, a Muzslához, a pásztóikat védő hegyvonulathoz. S akkor jött a gumiabroncs nélküli emeletes busz, és a kérdés tovább hangzott? – Ki találta fel a tömlő nélküli gumiabroncsot?. Hát az is magyar volt.

Majd ismét egy „technikai lóváltás" történt, de akkor már csak 20 km-re volt Pásztó. De újból záporoztak a kérdések. – Ki találta fel az automata sebváltót? – Ki találta fel a lemezjátszót
? – Ki találta fel az áramvonalas autót? – Ki találta fel a karburátort? – Ki találta fel a nagyteljesítményű Ford motort?
- Hát kik?
- Ezek is magyarországiak voltak! Ezzel a szerző megnyugodva szállt le a „technikai eszköz-ló” hátáról.

Megérkezett a Teleki László Városi Könyvtárba – Pásztóra. Ahol már várták Őt a tudósok a Falon és várta Őt a Pásztóiak legyőzhetetlen szeretete egymásért, a szerzőért, és a JÖVŐT HOZÓ TUDÓSOK „Jövő Múltjáért.”


Az állandó kiállítás megnyitóját a város vezetője a történész, polgármester Farkas Attila köszöntötte. Aki a meghatottságtól örömteli tekintettel kísérte a Pásztói Patrióták érdeklődését, a teremben levő polgárok csillogó arcát. A Rajeczky Szimpatikusok ifjú nemzedékének művészi, zenei közreműködését, a Muzslai Táncegyüttes ifjú virtuózát, aki még a 90 éves szerző, Dr. Pálfi György lábait is taktusra ösztönözte.

Forstnerné Dr. Szabó Irén Főorvos, a város és a széles környék köztiszteletben álló gyógyítója és irodalmára Sajó Sándor: Magyarnak lenni versével, kitűnő előadás módjával, könnyekig hatotta meg az Állandó Kiállítás résztvevőit. És a Pásztóra elhozott tudósok emlékeit.


Az ifjú Narrátor Czeglédi Katalin Zachar Béla pásztói katolikus plébánost kérte fel a Pásztói Patrióták nevében a "Magyarországi származású tudós elmék világraszóló találmányai" kiállítás "Magyar Géniuszok" címmel létesült pásztói "Dr Pálfi György Tudománytörténeti Állandó Kiállítás" felszentelésére.

Zachar Béla lelkipásztor, plébános az ima erejével szentelte meg az állandó kiállításon bemutatott 330 magyar tudóst, s mindazokat, akik nincsenek ugyan feltüntetve, de több ezres számukkal hirdetik a világban a magyar géniusz olthatatlan, lángoló erejét. A jelenlevők felállva és a felszentelést végző egyházfővel együtt, összekulcsolt kézzel imádkoztak a magyar tudósok és a magyarság összetartozásért.


Dr. Boór Ferenc, Fogarasi Márta, Igari Imre, Szalay István, Tamási Béláné Marika, mint a Fejér Szövetség tagjai hozták el az Alba Regia Civitas Magistratusa, a Fejér Szövetség Felsőháza köszöntő üzenetét Dr. Pálfi György szerző, tulajdonos, vasdiplomás pedagógus, 90-ik születésnapjára.

Az érzelmileg és értelmileg is magasztos percek után a Fejér Szövetség képviselője megnyitotta a kiállítást és ünnepélyes keretekben átadta a Honor Alba Regia Civitas ezüst fokozatú díjat és oklevelet, amely tanúsítja, hogy "... Dr. Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár és múzeumigazgató nemzettársuknak, mint Magyarország földművelő és mezőgazdasági múltjának, történelmének odaadó és tudományosan megalapozott oktatója és kutatója, s mint a róla elnevezett Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítás és Vándorkiállítás megalkotója, elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar nemzet önbecsülésének helyreállításában, s a Fejér Szövetségnek nyújtott önzetlen támogatásával a Szövetség életében. ... Kelt: Székesfehérvárott, a Szent Gellért Szálló konferencia termében, 2018. év Kisasszony - Új kenyér - augusztus havának 15., Nagyboldogasszony napján.
Sajó Victor elnök, Dr. Boór Ferenc társelnök, Sajó Mária társelnök"
A szerző meghatottan búcsúzott az évmilliós hegykaréj által övezett Muzsla lábánál élő Pásztói Patriótáktól, az Alba Regia Civitas üzenetét hozó Fejér Szövetség tagjaitól.

- Megértették, ... - suttogta - hogy a tudomány és a magyarság zászlaját olyan magasra kell emelni, hogy ne csak külföldön, hanem itthon is lássák!

Lassan megfordulva elindult, hogy a magyar tudósok technikai találmányai repítsék vissza a havas alföldre. Gondolataiba mélyedve a tudósaival volt, akiket itt hagyott a Muzsla ölelő karjaiban a Pásztóiaknak.

Lelkében a helyi plébános által celebrált megszentelés és a jelenlevő pásztóiak hangos imádkozása volt. Mindazokért, akik a kiállítási arcképcsarnokban szerepelnek és nem szerepelnek. A szerzőért, a terjesztőkért, mindazokért, akik hirdetik a magyarság összetartozását és szellemi nagyságát.
Ámen.

Pásztó-Gyula, 2019. január 29.

Dr. Gál Erzsébet
a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány képviselője,
a Dr. Pálfi György Tudománytörténeti Állandó és Vándor Kiállítás kizárólagos gondozója

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése