2015. július 11., szombat

A magyar nemzet érdeke azt követeli, hogy Magyarország mondjon nemet a CETA-ra és a TTIP-re!

A magyar parlament és a kormány mondjon nemet a GMO transzatlanti szabad kereskedelmére is

Amennyiben egyetért, kérjük,
CSATLAKOZZÉK ÖN IS ALÁÍRÓKÉNT A FELHÍVÁSHOZ
MOST!

- a Nemzeti Hírháló aláírásgyűjtő rovatán (http://www.nemzetihirhalo.hu/joo/index.php/csatlakozas-az-orszaggyuleshez-intezett-felhivashoz)
- levélben a ttipellen@gmail.com vagy a fejerszovetseg@gmail.com címre (névvel)
- vagy azzal, hogy továbbítja a felhívást ismerőseinek és/vagy az illetékeseknek! 

FELHÍVÁS
Tisztelt Miniszterelnök Úr, Kormánytagok, Országgyűlési Képviselők, Európai Parlamenti Képviselők! 

Az Európai Unió két nagyjelentőségű szabadkereskedelmi és befektetési egyezményről tárgyal: ez a CETA (Kanada-Európai Unió Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Egyezmény) és a TTIP (Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Egyezmény). 

A CETA tárgyalásokat lezárták, jelenleg a szöveg jogi átfésülése történik, a szerződést mind a 28 európai uniós tagállamnak, mind az USÁ-nak ratifikálnia kell, hogy életbe lépjen.  A TTIP tárgyalások 2013 óta folynak.

Mindkét egyezményt mindkét földrészen a széles közvélemény, civil szervezetek, üzletemberek, szakértők, tudósok és politikusok tiltakozása kíséri. Az egyik legszembetűnőbb megmozdulás a STOP TTIP! európai polgári kezdeményezés, amely már több,  mint kétmillió aláírást gyűjtött össze Európa-szerte a TTIP ellen (https://stop-ttip.org).

Nem véletlen a rendkívüli nemzetközi tiltakozás. A hivatalos amerikai és európai uniós propagandával szemben a CETA és a TTIP:
             NEM kereskedelmi egyezmény, hanem a multinacionális vállalatok és a globális pénztőke befektetési kívánságainak törvénybe iktatása,
             NEM segíti a gazdasági növekedést; nemzetközi szaktanulmányok és a már 20 éves NAFTA (Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Szerződés) élő példája is bizonyítja, hogy csak egyes multinacionális vállalatok nyernének ezekkel az egyezményekkel, a nemzetállamok, kisvállalkozások és a munkavállalók is vesztesei lennének,
             DEMOKRÁCIAELLENES; a nyilvánosság kizárásával, a nagyvállalati képviselőkkel egyeztetve, titokban tárgyalják a TTIP egyezményt, és az Európai Bizottság azon igyekszik, hogy a nemzetállamoknak ratifikálniuk se kelljen majd.

Magyarországon kevés a tájékoztatás erről a két egyezményről, ami van, többnyire hiányos és kritikátlanul tükrözi a hivatalos európai uniós véleményeket. A Magyarországról készült hatástanulmány nem nyújt valós, átfogó képet a következményekről.   A valóság az, hogy a szegény, csekély nemzeti tulajdonú termelőkapacitással rendelkező országok, mint Magyarország is, nettó vesztesei a szabadkereskedelmi és befektetési egyezményeknek.

Az említett szerződések azonban ennél is nagyobb, végzetes károkat okozhatnak, hiszen itt a nemzetállam szuverenitását, önálló törvénykezési jogát szünteti meg a jogharmonizáció (regulatory cooperation) és a befektetésvédelmi záradék (ISDS).  A CETA és a TTIP olyan világrendet iktat törvénybe, amelyben a multinacionális vállalatok irányítják a törvénykezést, és ahol a nemzetállam és az állampolgár jogai – de iure is, nem csak de facto – megszűnnek a nemzetközi pénzvilággal szemben. A  mi fél évezrede gyarmati sorban élő országunk nem ezt érdemli, a magyarok nem erre választották meg Önöket.

Magyarországot számos gazdasági katasztrófa érte az elmúlt 25 évben, sok saját hibánkból. Ezeket a súlyos hibákat és tévedéseket most már csak áldozat és szenvedés árán tudjuk helyrehozni – de helyre tudjuk hozni, ha megvan hozzá a politikai akarat és a nép támogatása. A CETA és a TTIP aláírása, az ezekhez való csatlakozás megfoszt minket a változtatásnak, a normalizálásnak még a lehetőségétől is.

Tisztelt Kormány és Képviselők! Önöket az ország a magyar érdekek képviseletére választotta meg. Önök a magyar nemzeti érdek védelmére esküdtek fel. A magyar érdek azt kívánja, hogy ne csatlakozzunk a CETA és TTIP egyezményekhez.

Mi, magyar választópolgárok a következőket kívánjuk Önöktől: 

Nyújtsanak az ország népének széleskörű, tárgyilagos, valós tájékoztatást ezekről az egyezményekről, független szakemberek bevonásával! 

Az európai parlamenti képviselők ne szavazzák meg a TTIP egyezmény elfogadását!

A magyar Parlament vegye napirendre a CETA ratifikálásának és a TTIP tárgyalásának ügyét, és utasítsa el ezeket az egyezményeket! 

2015. július 7.

Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesület Ózd, képviselő Kovács V. Sándor
Dr. Boór Ferenc, egyetemi tudományos munkatárs, BME 
Dr. Drábik János 
Fejér MAG Egyesület 
Gazdatanácsok Szövetsége Titkársága 
Dr. Hajnal Klára, PhD, egyetemi adjunktus, PTE 
Dr. Hossó Andrea, közgazdász 
Lantos Tamás, Ormánság Alapítvány 
Kajászói Gazdatanács 
Kovács János, Nemzeti Hírháló alapító-főszerkesztő  
Kővári János 
Madari Ügyvédi Iroda, Budapest 
Magyarok Világszövetsége Fejér Megye 
Dr. Molnár Géza 
Mozaik Érdekvédelmi Egyesület, Veszprém 
Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület , Tamási Béláné elnök
Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület, Budapest 
Szekszárdi Léleképítő 
Dr. Tóth Csaba Attila, Szekszárdi Védegylet vezetője 
Dr. Vicze Csilla,  Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője
Vérteskethelyi Gazdatanács

---------------------------------- eddig a felhívás az országgyűléshez ------------------------------------------

MAGYARORSZÁG NE csatlakozzON a cetá-hoz és a ttip-hez!
Újabb hatalmas gazdasági katasztrófa készül ...

most még meg tudjuk akadályozni!

Hallott-e már a TTIP-ről? 
Ez a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Egyezmény, amelyről két éve tárgyal az Európai Unió és az USA.

Hallott-e már a CETÁ-ról? 
Ez az Európai Unió és Kanada között már lezárt, de még nemzetállami ratifikálásra váró szabadkereskedelmi és befektetési egyezmény.

Miért nem hallott még ezekről az egyezményekről? Mert a tárgyalások a legnagyobb titokban zajlanak, még az Európai Parlamenti képviselők sem láthatják a tervezeteket. Jó oka van ennek: az egyezmények a globális nagyvállalatok és a pénztőke érdekeit képviselik a nemzetállamokkal, a kisvállalkozásokkal és a munkavállalókkal szemben.

Tudja-e, hogy a CETA és a TTIP ellen egész Európában, az USÁ-ban és Kanadában is folyamatosan tiltakoznak civil szervezetek, szakszervezetek, tudósok, nemzetféltő politikusok és egyének? Tudja-e, hogy Európában több, mint 2 millió aláírás gyűlt össze a TTIP ellen? Tudja-e, hogy mindkét földrészen rendszeresen és tömegesen tüntetnek ellene civilek szervezetek és egyének? 

Mi a CETA és mi a TTIP? 
A hivatalos propagandával ellentétben: 
NEM kereskedelmi egyezmény  – hanem a multinacionális vállalatok és a globális pénztőke befektetési kívánságainak törvénybe iktatása 
NEM a gazdasági növekedés előmozdítója – nemzetközi tanulmányok és a már 20 éves NAFTA (Észak-amerikai Kereskedelmi Szerződés) példája is bizonyítja, hogy csak egyes multinacionális vállalatok járnának jól, az országok és a munkavállalók is rosszabbul élnének 
NEM a demokrácia támaszai – a nyilvánosság kizárásával, a nagyvállalati képviselőkkel egyeztetve, titokban készítik elő az egyezményeket. 

Miért árt Magyarországnak ez a két egyezmény? 
➡ mert még szegényebbek leszünk, még rosszabbul fogunk élni
➡ mert még szegényebb és rosszabb lesz egészségügyi ellátásunk és oktatási rendszerünk
➡ mert még inkább kifosztják az országot
➡ mert eláraszt minket az egészségtelen, rossz minőségű import élelem
➡ mert megszűnik a még létező fogyasztóvédelem is
➡ mert még rosszabb helyzetbe kerülnek a hazai kis- és középvállalkozások
➡ mert teljesen külföldi nagyvállalati érdekek fogják irányítani a gazdaságot és a törvényhozást
➡ MERT MÉG A LEHETŐSÉGET IS ELVESZÍTJÜK, HOGY VALAHA TALPRA ÁLLJUNK, NORMÁLIS GAZDASÁGUNK LEGYEN ÉS EMBERHEZ MÉLTÓ ÉLETET ÉLHESSÜNK!

MIT TEGYÜNK?
Követeljük, hogy Magyarország ne ratifikálja a CETA egyezményt, és ne csatlakozzon a TTIP-hez!
Követeljünk népszavazást a CETA és a TTIP egyezményekhez való csatlakozásról!
Írjuk alá a Stop TTIP! páneurópai tiltakozó nyilatkozatot itt: https://stop-ttip.org /alairas/
Követeljünk megfelelő nyilvánosságot és valós tájékoztatást!
Terjesszük ezt a szórólapot, tegyük fel honlapunkra, szórjuk be lakhelyünket!
➡ A csatolt, képviselőknek szóló levelet küldjük el helyi parlamenti képviselőnknek!
Alakítsunk „Magyarok a CETA és TTIP ellen” köröket! Rendezzünk megmozdulásokat!
Rendezzünk tájékoztatókat, felvilágosító rendezvényeket közösségünkben!
Fogjunk össze!
---------------------------------- eddig a felhívás a magyar néphez ------------------------------------------

Ami a követelést indokolttá és időszerűvé teszi, az az alábbi hírek:

Az Európai Parlament a mai napon megszavazott határozatban támogatta az EU és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi tárgyalások folytatását. A természetvédők szerint ezzel a döntéssel a parlament cserbenhagyta az európai állampolgárokat, és a tőkeérdekeket előbbre helyezte az emberek és a környezet védelménél.
A mai napon elfogadott határozat egyedülálló lehetőséget biztosított volna az Európai Parlament számára, hogy érdemben befolyásolja az EU és az Egyesült Államok között folyó transzatlanti szabadkereskedelmi tárgyalásokat (TTIP). A szavazás eredménye visszalépés az állampolgárok, a környezet és a demokrácia szemszögéből – reagált a döntésre a Magyar Természetvédők Szövetsége.
„Az európai emberek jogosan aggódnak a TTIP által a környezetre, az élelmünkre, egészségünkre és a szociális vívmányainkra jelentett fenyegetések miatt. Az emberek arra számítottak, hogy az Európai Parlament határozottan kiáll a TTIP ellen, de a képviselők az óriáscégek oldalára álltak, és a tárgyalások támogatásával veszélybe sodorják a demokráciát” – jelentette ki Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetője.
„Az európai parlament olyan veszélyes javaslatokat is támogatott, amelyekkel a TTIP különleges előjogokkal ruházza fel a külföldi befektetőket, valamint gyengítené a környezeti- és élelmiszerbiztonsági normákat.”  A „trójai” egyezmény elleni erős lakossági tiltakozás figyelmen kívül hagyása csak tovább erősíti a TTIP-vel szembeni ellenállást – tette hozzá Fidrich Róbert.
Az elmúlt hetekben a határozat vitatott részeivel kapcsolatban az európai parlamentben tapasztalt belső harcok is transzatlanti kereskedelmi tárgyalásokkal szembeni egyre erősödő lakossági tiltakozást tükrözik. A múlt héten több mint ötven neves hazai közéleti személy szólította fel a TTIP elutasítására a döntéshozókat. A Stop TTIP európai polgári kezdeményezést pedig már több mint 2,3 millió európai polgár írta alá, köztük közel 16 ezren Magyarországról.
A legfőbb probléma, hogy az európai képviselők többek között nem léptek fel azért, hogy a „befektető-állam vitarendezési mechanizmus” (ISDS) ne legyen része a tárgyalásoknak. Az elfogadott szöveg zöld utat ad annak, hogy a multinacionális cégek beperelhessék az országokat annak ellenére, hogy az európai lakosság egyértelműen ellenzi ezt. [ Az Európai Bizottság által tavaly az ISDS ügyében kezdeményezett társadalmi konzultáció során 150 ezer európai polgár mondott véleményt, és 97%-uk egyértelműen nemet mondott az ISDS-re! ]
forrás: utajovobe.eu

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése