2016. május 20., péntek

„Egy nemzet talpra állásának jele a megannyi Országzászló”

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Patrubány Miklós előadása: Az Ereklyés Országzászló és az Országzászló mozgalom 

Az Országzászló tér egykor és a leendő felújítást 
követően (terv vázlat) 
A magyar nemzet példátlan és leírhatatlan mértékű megcsonkításának tragédiája - amelyet a történelem trianoni békekötésként jegyzett fel, de valójában egy büntető diktátum - kitörölhetetlenül ott él ma is minden igaz szívű magyar ember lelkében. A nemzetet ért fájdalom és sokk keserves állapotából rövid idő alatt, szinte főnix-madárhoz hasonlóan tért magához a magyarság és egy emberként vallotta, hogy „Nem, nem soha … !”

1928-ban útjára indult egy kezdeményezés, az Országzászló-mozgalom. Egy nemzet talpra állásának jele volt a megannyi Országzászló  A 321. Hétvezér Est - 2016. május 24-én, kedden – nevezetes évfordulóra esik. Éppen 80 éve, azaz 1936. május 24.-én avatták fel Szent István városában, Székesfehérvárott az Ereklyés Országzászlót. Ez a Hétvezér Est ennek az évfordulónak a jegyében, az előadást megelőző, Országzászló téri megemlékezésnek a folytatása lesz, mint azt a címe is jelzi.

Patrubány Miklós MVSZ elnök
Az előadó - Hétvezér Esten immár negyedik alkalommal – Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének az elnöke lesz. Annak, hogy ismét Székesfehérváron köszönthetjük az elnököt, több oka is van. Az egyik ok, hogy régi harcosa, szószólója a háborúban és a kommunista időszakban lerombolt Országzászló Emlékművek újbóli helyreállításának. Tavaly nyáron éppen a székesfehérvári Országzászló téren tartott előadásában sürgette a fehérvári emlékmű helyreállítását. Most az előadását megelőző sajtótájékoztatón, a fehérvári polgárokkal együtt, ő is szívmelengető híreket fog hallani ez ügyben. Látogatásának másik nyomós oka, hogy tovább erősítse a kapcsolatokat a Város és az MVSZ között, hiszen már köztudomású, hogy a Magyarok Világszövetsége IX. Világkongresszusának megnyitója ez év augusztus 15-én éppen Székesfehérváron lesz. Székesfehérváron 1938-ban volt először és utoljára "Magyarok Világkongresszusa", ezért ez az esemény, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy rendkívüli jelentőségű mind az MVSZ, mind a történelmi főváros, Alba Regalis legújabb kori történetében.

E kis kitekintés után térjünk vissza a 321. HVE témájára és folytassuk egy másik történelmi visszatekintéssel. 1936. május 24.-e Vasárnapra esett és így írt erről a korabeli krónika, az MTI hírében ez állott:   

Napi Hírek 1936. május 24.
( forrás: library.hungaricana)
„Székesfehérvár város ma avatta fel fényes ünnepségek között országzászlaját. A város régi, budai kapujának helyén a Szent István által épített vár visszamaradt köveiből építették fel Rimanóczy Gyula fővárosi építész terve alapján az emlékművet, amely dombon álló kőoltárt ábrázol. Az oltáron az ország pallosa és egy kőpárnán a korona mása fekszik. Az oltár tabernákulumából nyúlik ki a zászló árboca, csúcsán a kettős kereszttel. Az ünnepségen a város és egész helyőrsége tisztikara, egy díszszázad, az összes egyesületek állami és városi tisztviselők, és az iskolák növendékei mind részt vettek. A leleplezést megelőzően tartott ünnepségen Bilksi Ferenc esperes mondott ünnepi beszédet, innen a közönség az országzászlóhoz vonult, ahol Csitáry G. Emil polgármester, majd Urmánczy Nándor az ereklyés országzászló-bizottság elnöke beszélt a közönség lelkes ünneplése közepette. Az ünnepség után a székesfehérvári székelyszékiek és erdélyiek társasága díszebédet adott Urmánczy Nándor tiszteletére. /MTI/” 

Arról, hogy ezen a nevezetes eseményen Székesfehérvár köztiszteletben álló, akkori országgyűlési képviselője, Hóman Bálint miért nem vett részt, ugyancsak az aznapi MTI híradásból értesülhetünk. Hóman Bálint magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter hivatalos látogatásra érkezett Berlinbe e napon, azaz 1936. május 24-én. Ha tehette volna, bizonyára részt vett volna ezen a fontos eseményen.


Báró Urmánczy Nándor 
Az esten hallhatunk arról is, hogy az 1920. évi tragédia után kibontakozó országzászló mozgalomnak milyen történelmi indokai voltak, hogyan vált a mozgalom hatása máig ható üzenetté. S arról is, hogy  ki volt Báró dr. Urmánczy Nándor örmény származású erdélyi politikus, író, országgyűlési képviselő, a „megalkuvás nélküli magyar”. Minő véletlen; Patrubány Miklós ereiben is csörgedezik örmény vér mindamellett, hogy székely felmenőinek köszönhetően székely-magyar ember.

Az elnök, akinek vezetése alatt az MVSZ a nemzet sorskérdéseivel, nemzetpolitikával és -stratégiával, a trianoni diktátum máig tartó hatásaival, alkotmányossággal, gazdasági sorskérdéseinkkel szembenézve nemzeti nagyjaink és hőseink - köztük Petőfi Sándor - emlékének méltó helyreállításán, az alkotmányos közjog-, a magyar nemzettudat-, a magyarság történelmi szerepének helyreállításán dolgozik, maga is azt vallja, hogy korunkban újfent szükségünk van megannyi Országzászlóra. Azokra a jelekre, amelyek egy nemzet újbóli talpra állásának szimbólumai, az emlékezet fáklyái a trianoni gyalázatos sötétség megszüntetésére.
 
Az előadás ideje: 2016. május 24. kedd 18.00 óra
Az előadás helye: KIRÁLYKÚT EMLÉKHÁZ 
8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán utca 25. 
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

A rendezvény támogatója: a Miss Tee Teabolt 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése