2017. május 31., szerda

Meghívó a fehérvári Országzászló Emlékműért létrejött társadalmi összefogás Nemzeti Lobogójának átadására (frissítve!)

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Fehérvári Polgárok!
Tisztelt Sajtószerkesztőségek!
Tisztelt
- a fehérvári Ereklyés Országzászló emlékmű társadalmi összefogással megvalósuló helyreállítását - Támogató Szervezetek Képviselői, Tagjai!


https://www.youtube.com/watch?v=yQj6HCORClQ&authuser=01936. május 24-én Székesfehérvár Országzászló teret és Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművet avatott.
2018. június 4-én Székesfehérvár - a 2016. május 24.-i bejelentéssel nyilvánosságra hozott elhatározott szándéka szerint - újra avatja Fehérvárott a társadalmi összefogás eredményeként helyreállított Országzászló teret és Fehérvár Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét.
2017. június 2-án - a tervezett átadás és újra avatás előtt egy évvel a Fejér Szövetség - Alba Regia Civitas Rend, Fejér MAG Egyesület, Fejér Szövetség mozgalom, Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Rákóczi Szövetség Fejér Megyei Szervezete, Szent György Lovagrend Fejér Megyei Szervezete, Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete - az eseményhez és védnökséghez csatlakozó társadalmi szervezetek képviselőivel közösen adja át a fehérvári Országzászló tér, az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű helyreállításáért létrejött társadalmi összefogás jelképét, a leendő Országzászló Emlékmű Nemzeti Lobogójának Mintapéldányát Székesfehérvár városának. 

frissítés (azaz módosítás):
Tisztelt Cser-Palkovics András Polgármester Úr! 

Köszönjük az előzetes visszajelzést és értesítést. Javaslatára a programot negyed órával előbbre hoztuk. 

Időközben elévült: Tisztelettel kérem, minthogy az aláírás a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában történik, hogy az aláírást követően a társadalmi összefogás jelképeként elkészített Nemzeti Lobogó átadása-átvétele és bemutatása a megjelentek megtiszteltetéseként és részvételük biztosításaként a Polgármesteri Hivatal Városház térre néző erkélyén történjék, ahonnan mind a résztvevők, mind pedig a sajtó munkatársai részére bemutatható és a Nemzeti Himnusz alatt kifüggesztve látható lehet!

A polgármester javaslatára és a résztvevők teljes körének meghívásával az átadás-átvételre a Városháza Dísztermében várhatóan 16 óra 45 perckor kerül sor.

Kissé módosítva ismétlem meg korábbi meghívásunkat, hogy legyenek tanúi és részesei a 2018. június 4.-i határidővel helyreállítandó fehérvári Ereklyés Országzászló Emlékmű tartozékaként a Fejér Szövetség védnökségével vállalt és elkészíttetett

NEMZETI LOBOGÓ MINTAPÉLDÁNY
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
eseménynek
2017. JÚNIUS 2-ÁN, PÉNTEKEN, 16 ÓRA 30 PERCKOR
 A VÁROSHÁZ TÉREN

Az átadásról egy okmányt állítunk ki és adunk át Székesfehérvár városának, azaz a városvezetés képviselőjének. 

Az ünnepélyes átadáson terveink szerint
 • felvonultatjuk a Történelmi Vitézi Rend törzskapitánya, vitéz Bucsy László által e célra rendelkezésünkre bocsátott 64 vármegye zászlaját,
 • bemutatjuk és hivatalosan átadjuk a városnak az Országzászló Emlékmű Nemzeti Lobogójának 4m x 0.8m-es, egyedi, beltéri hímzett mintapéldányát annak származási és átadási okmányaival együtt,
 • melyek közül egyet, amely az átadást tanúsító bizonylatként a társadalmi összefogásról szól,
  • az átadásra bejelentkezett szervezetek pontos megnevezésével
  • és a megjelent képviselők aláírásával hitelesítünk a helyszínen.
Az aláírandó okmány két példányban készül, melyek egyikét (mint eredeti példányt) a Fejér Szövetség őrzi és másolja le a szükséges példányszámban és juttatja el a csatlakozó társadalmi szervezetek részére! 

Tisztelettel kérjük a társadalmi szervezetek képviselőit, hogy
CSATLAKOZZANAK
az ünnepélyes átadáshoz,

azaz az Országzászló felett a Fejér Szövetség által vállalt védnöki szerephez,
OSSZUK MEG EZT A NEMES, ÖNKÉNT VÁLLALT TERHET!

A csatlakozó Fejér megyei érdekeltség (itt bejegyzett, vagy helyi szervezettel is rendelkező) társadalmi szervezetek egyúttal a Fejér Szövetség által az Ereklyés Országzászló Emlékmű Nemzeti Lobogója felett vállalt társadalmi védnökség részesei és abban felelősséget vállaló szereplői is lesznek mindaddig, amíg "Országzászló" lobog az Országzászló téren és a társadalmi szervezetek léteznek. 

Tisztelt Támogató és/vagy Résztvevő Társadalmi Szervezeti Képviselők!

Kérem, hogy június 1. (csütörtök) éjfélig nyilatkozzanak arról, hogy

 • csatlakoznak-e az Ereklyés Országzászló Emlékmű Nemzeti Lobogója felett védnökséget vállaló testülethez?!
 • csatlakoznak-e az eseményhez aláíró tanúként?!
 • hányan vesznek részt az eseményen, mint a 64 vármegye zászlótartói is?
Amint korábbi levelemben írtam, az okmányokat az előzetes jelentkezések alapján készítjük el. Többek részéről, akikkel nem állunk mindennapi kapcsolatban, felmerült a kérdés a védnökségről. A válasz egyszerű.

A Fejér Szövetség az Önkormányzattal folytatott tárgyalásai során vállalta, hogy védnökséget és felelősséget vállal az Országzászló Emlékmű Nemzeti Lobogójának társadalmi összefogással történő elkészíttetése és folyamatos karbantartása felett.
Röviden összefoglalva a védnökséghez csatlakozó szervezetek vállalják, hogy

 1. részt vesznek az Országzászló tér és emlékmű helyreállításáért folytatott adománygyűjtésben 2018. május 24.-ig (alapvetően a Nemzeti Lobogó és esetleges káresemények elhárítása avagy helyreállítás érdekében hozunk létre elkülönített számlán alapot),
 2. folyamatosan felügyelik a Nemzeti Lobogó állapotát,
 3. biztosítják a Nemzeti Lobogó karbantartását és szükséges cseréjét
természetesen Székesfehérvár önkormányzatával szoros együttműködésben. 
A tanúként csatlakozó szervezetek képviselői tanúsítják az okmányok aláíróinak személyes közreműködéssel tett vállalását. 
Természetesen ez a meghívás minden - nem politikai pártként - bejegyzett és nagyra becsült társadalmi szervezet képviselőjének, tagjának és minden fehérvári polgárnak is továbbítható és továbbítandó!

Meghívást kaptak:
Székesfehérvár megyei jogú város polgármestere, Cser-Palkovics András és a városvezetés tagjai, Abai Atilla Király Gimnázium, Abai Marczipán Lovasfarm, Alba Regia Civitas Rend, Bodajki Hétfalu Közösség, Csák Had, Élő Közösségek mozgalom, Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület, Fehérvári Huszár Egyesület, Fejér Baranta Egyesület, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megye, Hegyvidéki Trianon Társaság, Juhász László, Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, Magyar Nemzeti Gárda, Magyarok Szövetsége szervezetei, Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Rákóczi Szövetség Fejér megye, Szabó László vállalkozó (Csákvár), Szilasy György, Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusa, Történelmi Vitézi Rend, Trianon Társaság Fejér megye, Új Egység Közhasznú Egyesület (Veszprém), Új Magyar Gárda, Válasz Egyesület, v. Versegi-Herczeg Balázs, Vértes Lovas Egyesület (Szúnyogpuszta), Vidermann Csaba, Vitézi Rend és országos, megyei és városi sajtó- és világhálós honlap-szerkesztőségek. 

A dokumentumok végső aláírására és hitelesítésére az Önkormányzat és a Fejér Szövetség társadalmi szervezeteinek képviselői részéről a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében kerül sor. Az aláírás eseményén a sajtó részvételi lehetőségeiről a Polgármesteri Hivatalban legyenek szívesek érdeklődni! 

Az ünnepélyes átadás tartalmi forgatókönyve nem változik, azonban a menetrendje a következőképpen módosul:
 1. 16:15-16:20 Társadalmi szervezetek képviselőinek bejelentkezése és a résztvevők fegyelmezett gyülekezése a Városház téren a Fejér Szövetség zászlajánál.
 2. 16:20-16:40 Az átadást tanúsító okmányok előzetes aláírása a csatlakozó és/vagy tanúként jelenlévő társadalmi szervezetek képviselő részéről
 3. 16:40-16:50 Az ORSZÁGZÁSZLÓ - NEMZETI LOBOGÓ MINTAPÉLDÁNY - bemutatása és átadása Székesfehérvár város képviselőjének és az átadási okmányok ellenjegyzése a Fejér Szövetség, a védnökségi testület és a Városvezetés képviselői részéről (2-2pld)
 4. 16:50-17:00 Székesfehérvár városának átadott Nemzeti Lobogó és az esemény tiszteletére zárásként Nemzeti Himnuszok - Magyar és Székely Nemzeti Fohász
Az ünnepség után egyúttal minden résztvevőt szeretettel hívunk és várunk arra a 2017. június 2-án 19 órától kezdődő Trianon megemlékezésre és felvonulásra, amelyet a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei szervezete rendez a fehérvári Hősök terére és a Fő utcán felvonulva az Országzászló térre.

Isten áldja meg a magyart, tartson neve míg a Föld tart!

Bizalommal az ősi erényben:
lovag Dr. Boór Ferenc elnök - társelnök
Szent György Lovagrend - MVSZ FMSZ - Fejér Szövetség

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése