2014. november 10., hétfő

Deviza ügyben már Varga Mihály miniszter is a bankoknak fogalmaz

Emberek!

Ami ma a Kossuth Rádió reggeli 180 perc műsorában elhangzott, az már nem magyarázható diszlexiával! Ez nem internetadó, avagy annak álcázott pénz- vagy hatalompolitikai játék. Ez annál jóval súlyosabb. Ez a hazugság nem egyszerűen újabb adótarifa, de nem is végelszámolás, hanem végső leszámolás jóhiszemű (nem érdekel, hogy kicsit, vagy nagyon, de jóhiszemű) családok tízezrei számára!

Feladó: Dr. Léhmann György <lehmann@invitel.hu>
Dátum: 2014. november 10. 9:25
Tárgy: Miniszter úr szándékosan félrevezeti a magyar népet


Mai napon 7 óra 23 perckor az MTV 1 reggeli műsorában Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Úr a következőt mondta:
„A Kúria megállapította azt, hogy az árfolyam különbözetet az adósnak kell viselni.”
Mondta ezt a döbbenetes hazugságot annak ellenére, hogy Minisztériumának alábbi értesítése szerint eljutott hozzá a mellékletben is olvasható és ezen iratom végén is látható irásom arról, hogy a Kúria miként határozta meg az árfolyam különbözet viselésének problémáját.

From: NGM - Sajtó [mailto:sajto@ngm.gov.hu]
Sent: Thursday, November 06, 2014 7:30 PM
To: Dr. Léhmann György
Subject: RE: Varga Mihály miniszter és társai becstelensége

Tisztelt Érdeklődő!
 
A Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Szíves türelmét kérjük, amíg munkatársaink válaszolnak  a megkeresésére.
 
Üdvözlettel:

NGM SAJTÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FŐOSZTÁLY
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
telefon: 06-1-795-9184

Ebből következően tehát a Miniszter Úr jól tudja azt, hogy a Kúriának az árfolyam különbözet viselésével kapcsolatosan az egyébként alkotmánysértő és Európai Uniós jogszabályokkal ellentétes július 4-i XXXVIII. törvény bevezetőjében említett jogegységi döntésében a következőket állapította meg:

„Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.”

Lehetséges az, hogy a Miniszter úr egyszerűen nem hiszi el azt, hogy Kormányának és a Bankoknak szándékai ellenére a Kúria ilyen módon volt képes meghatározni az árfolyamkockázat viselésének problémáját, ezért most részletesebben másolom ide a Kúriai döntést:

2/2014. számú PJE határozat

KÚRIA
2/2014.PJE
A Kúria Polgári Kollégiuma a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések (értve ezalatt a hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződéseket) egyes rendelkezéseinek - a 6/2013. PJE által el nem bírált - tisztességtelensége tárgyában a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény. (Bszi.) 34. § (4) bekezdésének b) pontja alapján jogegységi tanácsként eljárva a joggyakorlat továbbfejlesztése érdekében meghozta a következő

jogegységi határozatot:

1. A deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződés azon rendelkezése, amely szerint az árfolyamkockázatot – a kedvezőbb kamatmérték ellenében – korlátozás nélkül a fogyasztó viseli, a főszolgáltatás körébe tartozó szerződéses rendelkezés, amelynek a tisztességtelensége főszabályként nem vizsgálható.
E rendelkezés tisztességtelensége csak akkor vizsgálható és állapítható meg, ha az általánosan tájékozott, ésszerűen figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó) számára annak tartalma a szerződéskötéskor – figyelemmel a szerződés szövegére, valamint a pénzügyi intézménytől kapott tájékoztatásra is – nem volt világos, nem volt érthető.
Ha a pénzügyi intézménytől kapott nem megfelelő tájékoztatás vagy a tájékoztatás elmaradása folytán a fogyasztó alappal gondolhatta úgy, hogy az árfolyamkockázat nem valós, vagy az őt csak korlátozott mértékben terheli, a szerződésnek az árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése tisztességtelen, aminek következtében a szerződés részlegesen, vagy teljesen érvénytelen.

2. Az egyoldalú szerződésmódosítást…..
=============================

S Amennyiben pedig ez sem elég Varga Mihálynak, vagy híveinek, akkor szíveskedjenek az alábbi címre kattintani és a Kúria oldalán is láthatják ugyanezt: http://kuria-birosag.hu/hu/joghat/22014-szamu-pje-hatarozat
Szerintem az ilyen, folyamatosan jobb tudomása ellenére valótlanságokat állító emberről mondják azt, hogy notóriusan hazudozó.

Így és csak így érthető az, hogy 2014. június 16-át követően még csak véletlenül sem kérdezte meg az adósokat sem a törvényükkel, sem azt követő azonos színvonalú tevékenységük során Varga Mihály és tsai. Nem akarták azt, hogy az adósok a tények felemlegetésével zavarják hazugságaikat a népet kifosztók hátrányára.
Hazudni csak nagyot, a népet semmibe véve, csak úgy érdemes elvet gyakorolja folyamatosan ez az adósokat földbe döngölő hatalmi buldózer.

A költő szavait indokolt ismét idéznem:

És nézd, világ, e rongy komédiát,
Hol csüggedt nézők a legnemesebbek,
Hol eladnak sok munkás-milliót
Cudar, eladó, úri keveseknek,
Ahol az Élet ellen összefog
Cézári gőgös s magyar úri dőre,
Ahol régi dal már a becsület,
Forverc, előre.

Siófokon 2014. november 10. napján.
Léhmann György
====================================================

DR. LÉHMANN GYÖRGY  (8600 Siófok Szűcs u. l. - tel. 84/313-176  és 06-20/49-39-85l)  ügyvéd irata  e-mail: lehmann@invitel.hu

Dr. Léhmann György levele Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszterhez
https://docs.google.com/file/d/0B2eX2yV7Hp4dQTNRc01qYTJ0dTdVd21zQ0lqZjN6MG5XLUJB/edit

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése