2011. július 4., hétfő

Ha azt hazudja magáról: "Első", akkor lehet "Magyar" a Világtalálkozó?!

A Fejér Szövetség Sajtószolgálata messzemenőkig egyetért Kincsesné Salca Mária alábbi leveleivel, az abban írt tényekkel, s a Szövetség nevében teljes támogatásáról biztosítja a kezdeményezését.
 
Hozzátesszük: nevetséges az a pojácáskodás, amire ezzel a rendezvénnyel a főszervezők és védnökök vállalkoztak. A Magyarok I. Világtalálkozóját  a trianoni gyalázat után 9 évvel zászlót bontott Magyarok Világszövetsége szervezte, s annak I. Kongresszusa alapozta meg, s azóta számos alkalommal tette meg újra és újra annak ellenére, hogy több mint egy évtizede a magyar kormányzat - Európában példátlan módon - minden támogatást megvont a magyar nemzet egyedülálló világszervezetétől. Ezek után Magyarországon a Magyarok Világszövetsége nélkül, annak szándékos megkerülésével - nemhogy "Első", de - "Magyarok Világtalálkozója" címmel rendezett minden rendezvény egyszerű színjáték lehet csupán.
 
Okkal feltételezzük, s feltételezheti bárki, hogy ehhez a védnökök és szervezők igen nagyfokú műveletlensége, olvasatlansága, avagy - ha jobban tetszik - sanda és ferde szándéka teremthetett csupán alapot.
 
Úgy-e, e feltételezés megalapozottságáért nem a Fejér Szövetségnek vagy a Magyarok Világszövetségének kell adni magyarázatot?!
Fejér Szövetség Sajtószolgálata
2011/07/1
 
Tisztelt Kossuth Rádió!

Tegnap este "hülyeségeket" mondtak be az Esti Séta c. rádióműsorukban!
Sajnos, a műsor alatt nem tudtam beszélni senkivel, hogy azonnal közöljenek helyreigazítást is!
Csak üzenetrögzítő kapcsolódott be...


Arról beszéltek, hogy Balatonlellén az ELSŐ Magyar Világtalálkozón jártak, ami a lengyel-magyar barátság megünneplésével kezdődött, és ennek ürügyén a rádióban egykor Balatonbogláron nevelkedett lengyel menekülteket szólaltattak meg. Aztán a csángókkal tudományosan foglalkozott Domokos Pál Péterről régebben készített műsort játszották be. Tovább nem idegeskedtem, kikapcsoltam a rádiót.
Pedig a Kossuthot szívesen hallgatom - máskor.

Kérem, olvassák el az alábbi levelemet, amit az elmúlt hét végi lellei (mint kiderült a műsorból: lengyel-magyar) találkozó egyik fővédnökének írtam, és kérem, ugyanolyan széles hallgatói körben KÖZÖLJÉK A HELYREIGAZÍTÁST IS:

NEM AZ "ELSŐ" MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ VOLT MOST BALATONLELLÉN!
 
AZ ELSŐ MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ 1929-BEN VOLT, A TRIANONI TRAUMA MIATTI ELSŐ MAGYAR KÖZÖS "LÉLEKZETVÉTELKÉNT".
 
És így tovább...
2008-ban már a VII. Magyar Világtalálkozót tartotta az 1938-ban, a II. Magyar Világtalálkozón megalakult Magyarok Világszövetsége!


Nem értem, hogy erről a Magyar Kossuth Rádió KULTURÁLIS rovata hogyhogy NEM TUD!?

Kérem, sürgősen pótolják erre vonatkozóan hiányzó ismereteiket!!!
 


Javasolom: hívják meg Patrubány Miklóst, az MVSZ elnökét, és beszélgessenek vele a legöregebb, az egész világra kiterjedően a magyarság érdekeit képviselő, legnagyobb magyar civilszervezetről, működéséről, múltjáról és jelenéről!
A magyar világtalálkozók RENDSZERES szervezőjéről!

Címe: a rádió Bródy Sándor utcai székházához közel:
Budapest, V. ker. Semmelweis Ignác u. 1-3., Magyarok Háza,
e-mail: elnok@mvsz.hu
telefon: 06 (1) 267-4511 / MVSZ-titkárság

A Magyarok Világszövetsége munkássága nem hasonlítható össze EGY HÉT VÉGÉRE SZERVEZŐDÖTT, kereskedelmi célú "BÓVLI"-VÁSÁRRAL!

Kérem, tegyék meg, amit kértem, mert csak "bolondot csinálnak magukból", ha a műsoraikban "hülyeségeket" beszélnek, és még csak helyre sem igazítják!
Sok hallgatójuk fogja ezt felismerni, akik TUDJÁK, MI AZ IGAZSÁG!!!
Sok hallgatójuk azonban - éppen a médiában való ELHALLGATÁS miatt - nem ismeri az igazságot, és az Önök súlyos felelőssége az, ha Önöktől ezentúl sem ismerhetné meg!
 
Tisztelettel:
Kincsesné Salca Mária,
rendszeres rádióhallgatójuk

 
Kincsesné Salca Mária, Budakalászon élő nyugdíjas mérnök, az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom egyik alapító tagja nyílt levélben fordult Lezsák Sándorhoz, a balatonlellei, magát I. Magyar Világtalálkozóként megnevező rendezvény kapcsán, amelynek az Országgyűlés alelnöke fővédnöke volt. Tekintettel arra, hogy a levél érinti a Magyarok Világszövetségét is, sajtószolgálatunk közzé teszi azt. Alább a nyílt levél.
 
Tisztelt Lezsák Sándor Országgyűlési Alelnök Úr!
 
Önt nevezték meg az "I. Magyar Világtalálkozó" egyik fővédnökeként a lellei világtalálkozó honlapján, és a további védnökséget többek között a Fidesz-kormány minisztériumainak élén álló neves, vagy kevésbé közismert személyek vállalták.
 
A lellei magyar világtalálkozót 398 ezer honlap-címen hirdetik csak az interneten, a legtöbb reklámban a MEGTÉVESZTŐ "ELSŐ" sorszámmal.
Egyetlen esetben lenne ez a sorszám elfogadható: akkor, ha csupán arra vonatkozna, hogy Balatonlellén ez az első ilyen rendezvény.
De a reklámokban Lelle, mint helyszín, csak mellékesen szerepel, - azért, hogy az érdeklődők odataláljanak.
 
Egyébként is: ha ez az "I. Magyar Világtalálkozó" csupán "LELLEI" lenne, akkor igazán magasan kiemelkedő MAGYAR rendezvénynek kellene lennie, ha a magyar kormány ilyen nagy mértékben támogatja.
De a honlapon olvasható programok ismertetői zömében idegen és kereskedelmi szelleműek, a valódi "magyarok" csak - mint valami amerikai indián rezervátum indiánjaiként - lényegében mint látnivalók szerepelnek benne.
 
Miután részt vehettem legutóbb a Magyarok VII. Világkongresszusán, ismereteket szereztem az előzményeiről is, valamint két Kurultájról, amelyet távolabbról érkezett rokonaink között pl. már a kazakisztáni, magukat magyarnak mondó, sőt, genetikailag is magyar-rokonnak bizonyult törzsek képviselőinek részvételével tartottak, és láttam a Magyarok Országos Gyűléseit Börsztörpusztán, különbséget tudok tenni:
- a lellei rendezvény kereskedelmi jellegű, és csak ürügy benne a magyar nemzet szereplése,
- ezzel szemben a Magyarok Világszövetsége VILÁGTALÁLKOZÓI - minden államhatalmi támogatás nélkül is - a világ teljes magyarságáról szólnak, határozataik a magyarság érdekeinek érvényesítését célozzák,
- a Magyarok Szövetsége találkozói pedig a magyarok helyi, valóban alulról kezdeményezett kisebb-nagyobb települési, megyei, illetve, külhoniakkal összefogásban szervezett, külhoniak részvételével tartott országos, VALÓBAN MAGYAR találkozók.
 
Vajon MIÉRT ÍRJÁK ÚJABBAN a lellei találkozó reklámjaiban, hogy "a külhoni és a Kárpát-medencei magyarság kezdeményezésére rendezik meg az I. Magyar Világtalálkozót"? Hiszen sokkal előbb jelent meg a híradásokban a kormányhoz közel álló védnökök híre!
 
http://www.balatonlelle.hu/hirek/191-i-magyar-vilagtalalkozo
 
De MIÉRT "ELSŐ"-NEK HIRDETIK? - Vajon már Ön sem emlékszik arra, hogy A MAGYAROKNAK már a III. VILÁGTALÁLKOZÓJÁT tartották 1992-ben, amikor Ön már MDF-es országgyűlési képviselő volt? - Emlékeznie kell arra, hogy az MDF-kormány idején, az MVSZ által szervezett, már III. Világtalálkozó határozta el a DUNA TELEVÍZIÓ létrehozásának elősegítését, támogatását!

Lehet, hogy a Fidesz-kormány még a csillagokat is letagadná az égről, ha ezzel az általa 2000-ben süllyesztőbe küldött, de a magyarság ÖNEREJÉBŐL mégsem elsüllyedni hagyott, hanem ÉLŐ MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGÉT kitörölhetné a NEMZET emlékezetéből?
Lehet, hogy Ön erről a Fidesz-szándékról NEM is tud, és csak látatlanban vállalta a lellei kereskedelmi rendezvény fővédnökségét?
Ahogy Jeszenszky olvasatlanul aláírta, hogy magyar (?) miniszterként lemond a kárpát-aljai magyarokról? Ahogy a TELJES magyar (?) országgyűlés olvasatlanul ALÁÍRTA a nemzetvesztő lisszaboni szerződést?
 
Én Önt ennél mindig többre becsültem, sokéves képviselői tevékenységének számos, általam megismert, pozitív mozzanata alapján.
 
Tegyük fel, hogy Ön már fáradt, már kevésbé tud odafigyelni fontos magyar ügyekre.
Ez alkalommal is megköszönöm, hogy karácsonyonként-újévenként engem is megtisztel azzal, hogy levélben elküldi egyre népesebb családjának csoportképét, amelyet látva az embernek kedve lenne szintén minél nagyobb családban élni.
 
(De sufniban "lakva", mint én? Hiszen hatodik éve nem hívhatom meg az unokáimat, mert nincs hol leültetnem őket! Mások a kilakoltatás küszöbén, vagy törvényekkel végleg hajléktalanságra ítélten?! Milyen békés, ünnepi, nagycsalád-ábrándokat kergethetnek pl. azok a magyar milliók, akiknek sem a fél évszázados sztálini alkotmány, sem az új Fidesz-alaptörvény NEM biztosítja a fűthető lakásban való "lakhatási jogot"?! - Így csak BETŰ marad az "élethez való jog" is! - Fogy a magyar: csak az elmúlt télen többszázan fagytak meg, utcán és a saját hideg lakásukban!!!)
Tehát a vonzó, ünnepi csoportképein mosolygó népes családja is utal már arra, hogy Ön is közelebb állhat már a nyugdíjhoz, mint a pályakezdéshez.
 
Ezért szeretném Önt emlékeztetni a következőkre:
 
AZ ELSŐ MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ 1929-BEN VOLT, AMIKOR A TRIANONI TRAUMÁT AKARTÁK FELDOLGOZNI.
 
A MÁSODIK MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓN, 1938-BAN MEGALAKULT A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE.
 
 
A III. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓN, 1992-BEN, A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE ELHATÁROZTA A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYARSÁG KÖZÖS TÁJÉKOZTATÁSÁT A DUNA-TELEVÍZIÓ LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL.
Emlékszem a kezdeményezőre: Gáspár Ignác, brassói villanyszerelő fordult hozzám ezzel a gondolattal a Budapesti Erdélyi Gyülekezetben, ahova 12 évig jártam a menekülteknek segíteni, hogy ha a román-magyar légteret már közösen használhatják a két ország repülőgépei, miért nem lehet a légteret olyan tévéműsor sugárzásra is használni, amely elérheti a Budapesttől távol élő magyarokat is? Elkísértem őt a Hunnia c. folyóirat főszerkesztőjéhez, akinek tetszett az ötlet, és bele is tette az újságjába.
Később értesültünk róla, hogy tényleg létrejött a Duna Televízió, tehát a mag termékeny talajba hullott.
 
A IV. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ 1996-BAN PARADIGMAVÁLTÁST HATÁROZOTT EL.
 
AZ V. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ 2000-BEN A KÜLHONI MAGYAROK MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGA VISSZAADÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSÉT TŰZTE KI LEGFONTOSABB CÉLJÁUL. Mint tudjuk, erre még várni kellett: akkoriban még a Fidesz sem tartott ott emberi-politikai fejlődésében, hogy támogatta volna ezt a magyar-érdekű kezdeményezést, - sőt, e kezdeményezést követően vonta meg az MVSZ-től az évi - akkor közel negyedmilliárd forintos - támogatást, és ezt azóta sem adta vissza. (Vajon miért nem?!)
 
A VI. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ 2004-BEN témájául a MAGYARSÁG ÉS A KELETET VÁLASZTOTTA, különös tekintettel a magyar nemzet keleten "maradt" rokonaira, a velük való kapcsolatfelvétel jelentőségére.
Bíró András Zsolt pár éve genetikai vizsgálatokat végzett a kazakisztáni magyarok között, akik már mohamedánok és a hosszú szovjet uralom kötelező nyelvén, oroszul beszélnek, miközben száz kilométeres távolságokra szétszóródva is számontartják egymást, és sírköveikre cirill betűkkel írják oda, hogy "madjar", de mindaddig NEM TUDTÁK, hogy nyugatra "szakadt" magyar testvéreik Vengriában élnek, ami hazánk orosz neve, amíg Bíró András Zsolt erről fel nem világosította őket!
 
A VII. MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ 2008-BAN A FORDULAT CÍMET VETTE FEL. EGYIK SZEKCIÓJA PL. FOGLALKOZOTT MAGYARORSZÁG KIFOSZTÁSÁVAL, A LEGFONTOSABB GAZDASÁGI KÉRDÉSEIVEL IS. A világkongresszusra érkezőket könyvcsomag várta: az egyidejűleg több helyszínen tartott előadások anyagát mindenki megkapta, tehát mindazt is elolvashatta, amit előadásokon nem hallhatott.
 
Tisztelt Lezsák Sándor FŐVÉDNÖK ÚR!
 
Ön valóban úgy véli-e, hogy "AZ ELSŐ MAGYAR VILÁGTALÁLKOZÓ" egyik fővédnöke?
 
Tisztességes emberként - szerintem - egyet még tehet: mindenütt, médiában, interneten, országházban hangoztatja, hogy a lellei találkozó elnevezése MEGTÉVESZTÉS VOLT!
 
És az igazság kedvéért hozzáteheti az 1929 óta tartó magyar világtalálkozó-sorozat történetét, a Magyarok Világszövetsége ÉLETÉT, MŰKÖDÉSÉT, HÁTTÉRBE SZORÍTÁSÁT AZ ORSZÁGOS HATALOM RÉSZÉRŐL, amely pedig - legalábbis deklaráltan - vállalta a magyar civilszervezetek támogatását, a velük való együttműködést.
 
Kérem, segítse Ön is az idén már (2011-1938=) 73 éves Magyarok Világszövetsége fennmaradását, a legnagyobb és legrégibb magyar civilszervezetét, amely TÉNYLEGESEN a magyar érdekeket képviseli!
 
Szíves jóindulatát előre is megköszönöm:
 
Kincsesné Salca Mária,
nyugdíjas mérnök, Budakalász,
az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom egyik alapítótagja.

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
7223/110704

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése