2015. április 2., csütörtök

Keresetlen húsvéti üzenet Gyümölcsoltó Boldogasszony Napja és Virágvasárnap után

https://www.youtube.com/watch?v=saYY-fMahAE
A felvétel a képre kattintva indítható
Egy elkeseredett avagy elesett jóravaló magyar vitézzel folytatott levélváltás utolsó fejezetét ajánlom figyelmetekbe, részben az elmúlt nagy napokra is emlékezve, s részben az eljövendő ünnepnapokra is készülve. Talán Nektek is és az olvasóknak is gondolatébresztő lehet. Talán.

S mégis ezzel az üzenettel kívánok mindnyájunknak áldott Húsvétot! 

Köszönjük ... a jó tanácsot! 

Az igazsághoz csak hozzátartozik, hogy a 8+1 fős csapatunk minden ajánlás nélkül is az utolsók között távozott Verőcéről, mert a kisebbik fele még nem volt a Kárpáthaza templomnál (ugyanis a másik fele éppen azelőtt vett részt a Kárpáthaza templom avatásán, mielőtt az MSZ ÖTE eltanácsolta az akkori msz-fejér csapatot).
Azaz teljes létszámmal látogattuk meg a Wass Albert múzeumot (hogy támogassuk annak fenntartását, meg mert együtt voltunk), s beszélgettünk el a helyben lakó, idős gondnok hölggyel hosszasan, aki csipkeverésre tanítja a verőcei fiatalságot és hálásan beszélt Wass Albertről, s idézett felváltva Andreával egy-egy sort egy-egy versszakból. Majd elköszöntünk Bethlen Farkastól és kecskenyájától (ezt tette a legnagyobb bak is a maga módján velem, mikor hátat fordítottam neki, s a faromba rontott :), hogy aztán a 10. társunkhoz látogassunk Budapesten, aki lemaradt az autós konvojunkról, de részesülni akart abból, ami az Ima Magyarországért után bennünk volt.

Visszatérve az 5 évvel ezelőtt történt eseményekre, az is és ez is éppen virágvasárnap volt
(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=m-pmvA_Gmec - 5 évvel ezelőtt virágvasárnap Fehérvárott)

Mi azóta sem beszélünk acsarkodva sem az egyikről, sem a másikról, sem a harmadikról, sem másokról, sőt (!!! 2011. január 5. - Szövetség TV: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=orOVhxDk8-0), mert együtt éltük meg mindazt, ami volt. 


Mi létezünk, mint egy család, reformátustul, római katolikustul, evangélikustul, jászostul, székelyestül, ősmagyarostul, .. mindannyian az egész-igazat, az egyezést, az ősfolytonosságot keresve, ... ha lehet, a másik vérig sértése nélkül, ... ha lehet nem sarokba szorítva, hanem inkább menekülési utat hagyva annak is, akivel nem értünk szót. Azaz, ha lehet, vérontás nélkül, de a legkevésbé sem meghunyászkodva a jelen kor farkasaitól, a minduntalan mindent nálunk sokkal jobban tudóktól, a ha kell, ha nem, akkor is megmondóktól, a rajtunk saját magunknál is jobban átlátóktól, rólunk mindent, mindig nálunk is jobban tudóktól, minket megismerni a legkevésbé sem, de megítélni annál inkább vágyóktól.

Nekünk nem horogkereszt a világforgó, s nem Dávid-csillag a ragyogó, s a nyilaskereszt sem Szálasi-logó. Nekünk Koppány nem pogány szent és Szent István sem áruló, ahogy Zrínyi sem, Rákóczi sem ősmagyar-hitet romboló, mert latin feliratos volt az a zászló, ami alá ruszinokat, tótokat és magyarokat - kurucokat a labancok ellen - sorakoztatott fel, mikor a magyar szabadságért harcolt. Nekünk a kereszt, a kereszténység, a szentség nem Rómától, s nem Bizánctól való. A hívőben sem Rómát, Rómában sem a mögöttes sátán hatalmát látjuk csupán, hanem az "isteni" nagyra vágyást és az "emberi" gyarlóságot, amely ellen, ha így folyik tovább, közülünk egy sem magányosan ránt, ha már rántani lesz muszáj, majd kardot. 

Ámon, ámen, ám legyen, áldás, ... szavak ...
... olyanok, mint mikor azt mondom jó reggelt, s hogy ez most ősmagyar, egyiptomi, szabír-szumír-sumér vagy arámi-akkád volt, mint Jó Rá Kelt?! ... másodlagos (, de) tudnivaló!
Ötágú csillag, hatágú csillag, kereszt, kettős kereszt, ... jelképek ...
... s, hogy alagi vagy fellegi csill-ágú csil-logó, avagy kör-osztó vagy ker-ősz-tő, csupán elgondolkodtató, nem elválasztó, ...
Székelykapu, Fejér kemence, Horthy-szobor, Felajánlás dombormű, heti előadások, évi ünnepek, megemlékezések, vásárok , ... tettek és megnyilvánulások ...
... mind kifejezései valaminek, ami elválaszt és/vagy összetart ... azonban mindenképp elgondolkodtató ... 
... a döntésünk akkor is csak a mienk, hogy egyiket sem, vagy valamelyiket, vagy mindet választjuk, vagy megtagadjuk, elviseljük, vagy elutasítjuk ...

Nem vagyunk, s nem is leszünk mindent tudók, azonban lehetünk még az együttlétünkben kitartó tanulók és tanítók ... fellegajtó nyitogatók. 

Áldott Húsvétot és hogy bátran higgyük és mondjuk ... ha lehet együtt:
Ferenc (az öreghegyi)
ui: Andrea! Zoli! Jó volt Verőcén összetalálkozni, együtt lenni. Felemelő és felvidító volt.

Szerk: Igen, így várjuk együtt a Gyümölcsoltó Boldogasszony napján meghirdetett Nagyboldogasszony Napot is. Hittel, becsülettel és reménnyel abban, hogy jót hoz az is!
Fehérvár Második Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklata plakátja

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése