2017. július 31., hétfő

Ami az ötszáz éves reformáción is túlmutat…

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Bakk István: Keresztény gyökereink

A 377. Hétvezér Est előadója Bakk István hosszú idő után, második alkalommal lesz vendégünk. Talán a történelem során nem először fordul elő, hogy alapvető létkérdésként merül föl itt Európában és itt a Kárpát -medencében az, hogy megmaradásunk a keresztény gyökereink ápolásán, keresztény létünk életben tartásán múlik. Aki figyelemmel követi azt, hogy Nyugat-Európában milyen folyamatok zajlanak napjainkban – az iszlám erőszakos térhódítása kapcsán - az tisztában van azzal, hogy a Nándorfehérvári - diadalhoz hasonló, de most elsősorban szellemi küzdelem és győzelem lehet egyetlen záloga a keresztény megmaradásunknak. 
Czestochovai , Fekete
(Szerecsen) Mária 

Aki veszi magának a fáradságot és naponta összegyűjti és össze is rakja a valódi eseményeket, abból a reá zúdított, de mindig valamilyen idegen érdekek mentén torzított ál-valóságból a valódi valóságot, annak nem kétséges, hogy napjainkban mennyire fontos ismerni, tudni és tenni keresztény létünkért.  Föl lehet tenni a kérdést – és megválaszolni magunknak, - hogy vajon miért maradtak  ki az Európai Unió alapelveinek lefektetésekor a keresztény értékrend és a keresztény gyökereink fontossága? 
Bakk István, aki évtizedek óta kutatja és ismeri ezeket a gyökereinket, előadásában a történelmi tényekhez és példákhoz visszanyúlva bizonyítja be, hogy a keresztény gyökereink megtartása mennyire fontos létkérdés napjaink Európájában és itt a Kárpát-medencében. Álljon itt néhány tanulmány, előadás anyagának elérhetősége az interneten keresztül, Bakk István munkásságából, szemelvények Bakk István előadásaiból: Bakk István: A székely magyar nemzet

Mindenkit szeretettek várunk a Királykút Emlékházba a szokásos 18.00 órai időpontban.

Az előadás Ideje: 2017. augusztus 01. kedd 18.00 óra 
Helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25   

Fejér Szövetség Sajtószolgálat   
3 megjegyzés:

 1. Egy csodálatos "ZÖLD" délután ünnepi stációi Főszervező, tudósító: Dr. Békefy Lajos

  ZÉRÓ TOLERANCIA MINDEN KÖRNYEZETI BÁNTALMAZÁSRA, ROMBOLÁSRA!

  https://bakonybel.hu/index.php?p=adatlap&kategoria=popularis_hir&id=4944

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Bakk István: A szentkatolnai Bálint Gábor születésének 150. évfordulója
   https://www.youtube.com/watch?v=PoyBiBBlu8Y&t=1383s

   Törlés
 2. Különleges könyvbemutató a Mátyás király évében, ahol kiderült, hogy a király közli a nagyvilággal a származását.

  2018. július 2-án Budapesten a Barabás Villában bemutatásra került a három szerző könyve: Dr. Aradi Éva – Bakk István PhS – Dr. Gyárfás Ágnes: Múlt és Jelen. A pateszi pecséthengerektől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig címen. A könyvet Dr. Czeglédi Katalin nyelvész, szlavista, keletkutató mutatta be a nagy számban megjelent szakmai közönségnek.
  A munkát tudatosan időzítették Mátyás király emlékévéhez.
  A szervező Bakk István - aki egyben szerzőtársa is a könyvnek – felhívta a figyelmet arra, hogy a Bakk Endre Kanonok Alapítványnak a kezdeményezésére 2018. július 10-én 12 órakor egy percre főhajtással emlékezik az ország Mátyás királyra.
  Továbbá bejelentette, hogy azon a napon, július 10-én a Bakk Endre Kanonok Alapítvány indítja el és kezdeményezi Mátyás király szentté avatását a Vatikánban.
  Az indokok közül néhány: Mátyás király európai történelmi és uralkodói értéke vitathatatlan – itt bele kell érteni a Hunyadi család értékét is –, Európa keresztény történelmi értékékének az alapja. Mátyás király hozott létre elsőnek Európában állandó hadsereget. Ezzel megakadályozta azt, hogy Európa Bizánc sorsára jusson. Európa nem nélkülözheti azt a géniuszt, annak az uralkodói nagyságnak a tevékenységét, amelyet a Szentkoronán keresztül Mátyás király a magyar és az európai társadalom értékének a fölépítésében megvalósított.
  A bemutatott könyv szakmai körökben is kiemelt figyelmet kapott. A könyvnek több célja van: egyrészt az, hogy a magyar társadalomban a honfitársainkat segítsék felkészíteni a más társadalmak, illetve kultúrák versenyének a kihívásaival szemben a szilárd önazonosságban rejlő állhatatosságra, másrészt, hogy tudatosítsák a székely és a magyar néperedet történelmi mélységeit, nemességét és páratlan sajátosságait. Olyan történelmi dokumentumok, okirati tények kerültek bele a kötetbe, amelyek támogatást jelenthetnek a magyarságtudat fenntartása és továbbadása szempontjából. Megfontolandónak tartják az oktatásban – a történelemtudat differenciált erősítése érdekében – az iskolai ajánlott olvasmányként történő bevezetését. A magyar népnek fontosak a nemzeti identitás, a nyelv, a születési hely és a hagyományok, amint a könyv előszavában idézett nemzetközi felmérések mutatói a világelsők között jelzik. De ezt ápolni kell! Ugyanakkor mindez párhuzamosan, ám eltérő módon és más-más történelmi múlttal fejlődött a magyaroknál, illetve a székelyeknél. A székely múlt adhatja a magyar nemzetnek az őstörténetét, amit a fejlődő tudomány, a genetika is támogat. Tehát a magyarságtudomány keretén belül is sok kérdésre ad választ ez a könyv. https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us

  VálaszTörlés