2018. január 31., szerda

A "felfüggesztett" elnök válasza az MVSZ sajtóhírére: "Audiatur et altera pars"

Rendkívül megdöbbentő hír érkezett az MVSZ Sajtószolgálatától a Fejér Szövetség fejerszovetseg@gmail.com címére (mely a Fejér megyei MVSZ szervezetnek is az értesítési címe).

http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2018/01/30/akikre-buszkek-lehetunk-a-magyar-tudomany-torteneteben.html
Kaposvár MOST
videó híradása a fenti
képre kattintva
A hír azért is megdöbbentő, mert a mai napig megelőz minden hivatalos értesítést, mely a hír alapját jelenthetné, s éppen akkor érkezett, mikor az MVSZ Fejér megyei elnöke a Fejér Szövetség küldöttségével együtt Kaposvár felé tartott a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállításának soron következő megnyitójára (lásd: a Kaposvári TV Híradójának beszámolóját és a Kaposvár MOST médiaközpont összefoglalóját az eseményről, amelyen a megyei elnök az MVSZ jó hírét is terjesztette éppen Somogyország fővárosában).

Késő este értük el Dr. Boór Ferenc elnököt, aki elmondta, hogy utazó csapatuk barátaiktól telefonon már értesült a hírről és ő is látta mobilján, hogy rengeteg levél érkezett a legkülönbözőbb társadalmi szervezetek és magánszemélyek részéről, akik mindannyian értetlenül állnak az eset előtt, azonban sűrű elfoglaltságaira és a hír zavarosságára hivatkozta kérte, hogy adjunk időt számára, hogy megalapozottan válaszolni tudjon a kérdéseinkre és az akkor még nem olvasott sajtóhírre is egyben.

Ma sikerült elérni az elnököt, aki elmondta, hogy sem ő, sem a megyei elnökség tagjai nem kaptak semmilyen hivatalos, hivatkozható értesítést sem az MVSZ elnökségétől, sem pedig az MVSZ sajtóhírében hivatkozott térségi testülettől, így egyelőre fellebbezni sincs mi ellen, holott ugyanannyi erővel, amellyel az MVSZ sajtószolgálata eljuttatta a tagokhoz és a megyei elnökség hivatalos címére is a zavarkeltő hírét, a döntést is közölhette volna a térségi elnök. Azonban nem tette, s nem tette mindeddig senki az MVSZ elnökségében. Az MVSZ Fejér megyei elnöke a fentieken túl az alábbi nyilatkozatot juttatta el sajtószolgálatunkhoz:

Az MVSZ sajtóhíre, melyben arról tudósít, hogy a térségi elnök felfüggesztette a Fejér megyei elnököt és a vezetést, és kinevezett volna egy "helytartó?" elnököt olyannyira elkapkodott, megalapozatlan, túlzó, a megfogalmazásban is tényeket semmibe vevő, teli vádaskodással, hogy e hírnek csakis az lehetett a célja, mozgatórugója, hogy
 • zavart keltsen az MVSZ tagjai és pártolói körében,
 • az MVSZ Fejér Megyei Szervezete elnöke és elnöksége rossz hírét keltse, s
 • a korábban összehívott megyei közgyűlést ellehetetlenítse.
Sajtóhírt legfeljebb kifogásolni lehet, de fellebbezni csak hivatalos testületi döntés ellen lehet, amely keltezéssel és a térségi elnök, vagy más hivatott személy aláírásával ellátva érkezik meg az érintettekhez. Ilyen eleddig nem érkezett.

Az MVSZ sajtószolgálatának híre az MVSZ Alapszabálya által a legkevésbé sem megalapozható döntésről ad hírt. Meglepőnek mégsem nevezhető. Amint ebben az ügyben az MVSZ elnökségének korábbi határozatai, illetve a térségi elnök levelei is, ez a hír is számtalan csúsztatást, téveszmés feltételezést és alaptalan jelzőt, személyeskedő kijelentést tartalmaz, melyeknek kimerítő cáfolatát és a valós tényeket már eljuttattuk az etikai bizottság elnökének és az elnökségnek a 136 oldalas dokumentumban, amelyet az MVSZ megyei elnöke és küldötte ellen indított és továbbra is minden elemi szabályt felrúgva lefolytatott etikai vizsgálat keretében voltunk kénytelenek IGAZSZÓLÁSOK és HAMISSÁGOK címmel összeállítani (vonatkozó korábbi hír: Százharminchat oldal az igazságról). A beadványból egyelőre csak egyetlen fejezetet hozunk nyilvánosságra az érintettek engedélyével, ez pedig a Tények és Vélemények fejezet.

Úgy tűnik, hogy a sajtóhír szerkesztőjének "kihívó" és "tisztességtelen" az, ha MVSZ felelős tisztviselők nem hajtanak végre - tisztességes válaszaikban világosan bizonyított - valótlan alapállásból született, érvényes MVSZ megállapodást felrúgó és téves döntéseket, amely ellen már 2017-ben fellebbeztek az MVSZ Küldöttgyűléséhez. Ilyen határozat volt 
 • az MVSZ elnöki utasításra elrendelt megyei MVSZ gyűlés összehívása,
 • a Fejér Szövetség tisztviselőit a Pálfi Györggyel és a Tudománytörténeti Kiállítást gondozó Alapítvány képviselőjével kötött terjesztési megállapodásuk aláírásának visszavonására felszólító elhamarkodott és etikailag messze kifogásolható határozat, ráadásul anélkül, hogy az ügyben meghallgatták volna az érintetteket, de ilyen volt
 • a Sajó Máriát kizárni szándékozó határozat is, amint
 • az Alapítvány rendelkezésére álló vándorkiállítási tablókészlet átadásának követelése az MVSZ részére is, és
 • a kifogás emelésünk válasz nélkül hagyása az etikai bizottság elnökségi megrendelésre, tisztázatlan ügyrend szerinti működtetése ellen,
 • az MVSZ elnöksége tagjainak önhatalmú, Pálfi György szerzői és az Alapítvány gondozói jogát sértő kiállítás szervezései ellen,
  és hosszasan sorolhatnám a zavaros alapállásból született MVSZ elnökségi döntéseket, melyekkel
  a tények tudomásul vétele helyett egyre mélyítik a válságot.
Kihívónak minősített válaszom az MVSZ elnöksége augusztusi határozatára pedig e bekezdés kiemelt szavaira kattintva olvasható, letölthető és megítélhető.
 
Az pedig, hogy az evangéliumi idézetet tartalmazó (a sajtóhírben pontatlanul és hiányosan idézett) "Margaritas ante porcos" ... de ... "gyöngyöt az embernek" címmel az adventi időszakban naponta küldött levélsorozat sértő volna az elnökség részére, főként a szó szerinti értelmezés, hogy ezzel ők "disznó" értelemmel volnának azonosíthatók, egyenesen sajnálatos (ha már nem is nevetséges). Főként amiatt, hogy minden egyes levél tartalma egy-egy tényt, azaz az MVSZ megyei szervezetének vonatkozó eseményeiről készített videó felvételt tartalmazott. Az evangéliumi mondat tartalmi mondandója pedig köztudott: "beavatatlanoknak magasztos szavak hiábavalók!" A cím második része pedig magától értetődő, hogy a magasztos tény "gyöngy az embernek", főként a felvételek sorozatával, melyek kivétel nélkül büszkeséggel tölthetik el az MVSZ tagjait és minden tisztviselőjét. A Fejér Szövetség honlapjának bejegyzéseiben található hírek, különösen a Tudománytörténeti  Vándorkiállításról szólók (lásd: Magyarságtudomány oldalt!) pedig "gyöngyök". S a térségi elnök nem ezeket tartaná fontosnak, hanem a félreértelmezés lehetőségébe kapaszkodnék?! Rendkívül sajnálatos, ha ez így van és így marad!

Képzeljük csak el, ha mi a közismert szólásra, amelyet nekem is, nekünk is számtalanszor címeztek, többször az MVSZ elnökségének tagjai is, hogy "Mindig a legjobban húzó lovat ütik!", azzal válaszolnánk sértődötten, hogy "kikérjük magunknak, hogy minket állatnak, lónak nézzenek és nevezzenek"! Ez hova vezetne?!

Amennyiben kiderülne, hogy a sajtóhír legalább annyira megalapozott, hogy valóban született volna egy ilyen döntés, azzal a térségi elnökség súlyosan túllépné Alapszabály adta hatáskörét és sértené a megyei tagság jogait, ugyanis egy alulról választott MVSZ tisztviselő (felülről elrendelt) felfüggesztésére csakis a Magyarok Világszövetsége céljainak súlyos megsértése, feladatainak súlyos akadályozása adhatna okot, melyet a döntés alaposságához az MVSZ elnökségének kötelezően bizonyítania kellene. Hogyan is tudná ezt az MVSZ térségi elnöksége bizonyítani, miközben ennek megítélésére nem jogosult, úgy hozott, mint az MVSZ elnöksége korábban sorozatosan döntést, hogy egyszer sem hallgatta meg az érintetteket, azaz nemcsak a megyei elnököt, hanem egyetlen megyei vezetőségi tagot sem. Kizárásról pedig csupán az MVSZ elnöksége dönthet. MVSZ elnökségi döntésről és bizonyításról, vagy a fenti veszélyről pedig egyelőre szó sincs. MVSZ elnökségi ülésről sem érkezett értesítés, ahol végre lehetőség nyílhatna arra a kezdetektől hangsúlyozott szükségességre, hogy hallgattassanak meg az érintettek, ha már eddig nem sikerült ezt megvalósítaniuk.

Azonban van mód arra, hogy az MVSZ térségi elnöksége, vagy az MVSZ elnöksége rendezze a félreértéseket, hiszen előttünk áll a  Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezetének Rendkívüli Tisztújító és Küldöttválasztó Közgyűlése, melyre idejekorán meghívást kapott minden MVSZ elnökségi tag és amelyben a térségi elnök, elnökség közreműködését is kérte az MVSZ megyei vezetése, s ami ellen mindez idáig semmilyen kifogást nem emelt egyetlen MVSZ tag vagy tisztviselő sem, tehát csakis az MVSZ illetékesein múlik, hogy jogerősen dönthessen a kitűzött napirendjeiben.

Audiatur et altera pars

Alapvető emberi - ráadásul jogi - alapszabály, hogy hallgattassék meg a másik fél is!

Erre ad alkalmat az MVSZ Fejér Megyei Szervezetének Rendkívüli Tisztújító és Küldöttválasztó Közgyűlése, ahol részt vesznek a kizárásra javasolt, de még teljes jogú megyei MVSZ tagok is és az MVSZ által számunkra máig indokolatlanul kizárt és a kizárás miatt azóta kilépett hajdani pásztói MVSZ alapszervezeti tagok is, akik mint jó magyar emberek azóta a Pálfi György Tudománytörténeti Vándorkiállítás egyenrangú terjesztőiként dolgoznak. Mert alapelvünk, ha már az MVSZ elnökét és elnökhelyettesét, a térségi elnököt és számos elnökségi tagot az elnök által igen kifogásolható módon kikényszerített megyei gyűlésen már meghallgattuk, akkor most "hallgattassék meg a másik fél" is, s a megyei tagság pedig józan döntéssel lehessen úrrá azon a helyzeten, amely választott vezetőinek faladatvégzését és a megyei szervezet működését lehetetlenítené már el!
    
Tisztelettel várjuk és elvárjuk a Kárpát-medence térségi elnökét, elnöksége tagjait az MVSZ Alapszabályának mindenben megfelelő módon, mintegy 3 héttel ezelőtt az MVSZ megyei elnöksége által kezdeményezett Közgyűlésre. Természetesen Hompoth Zoltánt is tisztelettel várjuk, ahol vagy önmaga, vagy az MVSZ elnöksége jelölheti megyei elnöknek (ha nem is megyei lakos, azonban ilyen jellegű kötelmet nem tartalmaz az  MVSZ Alapszabály, amint olyan lehetőséget sem, hogy a térségi elnöknek jogában állna felfüggeszteni bármilyen térségi választott tisztségi mandátumot MVSZ Alapszabály által jogerőre emelkedett döntés nélkül).

Csatolom a már korábban elküldött levelemet az MVSZ illetékes tisztviselőihez a Közgyűlés meghívójával együtt:

Feladó: Fejér Szövetség fejerszovetseg@gmail.com; Dátum: 2018. január 7. 18:24
Tárgy: Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete Rendkívüli Tisztújító és Küldöttválasztó Közgyűlése

Tisztelt Oláh István Kárpát-medencei Térségi Elnök!
Tisztelt Magyarok Világszövetsége Elnöksége!
Tisztelt Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete Tagjai!

Ezúton értesítem Önt, Önöket és Fejér megye MVSZ tagságát, hogy a

Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete Elnöksége
2018. február 11-én (vasárnap) 14 órától a
Királykút Emlékházba
(Cím: 8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
Rendkívüli Tisztújító és Küldöttválasztó Közgyűlést
hív össze.

A részletes meghívót az általunk ismert - a korábban az MVSZ székházában átvett - tagsági lista alapján hétfőn postázzuk minden tagunknak és egyúttal Oláh István térségi elnöknek címezve tértivevényes levélben az MVSZ hivatalos címére.

Tisztelt Oláh István Elnök Úr!

Minthogy a mai napig nem teljesítette
 • a legutóbbi (2017. évi), Ön által összehívott megyei gyűlésen tett ígéretét, hogy a résztvevők által kitöltött jelenléti ívet (vagy másolatát) eljuttatja hozzánk, a megyei elnökséghez, és
 • kötelességét, hogy a 2017. áprilisa óta folyamatosan ismételt kérdésemre és kérésemre válaszoljon végre, hogy tájékoztasson bennünket, megyei tisztviselőket arról, hogy mik egy szabályos és különösen egy rendkívüli tisztújító és küldöttválasztó megyei közgyűlésnek az MVSZ elnöksége számára és a tagság számára is egyértelműen elfogadott és/vagy ismertetett és a vonatkozó magyar törvények alapján is elfogadható eljárási szabályai, miközben az időközben Sajó Máriának átadott MVSZ Alapszabályban a megyei szervezetekről, bármely országos szintnél szűkebb térségi szervezet közgyűlésére csupán halvány utalás vonatkozik, de a helyi tisztségviselőiről egyetlen szó - nem sok, de annyi - sem szerepel, amint etikai bizottságról sem, és
 • többszöri kérésem ellenére nem ismertette a megyei elnökséggel, hogy milyen listát alapul véve levelez Fejér megye, vagy esetleg más illetőségű MVSZ tagokkal azokban a kérdésekben, amelyek közvetlenül, személyesen érintik a megyei tisztviselőket, tagokat, és nem MVSZ tag tisztviselőket rágalmazó állításait is tartalmazzák,
ezért Öntől, Kárpát-medence térségi elnökként e tisztségénél fogva az MVSZ Alapszabályában tájékoztatási és közreműködési kötelezettségben országos szinten illetékestől, kérem
 1. az alább csatolt közgyűlés és közgyűlési meghívó tudomásul vételét és
 2. a szabályos közgyűlés érdekében a személyes részvételét, vagy felhatalmazott személyen keresztül képviseletét,
 3. az Ön által használt és vélhetőleg "hivatalosnak" tekintett megyei taglista (bizalmas kezelés melletti hozzáférhetőség) tisztázását, eljuttatását a megyei elnökséghez,
 4. illetve a fentiek teljesítésében esetlegesen felmerülő akadályoztatás esetén annak részletes, MVSZ hivatalos okiratra alapozott indoklását és orvoslásának módjára tett javaslatát
a mielőbbi (idejében megküldött) válaszlevelében!

Az MVSZ FMSZ Rendkívül Tisztújító és Küldöttválasztó Közgyűlés meghívója és vonatkozó dokumentumai elektronikusan letölthetők az alábbi csatolókról:
Az MVSZ elnökének a 2016. évi közgyűlés előtti közgyűlési ajánlásait tartalmazó
levél:
https://drive.google.com/open?id=1BCOmdPxlGO7r-gghtzYetSkH-ZZ8AyK- és
választási szabályzat:
https://drive.google.com/open?id=1oiIiHty87PbwjH7UXn-uf9oICauvRqMD

Az MVSZ FMSZ Elnöksége nevében és rendületlen bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök
MVSZ Fejér Megyei Szervezete
ui: a levél csatolva az MVSZ elnöki és általunk ismert minden elnökségi, az MVSZ Fejér megyei tagjai által megadott és az mvszfejer@googlegroups.com elektronikus listán szereplő @-levél címekre

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése