2022. július 30., szombat

Az 558. Hétvezér Est egyben a "Krisztus, a tudomány és művészet megváltója" szabadegyetem első előadása (frissítve)

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Dr. Csókay András idegsebész: Krisztus, a tudomány megváltója

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!
Tisztelt Szerkesztőség!

Három éve választották szét magyar orvosok a bangladesi sziámi ikreket.

Dr. Csókay András idegsebész, a sziámi ikreket szétválasztó magyar orvoscsoport tagjának előadásával szabadegyetem indul az évforduló alkalmából "Krisztus, a tudomány és művészet" megváltója címmel.

A Fejér Szövetség közművelődési és közéleti előadás sorozata, a Hétvezér Est 558. előadója, Dr. Csókay András idegsebész, kinek beszélgetőtársa, meghívott társelőadóként Dr. Kőrösi Mária filozófus, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja lesz.

A szabadegyetemi előadások moderátora: Dr. Petrányi-Szöőr Anna, pszichológus, jogász, kultúra szervező, a határterületi megközelítés jelentőségére hívja fel a figyelmet. Mint mondta, tapasztalata szerint a hazai tudóstársadalom bár már érett az interdiszciplinaritásra, de bizonyos hivatások elitjei még mindig zsigerből tiltakoznak a társszakmák bevonása ellen. Ezért is tartja említésre méltónak, hogy a szabadegyetem iránt máris holisztikusan gondolkodó orvosok és betegjogi dilemmákkal foglalkozó jogászok is érdeklődnek.

Az előadás beharangozójaként szolgáljon a szabadegyetem szervezőinek alábbi felhívása:

Szabadegyetem indul Krisztus, a tudomány és művészet megváltója címmel

Augusztusban lesz, szinte napra pontosan három éve, hogy a Dr. Csókay András idegsebész vezetésével magyar missziós orvosok szétválasztották a bangladesi sziámi ikrek összenőtt koponyáját, agyát és annak tápláló ereit. Az akkor médiaszenzációnak számító orvosi bravúr apropóján indít szabadegyetemet az idegsebész és Dr. Petrányi-Szöőr Anna pszichológus, jogász, kultúra szervező. A tudomány fogalmát tágabb értelemben tekintik, melyben belefoglaltatik a művészetek, a sport, vagy a politika világa is. Az ország több pontján várják párbeszédre alkalmanként a hit és tudomány iránt érdeklődő embereket.

A világon 2019. augusztusáig nem írtak le olyan felkészülési és műtéti technikákat lelki utakat, fejüknél összenőtt sziámi ikrek szétválasztásánál, mint a magyar idegsebészeti orvos csoport. Ezek mind Jézus imában születtek.

Ez az orvosi bravúr adta a Krisztus, a tudomány megváltója című szabadegyetem ötletét. Krisztus ugyanis nem csak a bűnösöket, prostituáltakat váltotta meg, hanem a tudósokat és más ágazatok jeles képviselőit is. A szabadegyetemet civil keretek között a Jót Tenni Jó Alapítvány szervezi (jottennijo.hu). Idén augusztustól az ország több pontján folytatódik a párbeszéd neves előadók részvételével.

A több tudományágat magába foglaló egyszerű közérthető szavakkal oktató szabadegyetem ötletét az is adta, hogy műtét előkészületekben és végrehajtásban különböző tudományágak így állatorvos, informatikus, mérnök, képző-és filmművész, boncmester, edző, politikus is részt vett. A címben megadott témán keresztül arról is szó lesz, hogyan volt jelen és vezette a názáreti Jézus az ikrek koponyáinak és ereinek, valamint az agyak idegsebészeti szétválasztását így hogyan vezeti az élet nehéz helyzeteiben döntéseinket jelenlétével. Az előadás-sorozat aktualitását nemcsak az adja, hogy az orvosi csoda szinte napra pontosan három éve történt, hanem az is, hogy az elmúlt időszakban több félreérthető gúnyos bírálat látott napvilágot Jézus jelenlétéről a dakkai műtőben.

„A cél a keresztény hit és a tudományok, művészetek sport, politika mint tudomány nyílt párbeszéde, a legkülönbözőbb szaktudományok képviselőinek részvételével, akik maguk is megtapasztalták Jézus jelenlétét hivatásuk, életük döntési helyzeteiben. Mindezt bizonyított eredményekkel alátámasztva, példákkal igazolva kerül oktatásra, egyben erőt is adva életünk nehézségeinek leküzdéséhez a saját "kis tudományunkban" Jézus segítő jelenlétével. Beszéljünk nyíltan e tapasztalatokról, tudnunk kell hinni, azt a hittel igazolt dialógus kultúrát, amelynek művelése és igazsága Jézus tanításaiból következik”. Ez vezethet országunk további lelki ébredéséhez, ami nemzetünk fennmaradásának záloga a názáreti Jézus vezetésével. – vallja Dr. Csókay András idegsebész. Igazolásul szolgál, hogy jelentős nemzetközi idegtudományi fórumok fogadták el, az Eucharisztikus Jézus jelenlétéről való bizonyságtételt.

A szakember küldetésének érzi imában fogant ötletének a nagy tiszteletű néhai Prof. Dr. Kopp Mária, a volt SOTE Magatartástudományi Tanszék vezetőjének segítségével megkezdett Istenhit és Orvostudomány kurzusának civileknek való folytatását, laikus érdeklődők számára való elérhetőségét a szabadegyetemen.

A szabadegyetemi előadások moderátora: Dr. Petrányi-Szöőr Anna, pszichológus, jogász, kultúra szervező, a határterületi megközelítés jelentőségére hívja fel a figyelmet. Mint mondta, tapasztalata szerint a hazai tudóstársadalom bár már érett az interdiszciplinaritásra, de bizonyos hivatások elitjei még mindig zsigerből tiltakoznak a társszakmák bevonása ellen. Ezért is tartja említésre méltónak, hogy a szabadegyetem iránt máris holisztikusan gondolkodó orvosok és betegjogi dilemmákkal foglalkozó jogászok is érdeklődnek .

A szabadegyetem további vendég előadói:

  • Prof. Dr. Kellermayer Miklós sejtkutató, Pécs,
  • Prof. Dr. Jobbágyi Gábor jogtudós Pázmány Péter Katolikus Egyetem,
  • Dr. Kőrösi Mária, filozófus, történész, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja,
  • Dr. Deli Balogh Ildikó, holisztikus szemléletű nőgyógyász szakorvos, Debrecen,
  • Dr. Boór Ferenc, műegyetemi tudományos munkatárs, Fejér Szövetség társelnöke,
  • Dr. Medvegy János, apát, Mezőkövesd

minél szélesebb körben szeretnék hirdetni a gondolataikat, folyatni az idén augusztusban, a civilszférában, megkezdett párbeszédet.

Dr. Csókay András és Dr. Petrányi-Szöőr Anna meghívásra (csokaya@gmail.com petranyiszoor@gmail.com) szívesen tartanak előadást a Történelmi Magyarország területén, de a diaszpóra magyarság köreiben is.

Grafika: Petrik Éva és Papp Sándor Balázs

A felhívás szerzői:
Dr. Csókay András: +36 30 222 70 75
Dr. Petrányi-Szöőr Anna: +36 70 581 20 90

 Ajánljuk az előadást és egyben a Hétvezér Esték programját tisztelettel figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt

 2022. év Kisasszony - Új kenyér - augusztus havának 2. napján (kedden) 18:00 órától
a Királykút Emlékházban
Dr. Csókay András idegsebész és Dr. Körösi Mária filozófus
Krisztus, a tudomány megváltója
/három évvel azután, hogy magyar orvosok szétválasztották a bangladesi sziámi ikreket/
című beszélgetésére

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata
 
Telt házas előadással indult útjára a "Krisztus, a tudomány megváltója" című szabadegyetem az 558. Hétvezér Estén:
 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése