2014. május 24., szombat

Nyílt levél Kajászó ügyében

NYÍLT LEVÉL MINDEN ÁLLAMI HIVATALI TISZTSÉGVISELŐNEK!

Ezúton hívjuk fel figyelmüket arra, hogy
Kajászó Fejér megyében található.

A Fővárosi Törvényszék 2014. május 23.-i döntésével a kajászói törvénytelenség ügye, a jogszolgálat szerepe már több, mint felháborító. Röviden:
VÉRLÁZÍTÓ!

Nem csupán azért, mert másodfokon is elutasították az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület keresetét, nem is csak azért, hogy olyan indokkal, amely alapján minden érdekvédelmi társadalmi szervezetet megfosztottak érdekvédelmi jogkörétől, hanem legfőképpen azért, hogy az elsőfokú tárgyaláson is nyilvánosságot kapott és a bíróság ítéletében is megerősített törvénytelenséget máig fenntartják azok, akiknek feladata lett volna azt felszámolni, hogy e perre ne is kerüljön sor! Vérlázító, hogy az ő mulasztásuk miatt is az fizessen, aki a törvényesség helyreállításáért emelt, nem egyszer, szót!

A döntésről szóló híradás itt látható: Gyalázatos döntés az Igazság Perében
(http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2014/05/gyalazatos-dontes-az-igazsag-pereben.html)

"A HÍR24 összefoglalójában 16:50 perctől a gyalázat" (a felvétel a fent hivatkozott csatolt bejegyzésbe ágyazottan is megtekinthető) és itt is olvasható: Ez a döntés: már szégyenteljes jogszolgáltatásról szól (http://gazdatanacs.blogspot.hu/2014/05/a-mai-dontes-mar-szegyenteljes.html)

Ez a híradás, a tárgyalásról készült MTI összefoglaló nem egyszerűen arról szól, hogy megint pert vesztett Kajászó. Ez a híradás az érdekvédelmi szervezetek durva jogfosztásáról szól! S legfőképpen arról, hogy a törvénytelenség mindaddig nem felszámolandó (?), míg a törvénytelenség ellen - szerintük - egy nem kifejezetten és közvetlenül anyagilag érdekelt fél emel szót!

"Amicus Plato, sed magis amica verita - Szeretem Platónt, de jobban az igazságot!" 
A Tény, amelyet az első perben megerősítettek és máig nem vitatnak, hogy:
Kiss Árpád pályázatára alapozott szerződése semmis!
  1. Következésképpen Kiss Árpád azon szerződése is semmis, amit 2222 aranykorona értékű földterület leválasztásával az NFA-val kísérel meg "törvényesre" sikálni! (mert törvénytelen szerződés nem módosítható, csupán megsemmisíthető)
  2. Következésképpen Kiss Árpád semmilyen NFA pályázatra a továbbiakban nem volt és nem lett volna jogosult (mert az NFA pályázatokra vonatkozó rendeletekben törvénytelenül szerződő a továbbiakban a pályázatokból kizárt) és
  3. Következésképpen törvénytelenül bitorolt 287 ha mértékű és 8194AK értékű szántót Kajászón 2012-ben és törvénytelenül bitorol 237ha mértékű és 5972AK értékű szántót, ráadásul összesen (csak pályázattal elérhető időtartamra) 20 évre és törvénytelenül élvezi annak minden jövedelmét. (mert a szerződésben valótlant írt alá)
  4. Következésképpen bizonyított, hogy Fazekas Sándor, mint volt (s talán leendőbeli?) felügyelő miniszter súlyos mulasztást követett és követ el, hogy ez a helyzet fennáll.
  5. Következésképpen Szabó Csaba volt kormánybiztos súlyosan felelős azért, hogy a törvénytelenség máig fennáll.
  6. Következésképpen Sebestyén Róbert, mint az NFA volt elnöke súlyos bűncselekmények sorozatát követte el, mikor megtévesztve kormányt, sajtót, mindenkit, a kormány 2012.11.12.-i felszólítása ellenére sem állította helyre a törvényességet Kajászón, ehelyett eljárásokat indított egy kajászói gazda, a gazdákat képviselő Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület ellen több milliós kártérítésért és az érdekvédelmi szervezet felszámolásáért.
  7. Következésképpen Budai Gyula, Bitay Márton államtitkárokat is súlyos felelősség terhel, hogy egyszer sem kezdeményezték az ügy kivizsgálását.
  8. Következésképpen Nagy Jánost, volt NFA elnökhelyettest, jelenlegi megbízott elnököt is súlyos felelősség terhel a törvénytelenség folytatásáért és abban való közreműködésért.
  9. Következésképpen a jogszolgáltatás jelen helyzetben csak a törvényteleneknek nyújt védelmet, s a tegnapi döntéssel azt is elutasította, hogy egy érdekvédelmi szervezet az ügyben közvetlenül érintett és érdekelt tagjai érdekében jogi képviseletet láthasson el, ami viszont már
TELJESEN ABSZURD JOGI HELYZET

Tekinthetik ezt állampolgári bejelentésnek.
Tisztelt Hölgyek és Urak!

Most akkor gratuláljunk a jogszolgáltatóknak?  
Továbbra is feltesszük a kérdést, hátha valaki válaszol rá:
Fizessen az egyesület a Kajászón törvénytelenül garázdálkodó kápolnásnyéki Kiss Árpádnak, akinek az NFA felelőseivel együtt nem ég le az arcáról a bőr, s aki egyik tárgyaláson sem jelent meg, nem képviseltette magát? A törvénytelen gazdálkodó még 325.000 Ft-ot is érdemel? Nem!

A Kúriához fordulunk, mert törvénytisztelő állampolgárok lévén a törvénytelenség ellen minden eszközzel fellépünk, amit sem az állami hatóságoktól, sem a megyei országgyűlési képviselőinktől, sem a jogszolgáltatóktól nem remélhettünk, mint látható. Ha hallgatnánk, a törvény szolgái minket vonhatnának felelősségre, hiszen teljes mértékben tisztában vagyunk a törvénytelenségekkel. Mi nem játszhatjuk a "tudatlant". Mi mások jogaival és életével sem játszódhatunk.

Amennyiben a Kúria sem volna képes igazságot szolgáltatni kicsavart formáljog helyett, akkor Strasbourghoz fordulunk

Az IGAZSÁG és TÖRVÉNYESSÉG fel nem adható, mert akkor a jogos kérdés az lehet, hogy miért is élünk! Szükségesnek éreztük erről Önöket tájékoztatni, különösen a megyei országgyűlési képviselőket és a megyei sajtót, hogy
KAJÁSZÓ FEJÉR MEGYÉBEN TALÁLHATÓ!

Böcsödiné Csányi Zsuzsanna, a Kajászói Gazdatanács képviselője,
Tamási Béláné, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke
Dr. Boór Ferenc, a Gazdatanácsok Szövetsége titkára

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése