2021. augusztus 29., vasárnap

Fanfár királyainkért, királyi hercegeinkért és hős várkapitányainkért Szent Imre elhunytának évfordulós napján (képgalériával frissítve)

 Kegyeleti szertartás szeptember másodikán

"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához, S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványul sugára: A régi fény ragyogjon fel honára!"
Garay János: Az Árpádok
Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!

A világjárvány miatti kényszerszünetet követő második "Fanfár királyainkért" kegyeleti szertartásra a fehérvári koronázó templomban elsőként
eltemetett magyar királyi méltóság, Szent Imre elhunytának évfordulós napján 2021. szeptember 2-án kerül sor.

A Szent István által alapított prépostság területén 3 királyi méltóságra és Fehérvár két hős várkapitányára emlékezünk
Ezúton hívjuk meg Önöket az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, mellyel a fehérvári koronázó templom területén eltemetett tragikus sorsú királyi méltóságainkra és Fehérvár várkapitányaira emlékezünk.

Fehérvár és az Apostoli Magyar Királyság drámai - többnyire tragikus - fordulatot hozó napjaira, II. Lajos apostol magyar király elhalálozásának 495., Álmos herceg elhunytának 894., a hős fehérvári várkapitány, Varkocs György (1543, szeptember 1.) elestének 478. és Wathay Ferenc várkapitány (1602. augusztus 29.) elhurcoltatásának 419. évfordulós napjaira emlékezünk a váratlanul és elsőként eltemetett Szent Imre herceg elhalálozásának 990. évfordulós napján,

2021. szeptember 2-án, csütörtökön 16 óra 30 perctől
a hajdani koronázó templom "Romkert"-jében
Fanfár királyi méltóságainkért és várkapitányainkért címmel.
Fejér Megyei Hírlap a 2017. évi kegyeletről

A kegyeleti szertartás tervezett menete:
16:30-ig Gyülekező a "Romkert" kapujában
16:40-ig Koszorúzás és mécses gyújtás az osszáriumnál a két várkapitány emlékére
16:50-ig Koszorúzás és mécses gyújtás Álmos herceg (1127. szeptember 1.) és II. Lajos (1526. augusztus 29.) feltételezett sírhelyén
17:00-ig Koszorúzás és mécses gyújtás Szent Imre (1031. szeptember 2.) - 2016 óta már felirattal ellátott - síremlékén.

Hősökre és mártírokra emlékezünk

E héten, augusztus 29., szerdától szeptember 2., vasárnapig Székesfehérvár elsősorban a három tragikus sorsú és Fehérvárott eltemetett apostol királyi méltóságára és két hős várkapitányára emlékezik. Ezt jelzi a szövetség székhelyén, a Koronázó tér 4. szám I. emeleti ablakában ez alkalomból kifüggesztett királyi pajzsos kegyeleti lobogó.

II. Lajos apostol magyar királyunk, Álmos és Szent Imre hercegek, illetve Varkocs György és Wathay Ferenc várkapitányok mellett kegyelettel emlékezünk meg a 15 évvel később éppen augusztus 29-én a török által gyermekként elrabolt és fogságban tartott, II. János néven magyar királlyá kikiáltott, ám meg nem koronázott, végül Gyulafehérvárott, testvérvárosunkban eltemetett János Zsigmond erdélyi fejedelemről is és a fehérvári és magyar történelem augusztus 29. és szeptember első két napjának - egy kivétellel a török hódoltság elleni küzdelem - eseményeiről, hiszen
https://www.youtube.com/watch?v=qTBx4ekPwc4
A 2016. évi megemlékezésről készült felvétel
a képre kattintva látható
augusztus 29-én
 • 500 éve esett el Nándorfehérvár az oszmán-török hadsereggel szemben (1521),
  öt évvel később, ugyan e napon,
 • 495 éve gyilkoltatott le orvul II. Lajos apostol magyar király a Csele pataknál a Mohácsi csatavesztést követően (1526), akit Fehérvárott helyeztek örök nyugalomba,
  hat évvel később, ugyan e napon,
 • 489 éve adta fel egy hónapos hősi küzdelem után végvári szerepét Kőszeg (1532),
  9 évvel később, 20 évvel Nándorfehérvár eleste után, ugyan e napon,
 • 480 éve foglalta el csellel az oszmán-török Budát és esett fogságba János Zsigmond és Török Bálint (1541),
  hatvanegy évvel később, ugyan e napon,
 • 419 éve foglalta vissza a török újra Székesfehérvárt, s esett fogságba Wathay Ferenc várkapitány (1602),
szeptember 1-én
 • 894 éve hunyt el Álmos herceg (Horvátország uralkodója, II. (Vak) Béla atyja, akit ugyancsak Fehérvárott temettek (1127),
szeptember 2-án
 • 990 éve hunyt el Szent Imre herceg "egy vadkantól (?!)" halálosan megsebesülve, néhány nappal azelőtt, hogy az apostoli magyar királyság Szent Koronája alatt a bizánci, s akár a német-római császári koronát is egyesítse (1031), akinek sírját jelölte Kálmáncsehi Domonkos Fehérvárott őrzött táblája és idézi máig töredéke, másolatának maradványa,
 • 478 éve esett el, azaz halt hősi halált Varkocs György várkapitány Fehérvár falai előtt, ki ugyancsak a királyi temetkezési helyen nyert végső nyughelyet (1543)
 • 335 éve szabadult fel Buda az oszmán-török fennhatóság alól, hogy aztán egy jóval homályosabb és azóta sem teljesen felfogott métely hálózza be az Apostoli Magyar Királyságot és a magyar nemzettestet.
Micsoda történelem? Mennyi kétség és furcsa (máig nem "tudott", nem "vélt", azaz el vagy be nem "ismert") véletlen?! Emlékezzünk együtt augusztus 29.-től szeptember 2.-ig a hős- és mártíréletű elődökre!

Szeptember 2-án, a Fehérvárott elsőként eltemetett királyi méltóság, Szent Imre herceg elhunytának napján a "Fanfár" a tragikus sorsú királyi méltóságainkért és hős várvédő kapitányainkért szól.

Az Alba Regia Civitas Rend - Fejér Szövetség nevében
a Fejér Szövetség Sajtószolgálata
 
Az esemény képei

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése