2017. július 31., hétfő

Ami az ötszáz éves reformáción is túlmutat…

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Bakk István: Keresztény gyökereink

A 377. Hétvezér Est előadója Bakk István hosszú idő után, második alkalommal lesz vendégünk. Talán a történelem során nem először fordul elő, hogy alapvető létkérdésként merül föl itt Európában és itt a Kárpát -medencében az, hogy megmaradásunk a keresztény gyökereink ápolásán, keresztény létünk életben tartásán múlik. Aki figyelemmel követi azt, hogy Nyugat-Európában milyen folyamatok zajlanak napjainkban – az iszlám erőszakos térhódítása kapcsán - az tisztában van azzal, hogy a Nándorfehérvári - diadalhoz hasonló, de most elsősorban szellemi küzdelem és győzelem lehet egyetlen záloga a keresztény megmaradásunknak. 
Czestochovai , Fekete
(Szerecsen) Mária 

Aki veszi magának a fáradságot és naponta összegyűjti és össze is rakja a valódi eseményeket, abból a reá zúdított, de mindig valamilyen idegen érdekek mentén torzított ál-valóságból a valódi valóságot, annak nem kétséges, hogy napjainkban mennyire fontos ismerni, tudni és tenni keresztény létünkért.  Föl lehet tenni a kérdést – és megválaszolni magunknak, - hogy vajon miért maradtak  ki az Európai Unió alapelveinek lefektetésekor a keresztény értékrend és a keresztény gyökereink fontossága? 
Bakk István, aki évtizedek óta kutatja és ismeri ezeket a gyökereinket, előadásában a történelmi tényekhez és példákhoz visszanyúlva bizonyítja be, hogy a keresztény gyökereink megtartása mennyire fontos létkérdés napjaink Európájában és itt a Kárpát-medencében. Álljon itt néhány tanulmány, előadás anyagának elérhetősége az interneten keresztül, Bakk István munkásságából, szemelvények Bakk István előadásaiból: Bakk István: A székely magyar nemzet

Mindenkit szeretettek várunk a Királykút Emlékházba a szokásos 18.00 órai időpontban.

Az előadás Ideje: 2017. augusztus 01. kedd 18.00 óra 
Helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25   

Fejér Szövetség Sajtószolgálat   
6 megjegyzés:

 1. Egy csodálatos "ZÖLD" délután ünnepi stációi Főszervező, tudósító: Dr. Békefy Lajos

  ZÉRÓ TOLERANCIA MINDEN KÖRNYEZETI BÁNTALMAZÁSRA, ROMBOLÁSRA!

  https://bakonybel.hu/index.php?p=adatlap&kategoria=popularis_hir&id=4944

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Bakk István: A szentkatolnai Bálint Gábor születésének 150. évfordulója
   https://www.youtube.com/watch?v=PoyBiBBlu8Y&t=1383s

   Törlés
 2. Különleges könyvbemutató a Mátyás király évében, ahol kiderült, hogy a király közli a nagyvilággal a származását.

  2018. július 2-án Budapesten a Barabás Villában bemutatásra került a három szerző könyve: Dr. Aradi Éva – Bakk István PhS – Dr. Gyárfás Ágnes: Múlt és Jelen. A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig címen. A könyvet Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató mutatta be a nagy számban megjelent szakmai közönségnek.
  A munkát tudatosan időzítették Mátyás király emlékévéhez.
  A szervező Bakk István - aki egyben szerzőtársa is a könyvnek – felhívta a figyelmet arra, hogy a Bakk Endre Kanonok Alapítványnak a kezdeményezésére 2018. július 10-én 12 órakor egy percre főhajtással emlékezik az ország Mátyás királyra.
  Továbbá bejelentette, hogy azon a napon, július 10-én a Bakk Endre Kanonok Alapítvány indítja el és kezdeményezi Mátyás király szentté avatását a Vatikánban.
  Az indokok közül néhány: Mátyás király európai történelmi és uralkodói értéke vitathatatlan – itt bele kell érteni a Hunyadi család értékét is –, Európa keresztény történelmi értékékének az alapja. Mátyás király hozott létre elsőnek Európában állandó hadsereget. Ezzel megakadályozta azt, hogy Európa Bizánc sorsára jusson. Európa nem nélkülözheti azt a géniuszt, annak az uralkodói nagyságnak a tevékenységét, amelyet a Szentkoronán keresztül Mátyás király a magyar és az európai társadalom értékének a fölépítésében megvalósított.
  A bemutatott könyv szakmai körökben is kiemelt figyelmet kapott. A könyvnek több célja van: egyrészt az, hogy a magyar társadalomban a honfitársainkat segítsék felkészíteni a más társadalmak, illetve kultúrák versenyének a kihívásaival szemben a szilárd önazonosságban rejlő állhatatosságra, másrészt, hogy tudatosítsák a székely és a magyar néperedet történelmi mélységeit, nemességét és páratlan sajátosságait. Olyan történelmi dokumentumok, okirati tények kerültek bele a kötetbe, amelyek támogatást jelenthetnek a magyarságtudat fenntartása és továbbadása szempontjából. Megfontolandónak tartják az oktatásban – a történelemtudat differenciált erősítése érdekében – az iskolai ajánlott olvasmányként történő bevezetését. A magyar népnek fontosak a nemzeti identitás, a nyelv, a születési hely és a hagyományok, amint a könyv előszavában idézett nemzetközi felmérések mutatói a világelsők között jelzik. De ezt ápolni kell! Ugyanakkor mindez párhuzamosan, ám eltérő módon és más-más történelmi múlttal fejlődött a magyaroknál, illetve a székelyeknél. A székely múlt adhatja a magyar nemzetnek az őstörténetét, amit a fejlődő tudomány, a genetika is támogat. Tehát a magyarságtudomány keretén belül is sok kérdésre ad választ ez a könyv. https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us

  VálaszTörlés
 3. Közös imánk a keresztény Európáért (magyar, angol és német nyelven)
  http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-kereszteny-europaert
  Imádkozz és gyújtsz gyertyát! Harangszóval emlékezünk 1456 óta arra, hogy Isten segítsége Nándorfehérvárott (ma Belgrád) győzelemre vitte a kereszténységet. A 2019. pedig éve lehet az Európai Alkotmányba rögzítendő kereszténységünknek, ha közös imával erősítjük egymást. A Primor Szentkatolnai Bakk Endréről elnevezett alapítvány felhívással fordul az egyesült Európa keresztény népeihez, hogy csatlakozzanak minden este 19 órakor tartandó közös imánkhoz.

  Urunk, Atyánk, ki mindannyiunk élete vagy, alázatos szívvel adunk hálát neked nagy jóságodért, amit naponta tapasztalunk e földi élet során. Köszönjük Néked, hogy Szent Fiad útján áldásban és békességben egységesíted Európát. Add meg nekünk, hogy Szent Fiad által erősödjenek meg vezetőink! Képviseljenek abban, hogy szívünk és történelmünk összetartó szavát a közös európai alkotmányunkban is képviseljék, ott is kereszténnyé válhassunk. Add meg a kegyelmet, hogy az ifjúság megismerje a békét, a szabadságot, ne kerüljenek az életet eltipró zsarnokság és háború martalékaivá. Legyen minél több halandó, nő és férfi, akik megtisztult, tiszta lélekkel járják a béke és szeretet útját, mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

  Prayer for a Christian Europe!
  Lord God our Father, giver of live to all, we thank you with humble hearts for the goodness that we experience in our daily life on earth. Thank you that through your Son’s Holy Blessing and peace, Europe would be united. That our leaders would be strengthened by your Holy Son. And that our common European constitution may support the words from our hearts and our history to become Christian. Give us the grace that the youth would know what peace really is, and that freedom would not lead to tyranny or destruction in war. That there would be an increase of young souls who wish to be as pure as snow and follow the path of peace and love of our Lord Jesus Christ.
  Amen.
  István Bakk
  Chairman Endre Bakk Canon Foundation
  http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-kereszteny-europaert
  Unser gemeinsames Gebet für das christliche Europa!
  Unser Herr, unser Vater, der du unser aller Leben bist, mit demütigem Herzen danken wir dir für deine große Güte, die wir täglich im Laufe dieses Lebens auf Erden erfahren. Wir danken dir, dass du Europa auf dem Weg des Heiligen Sohnes in Segen und in Frieden vereinst. Hilf uns, damit unsere Leiter durch den Heiligen Sohn erstarken. Sie sollen uns so vertreten, dass sie das unser Herz und unsere Geschichte zusammenhaltende Wort auch in unserer gemeinsamen, europäischen Verfassung vertreten, so dass wir auch dort zu Christen werden können. Gib uns die Gnade, damit unsere Jugend den Frieden und die Freiheit kennenlernt und nicht zur Beute der das Leben zertretenden Tyrannei und des Krieges wird. Es soll so viele reine Jungen und Mädchen wie möglich geben, die mit schneeweißer Seele den Weg des Friedens und der Liebe beschreiten, durch unseren Herrn Jesus Christus.
  Amen.
  István Bakk
  Vorsitzender der Endre Bakk Kanoniker Stiftung
  http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/6374-kozos-imank-a-kereszteny-europaert
  PhS Bakk István - PhS Bakk Erzsébet: A magyar Pálos-rend…
  https://www.youtube.com/watch?v=JUCgrIjw1Es

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Noblesse oblige
   A magyarok őstörténete az ókortól Bakk István PhS előadása

   https://www.youtube.com/watch?v=KbWYbJ4YOew

   A történelmi családok ma élő tagjainak bemutatása: Bakk István, Bánffy Miklós

   https://www.youtube.com/watch?v=wSohEG6dxSI

   Демонстрация книги по венгерски Múlt és Jelen - по русски Прошлое и Настоящее -. Написали книгу: Ева др. Аради историк, индолог; Иштван Бакк исследователь венгров, Агнеш др. Дярфаш историк, исследователь философий и венгров.

   https://www.youtube.com/watch?v=topIjUXts-Y&vl=hu

   Bakk István PhS – Bakk Erzsébet PhS: MÁTYÁS KIRÁLY AZ IGAZSÁG SZENTJE
   https://epa.oszk.hu/02300/02387/00042/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2018_3-4_012-037.pdf

   PhS Bakk István – PhS Bakk Erzsébet: Mátyás király az igazság szentje
   http://epa.oszk.hu/02300/02387/00042/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2018_3-4_012-037.pdf
   https://www.youtube.com/watch?v=h7v7ZNRt9uA

   Törlés
 4. A legsötétebb történelmi időszakot idézi az a módszer, amit a Wittinghoff Tamás polgármester vezette önkormányzat emberei tettek a BVTV-vel

  https://pestisracok.hu/megszalltak-a-budaorsi-televiziot-wittinghoff-emberei-a-tulajdonos-szerint-meg-akarjak-felemliteni/

  Budaörsi Városi Televíziót törvénytelenül megszállták
  https://www.youtube.com/watch?v=H38nh2TwF4A

  VálaszTörlés