2016. május 8., vasárnap

Vitéz Hábel György emlékére

Megrendülten... - Elhunyt v. Hábel György
A Magyarok Világszövetsége megrendülten tudatja, hogy 2016. május 4-re virradóra a budapesti Szent János Kórházban elhunyt a magyar nemzeti ügy egyik legkiemelkedőbb, rendíthetetlen harcosa, v. Hábel György.
Műtét után kórházi ágyáról is szervezett, intézkedett, jó magyar ügyet szolgált. Utolsó felkérésére a halálát megelőző napon a Magyarok Világszövetsége 5 Petőfi-könyvet juttatott Karcagra, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményébe.

v. Hábel György megszámlálhatatlanul sok magyar közjót szolgáló akciója közül sokak számára emlékezetes marad a pár évvel ezelőtti, amikor kormányzati támogatást szerzett ahhoz, hogy Béres József Szép magyar ének című daloskönyve sok száz Kárpát-medencei magyar iskolába ingyenesen eljuthasson.

v. Hábel Györgyöt a Magyarok Világszövetsége A Magyar Nemzetért Érdemérem ezüst fokozatával tüntette ki. Példamutató nemzetszolgálatának emlékét egy nevét viselő emlékfa őrzi az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

v. Hábel György a Magyarok Világszövetsége Küldöttgyűlésében a Rákóczi Szövetséget képviselte. 93 éves volt.
Nyugodjék békében! Emléke legyen áldott!

A Magyarok Világszövetsége nevében:
Patrubány Miklós István Ádám

Petőfiért! - v. Hábel György utolsó levele Magyarország Kormányához

A tegnap elhunyt v. Hábel György egyik felmenője, dr. Simonfy Sámuel a segesvári csata magyar sebész-főorvosa volt. A családi hagyomány élénken őrizte, hogy Bem tábornok őrá bízta Petőfi Sándort, amikor Székelykeresztúrról elindultak a csatába. „Rokonom még látta, hogy Petőfit bekerítették és elfogták a kozákok, de a további sorsát már nem láthatta, mert a kötözőhelynek is menekülnie kellett. Feltételezem, hogy a civil ruhás embert nem ölték meg ilyen helyzetben a kozákok, hanem fogolyként hurcolták el” – írta egyik korábbi cikkében v. Hábel György. Érthető, hogy Magyarország Kormányához intézett utolsó levele is Petőfi Sándor eltűnéséről szólt. Alább közzétesszük ezt a levelet, amelyet Magyarország Kormányához intézett, és Orbán Viktor miniszterelnök valamint Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter címére juttatott el.

Budapest, 2016. április 16.

Magyarország Kormányának
Budapest
 
Tisztelt Kormányunk!
 
Érdemi, megnyugtató választ eddig nem kaptam, ezért a leghatározottabban kérem, hogy a Nyugat-Európában biztonságos helyen őrzött „barguzini csontokból” vett mintát szíveskedjék Petőfi Sándor édesanyja, Hrúz Máriának a Fiumei-úti, Nemzeti Sírkertben fekvő csontjaiból veendő mintával összehasonlítás céljából megvizsgáltatni nemzetközileg elismert, számunkra semleges antropológusokkal, és ezzel lezárni a nemzetünk számára 27 éve tartó „össznemzeti cirkuszt”.
 
Az ellentábort ne vegyék figyelembe, a hadtörténészeket és az MTA véleményét mellőzzék! Az MTA súlyosan kompromittálta magát a diktatúra éveiben ebben az ügyben, már a barguzini sírok feltárásánál is mindent elkövettek, hogy az kudarccal végződjék. 1994-ben megakadályozta Hrúz Mária családi sírjának megbontását és az összehasonlító vizsgálat elvégzését. Megtagadta Petőfi Sándor hajtincséből egyetlen hajszál kiadását antropológiai vizsgálatra, s az USA-ban elvégeztetett antropológiai vizsgálat háttere is nagyon gyanús, tehát a női csontokra utalás sem fogadható el bizonyítéknak.
 
Végvári József r. őrnagy úgy nyilatkozott, hogy az MTA-nak össze kellett dolgoznia a rendőrség III./III. osztályával, ez már eleve kizárja, hogy az MTA beleszólhasson a „barguzini Petőfi” vizsgálatába.
 
94 évesen és kórházban, műtét után írom e sorokat. Nem tudhatom, életben maradok-e, vagy nem, éppen ezért életem alkonyán állampolgári kötelességem felhívni a figyelmüket arra, hogy a barguzini csontok antropológiai vizsgálata a Tisztelt Kormányunk be-csületbeli kötelessége, ez alól semmilyen ürüggyel nem bújhatnak ki. Ha mégsem teljesítik a kérésemet, akkor felmentve érzem magam, és megindítom az interneten ebben az ügyben a Tisztelt Kormányunk nyilvános bírálatát, az egész világ előtt, több idegen nyelven is!
 
Tisztelettel:
vitéz Hábel György
rubindiplomás erdőmérnök,
Jáky-díjas közlekedési mérnök és közgazda,
ny. MÁV mérnök-főtanácsos,
1940 óta nemzeti közíró,
Budapest, 1122 Városmajor u. 82.
e-mail-cím: gyhabel@gmail.com

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is.

Az MVSZ Sajtószolgálat 8972/160504 és 8973/160505 számú sajtóhírét továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése