2011. május 19., csütörtök

Nagy emberek között a legnagyobbak ...


Magyar Adorján kislányával
Nagy emberek között a legnagyobbak a magyarságtudomány javára szolgáltak és szolgálnak! S a legnagyobbak egyike ... ha nem a legnagyobb ... Magyar Adorján, az eltitkolt és máig el nem ismert (sőt, igen kevéssé ismert) polihisztor, vagy inkább a múlt, jelen, s jövő hihetetlenül széles látókörű "mindent" tudója.
Szerdán, május 18-án, 18 órakor volt a Magyarok Világszövetségének budapesti székházában a tizenharmadik magyarságtudományi füzet bemutatója.
Címe: A Kárpát-medence, mint a magyarság bölcsője – Magyar Adorján életműve.


Magyarságtudomány "Magyar módra"
Aki nem ismerte, aki még eddig nem olvasta,
meg nem érti, sőt, meg nem is tudja soha,
hogy mit jelent magyarul olvasni, megismerni,
megérteni
a magyarok tennapi adományát,
 
Magyar Adorjánt ... MA!
Összeállította az Amerikai Egyesült Államokban élő Tomory Zsuzsa, kit a jelenlévők élő közvetítésben hallhattak. Az eseményt élőben közvetítette a Magyarok Világszövetsége honlapja: www.mvsz.hu. A füzet már vásárolható, rendelhető az MVSZ és a Fejér Szövetség elérhetőségein. Magyar Adorján olyat alkotott, s annyira eltitkoltan, elhallgatva, le nem hivatkozva, hogy vannak, akik alig, vagy egyáltalán nem olvastak semmit tőle, nem hallottak semmit róla! Róla. Holott múlt századi munkásságát, eredményeit semmi azóta sem cáfolta, de elemeit a régészet, a génkutatás, a rendben, sorban igazolja. Csak és csakis igazolja, majd' száz év múltán, hiszen Magyar Adorján eltűnt - több, mint fél évszázaddal később néhány száz példányban kiadott - 4000 oldalas művét, már az 1920-as években megírta.

Magyar Adorján:

„A magyarság ott keletkezett, ahol ma él, ahonnan őstörzse soha sehová el nem távozott, de ahonnan hosszú tízezredévek alatt egyes részei ki is költöztek lakatlan tájakra, avagy olyanokra, amelyeknek gyér és teljesen műveletlen lakossága volt csak, amely tájakon megtelepedve új településeket alapítottak, ...”

„Az igazi magyarság sohasem volt nomád, hanem földművelő és sohasem járt Ázsiában, hanem őshazája Magyarország, valamint az ősmagyarság Európa legrégibb és műveltségalapító ősnépe, Európa közepén ősrégi időkben igen magas, de inkább csak szellemi (nem műszaki) műveltsége volt, az árja népek műveltsége is ebből ered és végül, összes közelebbi rokonnépeink is ezen ősmagyarságból származtak. Árpád honfoglalói szintén egy innen ősidőkben kivándorlott és ide visszatért törzsünk voltak. A magyarság ázsiai és nomád eredetéről szóló tanítások csakis külső és belső ellenségeink által kitaláltak és kárunkra elterjesztettek, amelyek célja önérzetünk aláásása, tekintélyünk rontása és létjogosultságunk elvitatása. Kiemelem azt is, hogy amidőn ősvallásunkról beszélek, nem ennek 800-1000 év előtti, már elhanyatlott alakját értem, hanem azt, amely a fönt említett magas szellemi műveltségünk idején, 20-30.000 évnél is régibb időkben élt.”

***
Magyar Adorján a magyar ősmúlt talán legnagyobb kutatója 1978. szeptember 28-án, 91 éves korában hunyt el, olyan életművet hagyva maga után, mellyel nemzedé­keknek szolgáltatott példát a múlt megismerésére, a nemzeti öntudat építésé­re. Jelen kötetünknek az a nem titkolt célja, hogy a ma élő magyar nemzedékek figyelmét ráirányítsuk Magyar Adorján szintézisteremtő életművére, s főművének, „Az ősműveltség”-nek a nemzeti eszméléshez nélkülözhetetlen lelki-szellemi-erkölcsi útmutatására.
Pápai Szabó György

A szerző végtelenül alázatos magyarságszolgálata, hatalmas tudása és zseniális meglátásai együtteséből megszületett életműve okán, a magyarságtudományok Magyar Adorjánnal kezdődnek. Ő egy teljes, összefüggő, évtízezredeket átfogó magyar- és egyetemes emberi történelmet rajzol meg és bizonyít meggyőző módon. Magyar Adorján munkássága széleskörű ismertetésének elmulasztása és a magyarságkutatásokból való mellőzése a legnagyobb merénylet, amelyet a magyar szellemi és tudományos élet alakítói elkövettek.
Patrubány Miklós

Az MVSZ sajtóhíre alapján:
A Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése