2023. február 5., vasárnap

Hétvezér Est az ún. "fenntarthatóságról" a februári program nyitányaként

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Szigeti Tamás agrármérnök:
A fenntarthatóság és annak etikai és éghajlati korlátjai

Tisztelt Hétvezér Est Látogatók!

Szigeti Tamás agrár- és környezetmérnök, klímakutató lesz a Fejér Szövetség  közéleti és közművelődési előadás sorozatának 581. előadó vendége.

Előadásában a napjainkban egyre gyakrabban is szélesebb körben emlegetett fenntartható fejlődés kérdéseivel kapcsolatos gondolatait osztja meg a látogatókkal, melyek természetesen részben etikai jellegűek. 

Gyermekkori emlékeitől az egyetemi tanulmányain keresztül szerzett ismeretekre alapozva foglalja össze gondolatait, amit a következő szavakkal ajánl a hallgatóságnak:

"Természetesen mindenkinek joga, hogy ezeket a gondolatokat megfelelő bírálattal illessék, ennek ellenére mégis úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkodni a termodinamika második főtétele és az etikus magatartás, a hedonista életvitel, illetve a görög bölcsesség összefüggéseiről. Ezeket a kérdéseket fogom fejtegetni beleértve természetesen a közös legelők tragédiáját is, és rámutatok arra is, hogy magyar közgazdászok és környezetvédelemben jártas tudósok véleménye alapján van lehetőség, ha nem is a totális „öröklét” fenntartására, de arra igen, hogy a jelenlegi életünket kellő szerénységgel és a fogyasztás kellő mértékű visszafogásával hosszú ideig - fogalmazzunk így: - fenntarthatóvá tegyük.

Az inflációs jelenségek az időben egyirányban képesek lezajlani, visszafordításukra csak akkor nyílhat lehetőség, ha az inflálódó rendszerbe annak eredeti szerkezetét, minőségét visszaállítani képes „energiát” fektetünk be. A minőségügy egyik legfontosabb logikai pillére a folyamatszemlélet és a folyamatos minőség-ellenőrzés is ezt az elvet igazolja: egy termelő, vagy szolgáltató rendszerben a minőség-költségek akkor lesznek számottevően kisebbek, ha az érintettek az esetlegesen jelentkező minőségi hibát nem a folyamat végén kísérlik meg korrigálni.

Előadásomban külön alfejezetet szentelek a fenntartható fogyasztást/fejlődést hatásosan veszélyeztető, egyénileg felróható magatartás, az élelmiszerpazarlás jelenségének. Ha látszólag zavaróan eklektikus példákat ismertetek is az általános infláció és a fenntarthatóság kérdésének tárgyalása során, bízom benne, hogy a hallgatók érteni fogják, hogy az említett példák milyen szoros összefüggésben állnak egymással."

Ajánljuk az előadást - és a Hétvezér Esték februári programját - figyelmükbe, azaz szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt
 
2023. év Böjtelő - Jégbontó - február havának 7. napján (kedden) 18:00 órától 
a Közösségi és Kulturális Központba
(Szabad Művelődés Háza) 
Szigeti Tamás 
A fenntarthatóság és annak etikai és éghajlati korlátjai
című előadására

Figyeljék híreinket, hiszen ha kedd, akkor - biztosak lehetünk benne, hogy újra és elmaradhatatlanul - Hétvezér Est!

A Hétvezér Est rendezősége nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése