2015. július 16., csütörtök

Petőfi "temetés" ... csak színjáték volna, kegyelet nincs?

Valahogy minden, mindennel összefügg, s továbbra is az a meggyőződésünk, hogy mai világunkban semmi, de semmi sem az, aminek látszik!

A Fejér Szövetség költői kérdése, talán már nem is oly' költői:

Már harmadik éve - tiltakozásunk ellenére is - újra és újra megrendezett fehérvári koronázási szertartásjátékokhoz hasonló volna a Morvai-féle Petőfi "temetés" is?
Mindkettő csak színjáték volna, s a kegyeletnek nyoma sincs?

Petőfiért! - Tiszteletadás hibás Petőfi-idézettel? - Sem elvben, sem részvételünkkel ...

Nevezhető-e tiszteletadónak az, aki hibás Petőfi-idézetre épülő, hatalmas plakát-kampánnyal hirdet meg egy Petőfi Sándorra emlékezni hivatott rendezvényt? Nevezhető-e temetésnek az a temetői rendezvény, ahol sem koporsó, sem hamvak, sem pap nincsenek, és a meghívó szerint gyászbeszéd sem hangzik el? Ha e két kérdésre a válasz nemleges, akkor minek nevezhető a Morvai Ferenc által július 17-re sportcsarnokba, majd temetőbe meghirdetett rendezvény? – Ezeket a kérdéseket járta körül mai sajtótájékoztatóján Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke, Fuksz Sándor elnökhelyettes, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora és Kiss Endre József, az MVSZ Elnökségének és Petőfi Sándor Bizottságának tagja, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának igazgatója. 

"Akik még nem tudtátok, most megtudhatjátok” – hirdeti az Emlékezzünk Petőfi Sándorra című rendezvény plakátja, pedig Petőfi Sándor verse így szól:  „Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, Most megtanulhatjátok, Hogyan mulat a nép.“ (Feltámadott a tenger…)

A hibás Petőfi-idézet ordító igénytelenségről árulkodik, és mindent elmond a rendezvényről, annak szervezőiről.

De álljanak itt, kiegészítésként Fuksz Sándor további gondolatai:

Szándékos, vagy véletlen tévedés. Az is véletlen, hogy nem szerepel a temetés szó a meghívón? Ki temet és milyen szertartás keretében helyezzük a haza földjébe a szent hamvakat? Békés tiszteletadás a sírnál, ahová még senki nincs temetve?

Vagy azoknak van igazuk, akik azt állítják, hogy a Fiumei-úti sírkertben már Morvai Ferenc elföldelt 52 db csontot – a 200-ból – és pénteken már csak békés tiszteletadásra kerül sor a sírnál.

2015. április 15-én ezt mondta Morvai Ferenc a  Pilvaxban:
„Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Petőfi Sándor földi maradványa birtokomban van.”

Hol van a koponya és mintegy 150 csont?
A temetés nem játék. A kegyeletadás kötelezettsége mindenkire vonatkozik. Annak idején Morvai Ferenc kicsempészte a volt Szovjetunióból Petőfi csontjait. Ez dicséretes ügyeskedés volt. Ha ma 2015-ben a föld alá csempészte és temetésre hívja a világ magyarságát: ez nemcsak szemfényvesztés, hanem Petőfi meggyalázása és a nemzet becsapása.

Mindezek alapján a Magyarok Világszövetsége az alábbi közleménnyel fordul a magyar nemzet mindazon tagjaihoz, akiket a Petőfi Sándornak megadandó nemzeti kegyelet szándéka vezérel.

Közlemény
Sem elvben, sem részvételünkkel…

A korábban ebben a tárgyban kiadott nyilatkozatunk folytatásaként, a bennünket megkereső, sokasodó érdeklődésekre válaszolva, Morvai Ferencnek előbb a Hősök terére, majd a sportarénába és a Fiumei úti sírkertbe f. év július 17-re hirdetett Petőfi-ünnepélyével kapcsolatban kinyilvánítjuk, hogy ezt az eseménysort sem elvben, sem a részvételünkkel nem támogatjuk. Indoklásként az alábbi kifogásaikat soroljuk:

1.      az emberek becsapásának tekintjük, hogy országosan és határon túl Petőfi temetésére hívják kiterjedt propagandával az embereket, miközben a programban pusztán sportcsarnoki emlékműsor és temetői tiszteletadás szerepel, egy meglévő sírnál
2.      megtévesztő, hogy a betonszarkofágban és sírban elhelyezett maradványok csupán a költő hamvainak a negyed részét képezik és ez a megoldás nyitva hagyja a további Petőfi-maradványok jövőbeni temetésének a kérdését
3.      mivel az utóbbi híradásokban az egyházi szertartás nem szerepel, feltételezzük az igeolvasás és igehirdetés, imádság, hitvallás, áldás nélküli, társadalmi „temetést”, ami méltatlan mind Petőfihez, mind a magyar nemzethez
4.      a magyar társadalom kegyeleti megszólítása hivatkozással „Petőfi szellemére”, álságos és megengedhetetlen, amennyiben az pusztán egy későbbi, megélhetési pártalapítás nyitányának tekinthető, és jó szándékú honfitársaink sokaságának félrevezetésével jár

A Magyarok Világszövetsége teljes körűen bizonyítottnak tartja és meggyőződéssel vallja, hogy 1989. július 17-én, Szibériában a Morvai Ferenc vezette expedíció Petőfi Sándor hamvait tárta fel, és ezzel elévülhetetlen érdemeket szerzett.  Ám a mostani, keresztülerőszakolt és megtévesztő ál-temetéssel nehezen jóvátehető kárt okoz.

A Magyarok Világszövetsége továbbra is követeli a nemzet nagy költőjének valódi temetését a Hősök terén létező hősi sírba, a méltó végtisztesség adást a magyar nemzet egésze által.

Budapest, 2015. július 15.

A Magyarok Világszövetsége

Ordító igénytelenség: hibás Petőfi-idézet a budapesti metró-aluljáró plakátjain
MVSZ Sajtószolgálat
8692/150715

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)
A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)
A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.
Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is.

1 megjegyzés:

 1. Semmi, de semmi sem az, aminek látszik ...
  ... koronázási színjátékhoz egyhavi rácserdő Fehérvárott a királyi és királynéi síremlékek fölött a helyi nyakkendős urak és nyaksálas hölgyek háromnapos maghatódásáért
  ... és temetési színjáték Budapesten Petőfi maradványok és kegyeleti szertartás nélkül a földindulásban reménykedők kegyeiért ...
  A Jóisten őrizze meg jóhiszeműségét mindenkinek, aki rádöbben majd, hogy mi az, amivé a Petőfi temetés lett. Marad a költő óriás igaz múltjának feltárásáért Morvai által megkezdett és az MVSZ által feltámasztott, s az időközben megalapított Petőfi Intézet által folytatandó kutatás.
  Mi, Fehérvár polgárai, az elkötelezettek kis csoportja pedig készüljünk következetesen Fehérvár Második Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatára!

  VálaszTörlés