2015. július 11., szombat

Király B. Izabella visszaemlékezése a görög események jóvoltából

A Sziriza és a Magyar Érdek Pártja

A konokul, már-már eszelősen pártosító, jobbozó, balozó, sőt szélsőjobbozó és szélsőbalozó politikacsinálók, hivatásos elemzők és politológusok vajon tényleg semmit sem értenek az egészből? Ciprasz nem egy „szélsőbaloldali hazudozó”, hanem egy igazi görög hazafi! Nyugodtan kijelenthetjük: a görögök szabadságharca a II. világháború óta az egyik legjelentősebb politikai eseménye a világnak!

A párhuzam, amit a címben jeleztem, azért érdekes, mert a Magyar Érdek Pártja 1996. június 22-én Visegrád-Mogyoróhegyen meghirdetett programja szinte betű szerint azonos a Sziriza programjával, csak éppen minket – a Magyar Érdek Pártját, és engem - „szélsőjobbosként” bélyegeztek meg és szorítottak ki még a partvonalról is a hivatalos bélyegzők. Ma, amikor a hazaárulás, az ország népének tönkretétele, kirablása, elüldözése nemzeti zászló lobogtatása, nemzeti jelszavak harsogása mellett a trendi, akkor az igazi hazafiakat még jó, ha csak valamilyen "szélsőségnek" bélyegzik. A Visegrád-Mogyoróhegyi Nemzetgyűlést 1996. június 16-án tartottuk. A napokban volt a 19. évforduló. Ott hangzott el először a híres 108 pont, amiből most alább csak a 101-108. pontot, a Záró rendelkezéseket idézem. 2016. június 22. szerdai napra esik. A huszadik évforduló! Egy Emléktúrát tervezünk az eredeti helyszínre. Várjuk mindazokat, akik még értik és hallani akarják a becsületes, egyenes beszédet, a magyar szót!

Azonnali rendelkezések:
  101. Magyarország állami függetlenségének a helyreállítása: az 1982/6. évi 6. törvényerejű rendelet (a Nemzetközti Valuta Alap alapokmányának a kihirdetéséről) hatályon kívül helyezése, valamint az EU és a NATO tagság felmondása. (Meg.: Az 1982. évi 6. törvényerejű rendelet felülírja a magyar alkotmányt. Bármely párt, vagy politikai szervezet, amelyik új alkotmányt ígér, alkotmányozó nemzetgyűlést emleget, csak akkor lehet hiteles, ha a fenti törvény hatályon kívül helyezésével kezdi a magyar alkotmány helyreállítását.)
  102. Általános nemzeti vagyonleltár.
  103. A külföldi államadósság fizetésének felmondása.
(Megj.: Az államadósság összetevői: a politikusok, főhivatalnokok, médiaguruk kenőpénze, a választópolgárok alkalmi megvesztegetésére szánt juttatások, indokolatlan, igazságtalan állami kifizetések (pl: végkielégítések, főhivatalnokok – köztársasági elnökök! - életfogytig tartó luxus-ellátása, tanácsadói pénzek, felesleges nagyberuházások, zsidó kárpótlás, érdemtelen, élősködő tömegek segélyezése… stb.), az exportbevételek haza nem hozatala, átutalások nem létező importért, alacsonyabb import, vagy magasabb exportárak megadása. Egyre szélesebb körben ismert adat, hogy a világban forgalomban lévő pénz mennyiségének mindössze 3%-a működteti a világgazdaságot, a többi 97% spekulatív pénz. Nem igaz az a dogma, - amit Antall József mindig hangsúlyozott és egyetlen közgazdász se cáfolta legalább a mundér becsületének a védelmében, – hogy, ha nem fizetünk, akkor a szegény német, japán „kisbetétesek” spórolt pénze veszne el! Szóval: Jó lenne megakadályozni, hogy a pénzcsinálók – akik tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a piramisjátéknak egyszer vége lesz - megkaparinthassák a nemzetek valódi vagyonát! Mert nem a pénz, a ház, a bútor, kocsi, drága ékszer a vagyon! Mindez egy katasztrófa, vagy egy banki csőd miatt egy pillanat alatt megsemmisülhet, és nem feltételei az életnek. A valódi vagyon, a valódi érték: azok a természeti kincsek – a nemzet szellemi kapacitását is beleértve -, amelyeknek hozadéka, haszonértéke az egész népnek folyamatosan, évezredeken keresztül megélhetést, szabadságot, az országnak függetlenséget biztosít. Erre a történelmi Magyarország a legmagasabb szinten volt képes.
   Az államadósság fenntartásában, növelésében érdekelteknek az a lényeg, hogy ne legyen kiegyensúlyozott kereslet-kínálat a piacon. Ha ez jó a politikusoknak, főhivatalnokoknak, bankároknak, - a formális logika törvénye szerint is – nem is lehet jó senki másnak.
   Az eladósodás, eladósítás módszere, technikái, és az hazaáruló kormányok felelőssége ennek az aljas pénz- és gazdasági rendszernek a fenntartásában egyre ismertebbek, de a megoldást nehéz megtalálni. A médiumok gondoskodnak arról, hogy minél tovább kómában tartsák a népeket, és lehetőleg senki se tudjon arról, hogy hol, melyik országok, milyen úton-módon szabadultak meg az adósságcsapdából. Az adósságcsapda egy keszonbetegség, melynek egyetlen orvossága az adósságfizetés megtagadása. 
   A „humanitárius bombák” annyiban függenek össze a külföldi államadóssággal, hogy azoknak, akiknek az érdekeit sérti a fizetés felmondása, humanitárius bombák bevetésére is megvannak az eszközeik. Ennek a kivédésére szolgálnak a tartalékok, a kölcsönösen előnyös kétoldalú gazdasági kapcsolatok, az árucsere-kereskedelem, az önellátó-képesség helyreállítása, és a hasonló sorsra jutott országok szoros összefogása. Az IMF és a Valutaalap röpke fél évszázad alatt az egész világgazdaságot a tönk szélére sodorta. Ahová ügynökei betették a lábukat kő kövön nem maradt. Ők határozzák meg a bekebelezett ország népének minden létfeltételét, csak épp a spekuláción kívül semmihez sem értenek. Ha a pusztításon kívül értenének valamihez, akkor tanácsaik, útmutatásaik nyomán virágzó életnek kellene lennie a földön. Ha valóban a jólét, emberségesség, az igazságosság globalizálódna, senki sem bánná. Ám nem így van. Egyre több országban ismerik fel ennek a pénz- és gazdasági rendszernek az aljasságát, és az ehhez szorosan kapcsolódó képviseleti demokráciának nevezett politikai rendszer tarthatatlanságát. Ha minden erőszakkal és csellel eladósított ország megtagadná a további fizetést, fogná magát és egyszerűen kisétálna az adósságcsapdából, nagy meglepetés érne mindenkit: Nagyszerűen működne a világ. (A luxusigények kielégítése nem feladata sem a világgazdaságnak, sem a nemzetgazdaságnak!!!)
  104. A gazdaság és hírközlés stratégiai ágazatainak, intézményeinek nemzeti köztulajdonba vétele, államosítása.
  105. Helyreállítani a “törvénysértés jogot nem alapíthat” jogelvet, a magyar jogrendet.
  106. Az idegen bevándorlás és betelepülés leállítása: határzár. A nem magyarok részére 1990-től kiadott magyar állampolgárság felülvizsgálata.
  107. A közvagyon eltűnésének, elherdálásának, rosszhiszemű megszerzésének, valamint az ország és az egyes magyar állampolgár tudatos eladósításának vizsgálata.  Elszámoltatás. Büntetés.
  108. Az élet, a család és a nemzet ellen uszító, az állampolgári kötelességek megtagadását hirdető politikai, vallási, kulturális és civil szervezetek betiltása.

Király B. Izabella

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
8688/150710


„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.


Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése