2010. augusztus 30., hétfő

Holnapi Hétvezér Est, 2010. augusztus 31.

Hétvezér Est, 2010. augusztus 31.

Ludányi Horváth Attila a Fejér Szövetség "esti egyetemének" augusztus 31.-i vendége:
A Hétvezér Est témájára érvényesebbet keresve sem találhat ma magyar ember: ALKOTMÁNY és           JOGFOLYTONOSSÁG; avagy Magyarország Történeti Alkotmányának érvényessége, jogi életbelépésének szükségessége a magyar nemzet túlélése érdekében.
Annyira érvényes, amennyire Deák Ferenc, mintegy másfél évszázaddal előbbi szavai:
„… Alkotmányt nekünk is akarnak adni, de nem azt, mit tőlünk hatalommal elvettek, hanem egy másikat, újat, idegenszerűt.De nekünk adott alkotmány nem kell; mi visszaköveteljük ősi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerződések által állapíttatott meg, s a nemzet életéből fejlett ki; azon alkotmányt, melyet időnkint a kor kívánatihoz mi magunk alkalmaztunk, s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették. Mellettünk jog és törvény állanak és a szerződések szentsége, ellenünk az anyagi erő. … Ennyi baj és veszély között kettőre lesz főként szükségünk: szilárdságra és óvatosságra. Engedni ott, hol az engedés öngyilkosság, koczkáztatni ott, hol arra szükség nem kényszerít, egyaránt bűn volna a nemzet ellen.
Ludányi Horváth Attila, közgazdász, nyugalmazott diplomata ezen az estén az alkotmányozás alapelveiről, természet adta jogról, jogfolytonosságról, a tudatosodás forradalmáról tart előadást. Fel lehet-e támasztani az ősi bölcsességet és újra használatba venni (második őshonosodás)? Létezik-e kiút egy régi és békés „csodafegyver” segítségével? Céljainkat illesszük be napjaink folyamataiba: kozmikus korszakváltás – rendszerváltás – értékrend váltás – gazdasági-társadalmi rendváltás! Ezek az ALKOTMÁNYosság alapkérdései.
Az előadás helye: Székesfehérvár, Huba u. 7. (Hétvezér Sörkert)
Időpontja: 2010. augusztus 31. 19:00

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése