2013. december 23., hétfő

Avanti ragazzi di Buda ... - az MVSZ felhívása

Avanti ragazzi... - Előre budapesti srácok! - Az MVSZ Elnökségének állásfoglalása és pályázati felhívása

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége december 7-i ülésén meghallgatta Fuksz Sándor elnökhelyettes és Hompoth Zoltán elnökségi tag beszámolóját római útjukról, ahol személyesen meg kívántak győződni arról, hogy az olasz labdarúgó bajnokság egyik élvonalbeli együttesének, a Lazio Rómának a himnusza valóban az 1956-os Magyar Forradalomnak és Szabadságharcnak állít-e emléket?

Az otthoni mérkőzéseit a római olimpiai stadionban játszó Lazio szurkolóinak több tízezres tömege valóban minden mérkőzésen elénekli az Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest c. dalt, amely a klub himnusza. Az MVSZ vezető tisztségviselőinek beszámolója állásfoglalás elfogadására késztette az Elnökséget, amelyet alább közlünk. Mindezt hallva, sajtószolgálatunk arra kíváncsi, hogy hol voltak a magyar rádió, a magyar televízió, a magyar távirati iroda római tudósítói az elmúlt fél évszázadban? Hogyhogy erről nem adtak sohasem hírt?


Avanti ragazzi… –  Előre budapesti srácok!
A Magyarok Világszövetsége Elnökségének állásfoglalása és pályázati felhívása

Az üdvtörténeti jelentőségű 1956-os magyar forradalom és szabadságharc szellemi öröksége és politikai üzenete megkerülhetetlen minden magyar ember és magyar intézmény számára. A budapesti utcákon kifolyt minden csepp vér és minden áldozat népünk szabadságvágyának aranyfedezete, amellyel élnünk nemcsak jog, de kötelesség is. A Magyarok Világszövetsége célkitűzéseiben és tevékenységében is következetesen képviseli ’56 szellemiségét. Ezért is örömmel értesült arról, hogy az európai labdarúgás egyik jeles képviselőjének a Lazio Róma csapatának egy olyan dal a himnusza, amelynek olasz szerzői az ’56-os magyar szabadságharcnak állítanak emléket.

A kíváncsiság és a nemzeti büszkeség indította el az MVSZ két tisztségviselőjét, Fuksz Sándor elnökhelyettest és Hompoth Zoltán elnökségi tagot, hogy Rómába utazzanak és az Olimpiai Stadionban legyenek tanúi az Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest kezdetű himnusz éneklésének, élő hagyományának.

Ez történt meg 2013. december 2-án, a Lazio Róma – Nápoly mérkőzésen, ahol példamutatóan sportszerű mérkőzésen és megindítóan ünnepélyes szurkolás közepette elhangzott az egész magyar nemzetet dicsőítő és a szabadságharcnak leverését közömbösen szemlélő világot, világhatalmakat ostorozó dal.

A Magyarok Világszövetsége méltatlannak tartja, hogy a politikum és általa vezérelt tudat-formáló intézményei elhallgató magatartása következtében a magyar közvélemény mindeddig alig hallott magyar szabadságharcunk olasz nép általi ilyen nagy megbecsülésének, se ennek világtörténelmi jelentősége elismerésének erről az egyedülálló formájáról. Megköszöni a Lazio szurkolóinak a magyar szabadságharccal való nemzeti azonosulását és egyedülálló hűségét.

E példamutató szolidaritás népszerűsítésére fordítói pályázatot ír ki, amelynek határideje: 2013. január 31. Az olasz dal teljes szövegét, és annak nyersfordítását alább közzé tesszük.

Avanti ragazzi di Buda                                             Előre, budai srácok!
avanti ragazzi di Pest                                                Előre, pesti srácok! 
studenti, braccianti, operai,                                       Diákok, napszámosok, munkások,
il sole non sorge più ad Est.                                      a nap többé nem Keleten kel.
Abbiamo vegliato una notte                                      Átvirrasztottunk egy éjszakát,                      
la notte dei cento e più mesi                                      száz és még több hónap éjszakáját,
sognando quest'alba d'ottobre,                                  októbernek ezen hajnaláról álmodva,           
quest'alba dei giovan'ungheresi.                                a magyar fiatalság ezen hajnaláról.
Ricordo che avevi un moschetto                               Emlékszem volt egy puskád,
su portalo in piazza, ti aspetto,                                  hozd le a térre, várlak,
nascosta tra i libri di scuola                                       a tankönyvek közt elrejtve
anch'io porterò una pistola.                                       én is viszek egy pisztolyt.
Sei giorni e sei notti di gloria                                    Hat dicsőséges napon és éjjelen át
durò questa nostra vittoria                                         tartott a győzelmünk,            
ma al settimo sono arrivati                                        de a hetedik napon megérkeztek
i russi con i carri armati.                                            az oroszok a harckocsikkal.

I carri ci spezzan le ossa,                                           A tankok összezúzzák a csontjainkat,
nessuno ci viene in aiuto                                           senki sem nyújt segítséget,
il mondo è rimasto a guardare                                   a világ csak bámul
sull'orlo della  fossa seduto.                                      a sír széléről.

Ragazza non dirlo a mia madre                                 Leány, ne mondd meg anyámnak,
non dirle che muoio stasera                                       ne mondd meg, hogy meghalok ezen az estén,
ma dille che sto su in montagna                                mondd azt, hogy a hegyekben vagyok,
e che tornerò a primavera                                          és visszatérek tavasszal.

Compagni noi siam condannati,                                Bajtársaim, végünk,
sconfitta è la rivoluzione                                           a forradalmat leverték,
fra poco saremo bendati                                            nemsokára bekötött szemmel
e messi davanti al plotone                                         az osztag (~kivégzőosztag) elé állítanak.

Compagno il plotone s’avanza,                                 Bajtársam a sereg halad előre,
già cadono il primo e il secondo                                már elesik az első s a második,
finita è la nostra vacanza,                                          vége a szabadságunknak,
sepolto l'onore del mondo                                         a világ becsülete eltemettetett.

Compagno riponi il fucile                                          Harcostársam, tedd el a fegyvert
torneranno a cantare le fonti                                     a források újra énekelni fognak
quel giorno serrate le file                                           a napon, melyen zárjátok a sorokat,
e noi torneremo dai monti                                         és mi visszatérünk a hegyekből.  
Avanti ragazzi di Buda,                                            Előre, budai srácok!
avanti ragazzi di Pest                                                Előre, pesti srácok!
studenti, braccianti e operai,                                     Diákok, napszámosok, munkások,
il sole non sorge più all'Est.                                       a nap többé nem Keleten kel.

(P.A. fordítása)

Lazio-himnusz:
Lazio-szurkolók Barcelonában:
Lazio-szurkolók otthon, a Római Olimpiai Stadionban:

MVSZ Sajtószolgálat
8144/131208

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése