2015. július 11., szombat

MVSZ: Kié a magyar állam? FEJSZE: A multinacionális magántőkéé!

A Magyarok Világszövetsége közleményében feltett kérdés koránt sem alaptalan. 2011-ben kiáltoztunk eleget ez ügyben, hogy az Alaptörvény, annak tervezete (s a tervezet megszavaztatása előtti 4 napban történt 34 pontos módosítása) mit jelent a magyarság számára. 

2011.04.25.: Állampolgári jogokat sértő az alaptörvény és annak elfogadása 

Kiáltoztunk, de hiába. Pedig a képlet nagyon egyszerű, a folyamat pedig minden szempontból, de leginkább a legfőbb törvény, az Alkotmány értelmezésének szempontjából vitán felül bizonyítja, hogy a kérdésre: "kié a magyar állam?", mi is a válasz.

1000-ig: az önfenntartó magyar nemzeté
1919-ig: a Szent Koronáé, amely az önfenntartó magyar nemzetet személyesítené
1920-ig: az anarchiáé, avagy senkié, avagy mindenkié
1944-ig: a jog-csonkított Szent Koronáé, a megcsonkított ország "magyar polgáraié"
1945-ig: a háborúé
1947-ig: a megcsonkított területen élő megcsonkított "magyar népé"
1989-ig: a kétszeresen megcsonkított magyar nép nevében uralkodó politikai "elité"
2012-ig: a kétszeresen megcsonkított magyar nép nevében uralkodók multinacionális (azaz nemzettelen) pénzügyi elszámoltatóié
2012-től: a megcsonkított ország lakossága nevében uralkodókat eltartó multinacionális (avagy nemzettelen és nemtelen) magánhatalomé

Aki ezt nem érti, annak esélye sincs, hogy valaha megértse, mi zajlik körülötte. Tehát ajánljuk mindenki figyelmébe, hogy mit jelent a kérdés, amit újra feltett a Magyarok Világszövetsége.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Kié a magyar állam?

A Magyarok Világszövetsége legutóbb Orbán Viktornak a holokauszt-emléknapon mondott beszédével kapcsolatban volt kénytelen állást foglalni legmagasabb állami vezetőinknek nemzeti önismeretünk alapfogalmait összezavaró, közvéleményünket megtévesztő megnyilvánulásával szemben.
Tegnap (2015. július 6.) a parlamentben a kormány népesedéspolitikáját védő államtitkár megnyilvánulása még ezen az eseten is túltett. Félreérthetetlenül és ismétlődően kifejtette, hogy a magyar (?) kormány számára egyedül a statisztikai (egyébként nem számottevő) népességnövekedés számít, az etnikai magyarság – értsd: a magyar nép népességfogyása érdektelen. Sőt, már puszta parlamenti felvetése is a nemzetközi szélsőliberalizmus gyűlöletbeszédének legfélelmetesebb bélyegeit vonja a megszólaló fejére… – a magyar (?) kormány részéről.
Az MVSZ elítéli az állampolitika rangjára emelkedő látszatdemokráciába öltöztetett véleményterrort.

Budapest, 2015. július 7-én, a pozsonyi csata évfordulóján
                      
A Magyarok Világszövetsége


MVSZ Sajtószolgálat
8687/150707


„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.


Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése