2018. október 25., csütörtök

Október utolsó vasárnapján őrlángok gyúlnak Székesfehérvárott is Székelyföld önrendelkezéséért

Székesfehérvárott is felfénylenek Székelyföld határai! 
Felhívás!
Ezúton hívunk és szólítunk minden együttérző fehérvári polgárt, 
hogy október utolsó vasárnapján gyújtsunk együtt őrlángokat
A SZÉKELY NÉP ÖNRENDELKEZÉSÉÉRT
 Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
(a körforgalomban, Székesfehérvár-Maroshegy bejáratánál)

Tisztelt Székely Nemzeti Tanács! 
Tisztelt Ráduly Róbert Kálmán Polgármester Úr!
Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr!
Tisztelt Csíkszeredai és Fehérvári Önkormányzat!
Tisztelt Fehérvári Honfitársaink!
Tisztelt Szerkesztőségek! 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács felhívásának eleget téve, székely testvéreinkkel együtt érezve, Székelyföld önrendelkezéséért folytatott küzdelmeiket támogatandó a Fejér Szövetség és társult szervezetei, az Alba Regia Civitas Rend, a Fejér MAG Egyesület, a Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezete, a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa és a Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete 

2018. október 28-án (helyi idő szerint) 16 óra 30 perckor
Székes Fejér Város Csíki Székelykapujánál
mécsesekkel világítja ki Székelyföld határait,
majd fáklyákkal vonul az Országzászló térre,
ahol fehér szegfűkkel díszíti fel
az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű
körül Székelyföld történelmi vármegye címereit

Tisztelettel várunk minden csatlakozót Székesfehérvár dél-nyugati kapujában, a székelyföldi utcaneves Maroshegy városrész határában, a körforgalomban, hogy Székelyföld határait kivilágítandó együtt gyújtsunk mécseseket, jelképes őrtüzeket Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi szerződését szentesítő székelykapunál!

Bizalommal az ősi erényben:

                       Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök                           Sajó Victor elnök
                   Fejér MAG Egyesület - Fejér Szövetség                     Fejér Szövetség


„Mert hitben járunk, nem látásban”

A Székely Nemzeti Tanács 15 évvel ezelőtt arra kapott meghatalmazást a székely falvak és városok közösségeitől, hogy képviselje igényüket Székelyföld területi autonómiájára, és azt váltsa valóra egy szerves törvény révén. A küzdelem egyik legfontosabb eszköze az érintett közösség akaratának folyamatos megerősítése és felmutatása, hiszen e nélkül a küzdelem értelmetlen. Állandó kihívás a kételkedés visszaszorítása, a közöny legyőzése, az autonómia ellen felhozott hamis érvek cáfolata, amelyre határozott és közös választ kell adnunk. Ez a válasz csak hit által lehetséges! Pál Apostol írja a Korinthusbeliekhez írott második levelében: „Mert hitben járunk, nem látásban”.

            Évek óta, október utolsó vasárnapján, Székelyföld Autonómiájának Napján, a Székely Nemzeti Tanács közös imára szólítja a nagyvilág keresztény-magyar gyülekezeteit. Imádkozzunk Székelyföld autonómiájáért. Imádkozzunk azért a rendíthetetlen közös hitért, amely az önrendelkezés jövőképét megkérdőjelezhetetlenné teszi. Üzenjük meg a kételkedőknek, hogy lehet ugyan hit nélkül is élni, de nem érdemes!

            Kövesse a közös imádkozást 2018. október 28-án, 17,30-kor a lármafák, őrtüzek fellobbanása Székelyföld minden településén. Ennek érdekében azzal a kéréssel fordulunk az egyházi gyülekezetekhez, a helyi önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, közbirtokosságokhoz, vállalkozásokhoz, hogy a fent jelzett időben lármafák, máglyák, fáklyák, gyertyák ezreivel tegyék közösségi élménnyé Székelyföld Autonómiájának Napját.

            Ismételten megerősítjük: tudatosítani kell a fiatal nemzedékben, hogy a székely önrendelkezés ügye, magyar nemzeti ügy.

Izsák Balázs
a Székely Nemzeti Tanács elnöke
Marosvásárhely, 2018. október 2.

Őrtüzek Székelyföld önrendelkezéséért


Csíkszeredában a Mikó-vár előtti téren fogják meggyújtani a máglyát, mindazok jelenlétében, akik hisznek és bíznak Székelyföld önrendelkezésében.

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Csíkszéken is megtartandó rendezvényéről sajtótájékoztatón számoltak be a helyi szervezők Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűléstermében.

Veress Dávid, a csíkszéki SZNT elnöke reményét fejezte ki, hogy vasárnap 17.30 órakor Csíkszék minden településén újra fellángolnak az őrtüzek kifejezve a székely nép igényét az autonómiára, valamint, hogy ez az ügy pártok feletti. A résztvevőket arra kéri, hogy a rendezvényre hozzanak magukkal egyéb világítási eszközöket – gyertyákat, fáklyákat.

Becze István, a Csíkszéki RMDSZ ügyvezető elnöke ugyancsak az önrendelkezés ügyének pártok felettiségét hangsúlyozta, hozzátéve: közösségünknek szüksége van az autonómiára, ezért nem szabad hagyni ennek lángját kialudni.

"Az őrtüzek gyújtása az önrendelkezés iránti igény felmutatásáról szól" – nyomatékosította Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke. Hozzátette, ezen igény kinyilvánításáról szólnak a hasonló rendezvények, mint a Székely szabadság napja, valamint a november 18.-án sorra kerülő Székely Nagygyűlés is. Tőke Ervin nyomatékosította: szükség van a karakán kiállásra, mert az életben semmi sincs ingyen. Az olaszországi Dél-Tirolban élők is megharcoltak szabadságukért és jólétükért. Itália legszegényebb régiójából az autonómia elérése révén, az ország egyik leggazdagabb régiójává váltak. "A jólétünkért meg kell küzdenünk" –  fogalmazott a Néppárt politikusa.
Forrás: Székelyföld.ma

Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése