2023. január 30., hétfő

A Szakrális Bakonyról szól az 580. Hétvezér Est

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Somlai Nikolett Rózsa és Nagy Gábor: A Szakrális Bakony

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Somlai Nikolett Rózsa és Nagy Gábor, a Bakony szerelmeseiként lesznek a Fejér Szövetség  közéleti és közművelődési előadás sorozatának 580. előadó vendégei. 

Egy különleges könyvet ajánlanak ezen az estén az olvasóknak. Idézve Somlai Nikolett Rózsa "Tiszta forrás" név alatt létrehozott honlapját:

"Különleges egyrészt azért, mert a szakralitás nézőpontjából mutatja be a Bakony történelmét, a hegyeket és a szent helyek működését.

Másodrészt különleges azért is, mert a két szerző más-más szempontból írja le tapasztalatait. A női érzésvilág és a férfias racionalitás egymás mellett tesz bizonyosságot a szakrális világról.

A könyv eddig nem ismert szakrális tereket, működéseket is bemutat. Sőt, kísérletet tesz egy új fogalom bevezetésére, a Bakonyi történelmi tájegység használatára. Benne Bakonybél, Szentgál, Veszprém, Sóly, Pannonhalma történelmi összefüggését és folytonosságát taglalva.

Felveti Veszprém városának eredetét, nem a mai ismert helyét, és alapításának az időszámításunk előtti 850. évi korai időpontjait is. Ez merőben új álláspont és kitágítja a városnak és megyénknek identitását történetileg és szakrálisan is."

Rózsa honlapján olvasható egy megkapó, igen részletes könyvajánló is dr. Csorba Éva jóvoltából:

“Nagy szeretettel ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnek a természetben járni, és észrevették, hogy a természet több, mint turistacélpont, több, mint puszta látvány, és mérhetetlenül több, mint „a szabadidő kellemes és hasznos eltöltése”, ahogy azt ma a reklámfelületek és a divatos közhelyek harsogják. Akik rájöttek, hogy a természet él és beszél hozzájuk, és ők, maguk is  élők, valamiképpen válaszolnak neki; és ez a párbeszéd, ahogy mind gyakoribbá válik, egyre mélyül és lassan minden másnál fontosabb lesz: mert amikor a természet szól, a múltjáról, a jelenéről és lehetséges jövőjéről is mesél, és felébreszti az ember saját emlékezetét, tudata, lelke és teste sejtszintű ősemlékezetét saját múltjáról, jelenéről és lehetséges jövőjéről; és az ember megérti, hogy ő és a természet egy, hogy nincs emberfia, nincs olyan nép, aki/ami  elválasztható lenne a helytől, ahol született és él; hogy a „Genius Loci” önmaga tükörképe, és a táj, amely szülte, az az élő ,por’, amelyből vétetett; és ha meg akarja ismerni önmagát, meg kell ismernie szülőanyját, a Természetet és mindenek atyjának, a Teremtő Szellemnek gondolatait, amelyek a létezők mérhetetlen világát, így őt magát is nemzették. És ahogy önmaga megismerésében halad a nemzett (!): az ember (márpedig ha abban nem halad, másban sem jut sehová), úgy érti meg mind jobban a körülötte lélegző teremtett és épített táj suttogását, ismeri fel abban saját létének eredetét és célját, az erők táncának harmóniáját maga körül és önmagában; és úgy válik képessé meglátni az elcsúszásokat, az erőszakos beavatkozások sebeit, az avatatlan és méltatlan kezek okozta torzulásokat; és úgy fogja tudni segíteni a gyógyulást, önmaga és környezete (tükörképe) egészségesebbé, boldogabbá, teljesebbé válását. Ha a kellő tudással és tisztelettel közeledünk hozzá, a szent tájak (és minden teremtett és élő lény szent) segítenek bennünket eleven tagjaikkal, millió élet-magzatukkal,  örvénylő vagy éppen alvó energiáikkal, a nagylelkűen befogadott ember-alkotásokkal együtt, hogy felismerjük múltunkat, teljességében megéljük jelenünket és a Teremtő szándékához illő, élő és fénylő, tiszta és gyönyörű jövőt álmodjunk magunknak.

Ez a könyv ehhez nyújt önmagában páratlan, élménnyel és tudással teljes útmutatót.”

2021. 07. 02. dr. Csorba Éva

Amint korábbi hírünkben is jeleztük, ezúttal is még a korábbi, földszinti terem helyett a III. emeleten található 302-es terembe várjuk vendégeinket.
 
Ajánljuk az előadást figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Vízöntő - Boldogasszony - Fergeteg - január havának 31. napján (kedden) 18:00 órától 
a Közösségi és Kulturális Központba
(Szabad Művelődés Háza) 
Somlai Nikolett Rózsa és Nagy Gábor
A Szakrális Bakony
című könyvbemutató előadására 

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk abban is, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése