2015. április 11., szombat

Nem adják fel - Strasbourg, Székesfehérvár és Budapest - perek és nyomozás a törvénytelenség ellen

A Gazdatanácsok Szövetsége, tagegyesületünk, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület és a Fejér Szövetség soha, de soha nem adja fel, hogy helyreállítsa a törvényességet!

Rég hallottunk híreket a gazdák ügyeiről, a gazdák egyetlen valóban pártpolitikán felüli országos önszerveződésétől, a Gazdatanácsok Szövetségétől. Megkerestük a Fejér Szövetség kifejezetten földügyekkel foglalkozó tagozatának vezetőit, mi a helyzet azok után, hogy a földforgalmi törvényről elcsendesült a vita, azonban az NFA ügyekben számos feszültségről és perről hallani, amelyek folyamatban vannak.

Tamási Béláné Marika, a Fejér Szövetség elnökségének tagja, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke, a Gazdatanácsok Szövetsége közjogi képviselője és Dr. Boór Ferenc, a Gazdatanácsok Szövetsége titkára vállalta, hogy kérdéseinkre kimerítő választ ad:

- Tudtunkkal két per is folyamatban van. Az egyik, amelyet az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület indított az NFA ellen, a másik, amelyiket az NFA indított egy kajászói Gazdatanács tag, Böcsödi Gergely ellen. Mi a helyzet? A Magyar Nemzetben olvastuk, hogy az első perben a Kúria elutasította a másodfokú döntés elleni panaszt. 

Kajászó, Őszi szántás, 2012.11.11.
Szent Márton napja
- Kezdjük azzal, hogy a  kajászói Őszi Határszemle, az Őszi Szántás és a Tavaszi vetés akciók országos jelentőségű példái a tisztességes önfeláldozásnak és az összefogásnak - kezdi a választ Boór Ferenc. - A kezdeményező szervezetek máig ott állnak a kajászói gazdák mellett, nem hagyták magukra akkor sem, mikor 2012-ben az NFA - a kormányt is megtévesztve - büntető feljelentéssel fenyegette a gazdákat. Semmire sem jutottak a fenyegetéssel, többek között azért is visszavonulót kellett fújjanak, mert néhány napon belül a kajászói Szolidaritási Nagygyűlésünkről szólt minden média, s az országgyűlésben is Kajászóról folyt a vita, s egyre inkább mellettünk (kormánypárti sorokban is), azaz az önfeláldozó kajászói állampolgári engedetlenség jogosságát méltatva.

- Jó, jó, ez szép, de mi az, amiben a támogató szervezetek segíteni tudnak a gazdáknak, azon kívül, hogy mellettük állnak? 
- Már 2012 novemberében bepereltük az NFA-t és Kiss Árpád vállalkozót egy kajászói - nem kis - területre kötött törvénytelen szerződés felbontását követelve - veszi át a szót Tamásiné.

- Nos, igen, de ez az, amit most elutasított a Kúria, nem?
- Menjünk csak sorban! - folytatja Marika - A Pesti Központi Kerületi Bíróság az elsőfokú ítéletben elismerte, hogy a törvénytelenségi panasz jogos, azonban azt az ítéletet hozta, hogy a törvénytelen szerződéssel közvetlenül is sértett gazdákat tagjai között tudó Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület - kifejezetten a gazdák érdekképviseletére alapított érdekvédelmi szervezet - nem perképes a törvénytelen szerződés megsemmisítésének kérelmére indított perben. Van, aki ezt felfogja? E döntést másodfokon a Fővárosi Törvényszék is helyben hagyta még tavaly májusban, és most, majd egy év után, éppen Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Kúria is úgy döntött, tessék figyelni (!), hogy a törvénytelenség ellen csak annak van joga pert indítani, akinek közvetlen anyagi haszna származik abból, ha a bíróság a törvénytelenséget kimondja. Arcátlanul már egymilliós költségtérítésre kötelezte a törvényesség érdekében fellépőket, amelyet a - másodfokú bíróság által és a Kúria által is megerősített elsőfokú döntésben is világosan kinyilvánítottan - törvénytelenül szerződést kötő NFA-nak és Kiss Árpádnak kellene megfizetnie az Egyesületnek.

- Ez köznapi embernek érthetetlen, sőt, vérlázító. Hogy lehet ez? Mit tehet egy állampolgár ezután?
- A magyar bíróságok és a Kúria ezzel (is!) kiállította a magyar jogrendszer és bírói gyakorlat bizonyítványát. Strasbourgba visszük a pert és egy pillanatra sem kételkedünk abban, hogy Strasbourg helyt ad panaszunknak, azaz (röhej, vagy sem, fáj-e az elvakult kormánypártiaknak, vagy sem, de) kötelezni fogják a magyar bíróságokat, hogy a törvénytelen szerződésről és ne az érdekvédelmi  szervezetek perképességéről tárgyaljanak. Azaz, hogy szégyelljék magukat, akik hallgattak!

- Nem fogják!
- Nem fogják? Az most sem, és akkor sem fog érdekelni bennünket, hogy mit mutatnak, hiszen számukra más nem marad, minthogy kimondják azt, amit már kimondtak és felbontsák azt a törvénytelen szerződést, amit eddig sikerrel halogattak! Hogy ez mekkora kártérítési költségek megfizetési kötelezettségével jár majd, az majd kiderül, ha elértünk oda és változtatnak-e a helyzeten. Hogy a bosszúállók mit gondolnak majd, ez harmatnyi súlyt vet a latba, mikor már a kormánypártiak szégyenlik majd azokat, akik ennyire pitiáner kormánypártiak voltak.

- Rendben, tegyük fel, hogy néhány év múlva a fejéreknek és a gazdáknak lesz igaza, de addig még sok víz folyik le a Dunán. Az NFA pedig beperelt a Tavaszi Vetésért egy kajászói gazdát, ha jól tudom, több mint 5 millió forintra.
- Folytassuk az Őszi szántás utáni időszakkal! - veszi át a szót Boór Ferenc - Mi 2012-ben és azóta sem hagytuk magukra a gazdákat, mert bár a kormány az első fellángolás után az ügyet tovább már nem firtatta, az NFA bosszúhadjáratot indított Böcsödi Gergely, azaz egy kiválasztott kajászói gazda ellen azzal, hogy az NFA által gyomosodni hagyott földtől az azt művelésbe vevő helyi gazdákat távol tarthassa. 5 millió forintot meghaladó összeget fizettek ki egy őrző védő szolgáltatónak egy hónap alatt, s azt egy kártérítési perrel teljes egészében a kajászói gazdára hárították volna. Arra a gazdára, aki a földet - nem egyedül, hanem többed magával - gyomtalanította és művelésbe fogta tiltakozásul az ellen, hogy a törvénytelenség felszámolása érdekében írt egyetlen levelükre sem válaszoltak, sőt, bárkivel tárgyaltak, csak helyi gazdával nem álltak szóba. Tagjaink, szövetségeseink minden tárgyaláson ott voltak és személyesen Böcsödi Gergely mellett tanúskodtak, miközben az NFA még az Egyesületünket is megtámadta a Fejér Megyei Főügyészségen, akik azonnal készségesen nekiálltak az NFA által megrendelt felszámolásunknak.

- Akkor most nem is létezik az Egyesület?
- Egyik fenyegetéssel sem jutott az NFA sokra - válaszol Marika -, de némi bírói segítséggel ugyan, azaz a kártérítési perben az első fokon eljáró bírónő által hozott dodonai döntésre támaszkodva még mindig másfél millió kártérítésért kaparnak. Az NFA nem fellebbezett, neki elégtétel már az is, hogy fizessen valamennyit a "lázadó" gazda és (s ez a fontosabb!) a törvénytelen szerződéseit fenntarthassa, az elkövetők a jól fizető állásaikban maradhassanak. Azonban a kajászói gazda nem maradt annyiban: egy fityinget sem kíván fizetni a csalóknak, hazudozóknak és földművelést elhanyagolóknak. Május 7-én lesz a per másodfokú folytatása. Meg lehet nézni, hogy kik lesznek a gazda mellett, kik állnak majd az ajtóban? Kire számíthat, ha nem azokra, akik eddig is mellette voltak?

- Jó, jó, ez szép, de mi az, amiben a támogató szervezetek segíteni tudnak a gazdának, azon kívül, hogy mellettük állnak?
- Apránként, de folyamatosan gyarapodó Szolidaritás számlát nyitottunk ahhoz, hogy a hozzánk, azaz a Fejér Szövetséghez, vagy a Gazdatanácsok Szövetségéhez fordulók jogi képviseletet kapjanak. Nem, mintha ki akarnánk fizetni a "törvénytelen bosszúállókat", de megnyugtató, hogy ideiglenesen nem csupán a kajászói gazda családi kasszája nyújt áthidaló támaszt a közjogi harcra - teszi hozzá Marika és már elő is húz egy hivatalos nyomtatványt, hogy folytassa.
- A 2013 áprilisának végén Sebestyén Róbert akkori NFA elnök és ismeretlen tettestársai ellen tett büntető feljelentésünkben a nyomozás is még mindig  folyamatban van. Azt is négyszer kísérelte meg az illetékes rendőr kapitányság elhárítani, de minduntalan helyt adott a felettes ügyészség a panaszainknak. Húzzák a tésztát, mert arra számítanak, hogy csak megunjuk a zaklatásaikat. Elszámították magukat. A fejérek számára ez ismeretlen, ezt már kezdik megtapasztalni azok, akik más ügyekben reménykedtek a kifárasztásunkban.

- Végül is mit remélhet Böcsödi Gergely és az Összefogás? Hogyan képzelhető el az a megoldás, ami megnyugtató és rendezett végét jelentheti ennek a - már három éves - kálváriának Kajászón és máshol, amiről most nem is beszéltünk, hiszen tudjuk, napirenden van Bábonymegyer, Lepsény, Csákvár, Hortobágy és még ki tudja mennyi ügy, amiben helyi gazdák a Gazdatanácsok Szövetségéhez fordultak.
https://www.youtube.com/watch?v=MscFrJ84EzE&feature=player_embedded
Rácz Sándor, Kajászói Nagygyűlésen
2012.12.01. (képre kattintva)
- Nincs más megoldás - mondja Boór Ferenc - minthogy vagy maguktól belátják, hogy a törvénytelenség fenntarthatatlan, vagy beláttatjuk velük strasbourgi nyomással, kártérítési perekkel, kitartással, vagy - azzal, ami még nem volt, de ha elfogynak a jogi eszközök, még sor kerülhet rá - olyan eszközökkel, amelyre a "dicső urak" sohasem gondoltak volna. Most közjogi harc folyik ebben az ügyben is, azonban ha tovább folyik a törvénytelenségek takargatása, elsikálása, akkor ne csodálkozzanak majd, ha csodálkozni fognak, hogy mindenre ők sem gondolhattak. A törvénytelenség felszámolását, avagy a törvényesség helyreállítását csak halogathatják a "világ ostobái", de hogy megakadályozhatnák, felejtse el mindenki, aki józan! Nincs más út, csak egy. Igazságot adni Kajászónak és együttműködni a helyi földek helyi hasznosítására még képes gazdatársadalommal!

- Kajászó a"frontvonal"? Mintha ez lett volna az akkori események összefoglalása?!
Az. A kajászói ügyben - teszi hozzá Tamásiné - ugyanúgy, mint minden más esetben is, az a megoldás, hogy a kormányzat a kajászói területeket, s később az összes vidéki állami területet törvényesen a falusi, községi Gazdatanácsokra hagyja, azok feletti döntéseket a helyi Gazdatanácsok által választott és visszahívható helyi bizottságokra ruházza. Ameddig ezt nem érjük el, addig folyik a harc a földért, a megélhetésért, a korrupció mentes helyi önrendelkezési jogokért, az önkormányzatiság és közbirtokosság helyreállításáért!

- Kivárjuk és meglátjuk ezt is. Köszönjük a beszélgetést és május 7. után újra visszatérünk erre, de akkor már a többi ügyre is. Addig is további kitartást kívánunk az Egyesületnek és a Gazdatanácsoknak is!

2015. május 7. A per folytatódik
Akik pedig szeretnének Kajászó ügyében még tisztábban látni, kíséreljék meg, hogy pártszemüveg és előítélet nélkül olvassák el Rab László legutóbbi cikkeit az ügyekről, ha már a kormány által támogatott lapokban nem is tudják ezt megtenni (nem véletlenül), akkor legalább a Gazdatanácsok Szövetsége honlapján, ha előítéleteik egyes napilapokban nem is engedik meg nekik. Azaz itt, alább, ezeket, mind: 

Kajászó kiállt, kiáltott és végül elérte, hogy az NFA bevallja törvénytelenségét ...
Köszönet helyett bosszúhadjárat - de jön még kutyára dér, türelem!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése