2011. július 5., kedd

Szeptemberben tárul Székely kapu Csíkszeredára...

Figyelem: ez az időpont, s a 3. áldás tartalma és a 4. áldás helyszíne időközben változott! 
 

A Fejér Szövetség "Hét áldás Fehérvárra" felhívásának 2. pontja valósul meg elsőként. Szeptemberben a maroshegyi külső körforgalomban tárul Székely kapu Csíkszeredára, Fehérvár testvérvárosára.


Körközepin állok
Minden virágot látok
Megnyilt egekre várok

Körközepin állok
Mindensiget látok
Embersiget várok

Körközepin állok
Isten szemeivel látok
Szűzanyára várok

Körközepin állok
Isten tüziben járok
Boldogságot látok

Körközepin állok
Asszony melegire várok
Szerető szemeket látok

/Balogh Endre gyűjtéséből/

Hét áldás Fehérvárra!
Szálljon heted-hét határra! 

Ébredj Fehérvár, Quo vadis Székelyföld, Éledj Dél-, Fel- és Őrvidék,
és ébredj Kárpátalja! Legyen és legyenek, kerüljön és kerüljenek …
1)   Rovásírásos táblák testvérvárosunk, Csíkszereda tiszteletére Fehérvár fő (be- és kivezető) útjaira!
2)  Székely kapu az erdőelvi utcaneves Maroshegy körforgalmába (táruljon csíki kapu Szeredára)!*
3)   Turul szobor a felvidéki utcaneves Öreghegy körforgalmába (soha nem feledve a királyi Turul-házat, kik hazára leltek a Kárpátokban)!
4)   Haranglábon függő Nagy-Harang a Farkasverembe a szárazréti körforgalom közepére (hogy emlékezzünk a jó Nándorfehérvárra)!
5)   Horthy szobor királyi városunk dél-nyugati kapujába, a volt Horthy emlékmű helyére (hogy emlékezzünk a Kormányzóra)!
6)   Trianon emlékhely és országzászló az Országzászló-térre (hogy ne feledjük a fehérvári országgyűléseket sem)!
7)   Legyen Fehérvárnak a Dél-, Fel- és Őrvidéken és Kárpátalján is testvérvárosa (ne csupán vendégei egy-egy Királyi Napra)!


Óh, szállj le ide sólyom!
Ha csak 1000-1000 forint esik is minden polgárra,
akkor is, mégis csak HÉT ÁLDÁS száll FEHÉRVÁRRA!

* A Fejér Szövetség a második áldás megvalósítását 2011. szeptember 11-re tervezi, s az ehhez szükséges további, mintegy 600.000 Ft összegre gyűjtést szervez Székesfehérvárott és a megyében. Kanizsay Zsolt szervezte a maroshegyi körforgalomban felállítandó csíki székely kapu tervezési és engedélyezési munkáit. A csíkszeredai önkormányzat térítésmentesen biztosítja a fát, s a Szövetség a szállítást. Az alapozást a fehérvári önkormányzat fedezi. A Fejér Szövetség tagjai a „Hét áldás …” egyenkénti bekerülési összegeinek egyharmadát vállalják.

A
2. pont:
Székely kapu Maroshegyen
 

 Csatlakozni lehet a felhívás 2. pontjához a székelykapu állítás napjáig, majd a folytatáshoz folyamatosan a Hét Áldás megvalósultáig levélben a fejerszovetseg@gmail.com @-levél címen, vagy legalább 1000 Ft átutalással a Fehérvári Polgári Védegylet 72900075-10500154 számú bankszámla számra a közleményben Hét áldás Fehérvárra megjelöléssel, avagy személyesen keddenként este hét órától a Hétvezér Estéken (jelenleg: Civil Központ, Szfvár, Rákóczi út)

Letölthető Szórólap: Hét Áldás Fehérvárra Szóró

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése