2014. augusztus 15., péntek

Nagyboldogasszony napjára

BOLDOGASSZONY ANYÁNK, REGINA PATRÓNÁNK

2014. augusztus 15. 17 órától
Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklat és Szertartás Székesfehérvárott

Székely himnusz:
Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
            Magyarországról, édes hazánkról,
            Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
Ki tudja merre, merre visz a végzet,
göröngyös úton, sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi, csillagösvényen.
Ó Atya Istennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
            Magyarországról, édes hazánkról,
            Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéljed áldásra magyar nemzetedet.
            Magyarországról, édes hazánkról,
            Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
Ameddig élünk, magyar ajkú népek,
Megtörni lelkünk nem lehet soha;
Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha:
Vedd el országodtól ezt a sok ínséget,
Mikben torkig úszunk, Ó nyerj békességet.
            Magyarországról, édes hazánkról,
            Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
            Magyarországról, édes hazánkról,
            Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
Keserves múltunk - évezredes balsors,
Tatár, s török dúlt, labanc rabigált.
Jussunk e honban, magyar-székely földön,
Szabad hazában élni boldogan. (Csanády György)
Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A Te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak.
            Magyarországról, édes hazánkról,
            Ne felejtkezzél el rólunk, magyarokról!
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

Édes Szűzanyánk, könyörögve kérünk,
Mentsd meg e népet, vérző nemzetet!
Jussunk el honban, székely-magyar földön,
Szabad hazában éljünk boldogan. (Csanády alapján)

Felvidéki (palóc) himnusz
(23:00-tól)
https://www.youtube.com/watch?v=sb9Zndwrs9s

Maroknyi székely porlik, mint a szikla
népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Isten áldja meg a magyart,
tartson neve, míg a Föld tart,
Paradicsom hazájában
éljen örök boldogságban,
éljen örök boldogságban!
Kigyúlt a mennybolt, zeng a hadak útja
Csaba királyfi nézi táborát.
Szűnik az átok, kiapadt a kútja,
Szívünkön égi öröm lángol át.
Töltse békében napjait,
Egyezve lássa fiait,
Tatár török, s más ellenség
minket meg ne rendíthessék,
minket meg ne rendíthessék!
Maroknyi székely porlik, mint a szikla
népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
Isten áldja meg a magyart,
tartson neve, míg a Föld tart,
Isten áldjon meg bennünket,
Minden igaz magyar embert,
Minden igaz magyar embert!
Hiába dúlt már gyűlöletnek árja,
Megáll a szikla, nem porlik tovább,
Imánk az Istent újra megtalálja,
Köszöntsd ma népem üdvös hajnalát! (Pap Gábor)

Maroknyi székely őrt áll, mint a szikla
népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, s baj soha nem borítja,
Nem hagyjuk veszni Erdélyt, Istenünk!
 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése