2017. május 23., kedd

Siker ellenére is kérdés, hogy legyen-e utolsó a Zichy ligeti első?!

Kedves Szövetségesek, Vásárosok, Szervezők, Fellépők és a Fejérek Asztala meghívott vendégei!

https://www.youtube.com/watch?v=KSTixW9o0-8
Köszönet Stiegler Lajosnénak, hogy most is megörökítette az utókornak összeállításával a vásár egy-egy jelenetét
Az időjárás kegyelméből, ha időnként erős szélben is, de zivatar nélkül, ragyogó napsütésben zajlott a nyolcadik Botond Napi Vásár és Hagyományőrző Családi Nap Székesfehérvárott a történelmi belváros hajdani Budai kapujában, a Zichy ligetben.

Elhagytuk a vásár szülőhelyét, a Maroshegyet, hogy megmutassuk, bebizonyítsuk magunknak is, hogy milliós költségvetés nélkül, a zöldövezeti kincs állagának megóvásával is lehet a Zichy ligetben valódi szkíta-magyar hagyományokat felmutató és egyedi különlegességekben gazdag, nagy létszámú vendégnek is maradandó élményt nyújtó lovas rendezvényt létrehozni. (FMH: http://feol.hu/szekesfehervar/hagyomanyorzo-botond-napi-vasar)
Először is köszönettel tartozunk minden vásárosnak és közreműködőnek, akiket az éjszakai zivataros csattogás és némi esőzés sem tartott vissza attól, hogy megérkezzenek vasárnap a vásárra, Székesfehérvárra.
Minden tiszteletet megérdemelnek a kézművesek és termelők, szíjgyártók és fafaragók, ékszereket és míves portékáikat felvonultató vásárosok velünk és céljainkkal azonosuló költségvállalásaikkal, önzetlen hozzájárulásaikkal.

Köszönet az Ostormenet és koszorúzás kéttucatnyi résztvevőjének az emelkedett nyitányért!

Köszönet a fellépőknek, különösen is a Felvidékről, Párkány községből és környékéről érkezett hagyományőrző táncosoknak és dalos ajkú ifjú hölgyeknek, hogy megtisztelték műsorukkal és részvételükkel a Zichy ligeti debütálásunkat!
Köszönet a Vasvári Pál Gimnázium diákjainak, Török Anitának és Beatrixnak és a hattagú tánccsoportnak a határainkon túlra rekesztett gyimesi és mezőségi testvéreink dalait és táncait megelevenítő műsoráért!
Köszönet az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület sokadik fellépéséért, amely - most is, mint a korábbi években is - oly derűssé varázsolta a jelenlévők hangulatát, hogyha akartuk volna, se tudtuk volna visszatartani a látogatókat attól, hogy dalra, vagy táncra ne fakadjanak!
Köszönet Farkas Marcinak és egri citerás párjának a messze hangzó népdalcsokorért!

Köszönet a Hunyadi Mátyás Szakgimnázium és a Vörösmarty Mihály Szakiskola diákjainak az eredményes részvételért a Magyarok Világszövetsége által "Merjünk nagyok lenni!" címmel meghirdetett országos tudománytörténeti verseny megyei elődöntőjén!

Köszönet Bednarik Richárdnak, a Világbiztonság világhálós oldal szerkesztőjének és Horváth Z. György műegyetemi munkatársamnak az előadásokért a magyar jelképrendszer és nyelv kapcsolatáról és Szent László táltoskirályunk legendáriumáról.

Köszönet Kaló Imre mesterborásznak a Fejér Szövetség meghívott vendégei számára általunk megrendezett borkóstolóhoz térítésmentesen felajánlott boraiért és jó tanácsaiért!

Köszönet a Fejérek Asztala résztvevőinek az együtt elköltött ebédért és a pohárköszöntőkért! Külön köszönet a Fejérek Asztala új tagjainak, Tóth Istvánnak (Szent Korona Egyesület) és Horváth Z. Györgynek (BME) a meghívásunk elfogadásáért. 

Köszönet Vesztergám Miklós tárogató művésznek és a Hungarikum együttes tagjainak, Mudris Anettnak és Kremnitzky Gézának a naplemente előttre időzített programzáró koncertekért!

Köszönet a szervezőknek, a Fejér Szövetség tagjainak fáradságot, időt és energiát nem kímélő önzetlen munkájukért. Köszönet a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjainak a Fejér Hétpróba rendezésében vállalt hathatós segítségért.

S végül, de nem utolsó sorban, köszönet az égieknek a ragyogó időjárásért.

Valóban óriási erőfeszítést kívánt a rendező gárdánktól az, hogy elhagytuk a vásár jól bevált szülőhelyét, a maroshegyi városrész peremén zöldellő Vásártér területét. Tisztázva és számba szedve a rendezvény dicséretes és eredményes újdonságait és a 2009 óta következetes példamutatás hatásait, illetve a helyszínváltozás okozta hátrányokat és rendezés évről-évre fokozódó kihívásait, el kell döntenünk, hogy ez a vásár az első volt a Zichy ligetben, avagy az utolsó Fehérvár életterén.

Ugyanis, ha időnként hömpölygött is a vásári nép, a látogatók serege és a - gyermekekkel érkező családosok kivételével - huzamosabb ideig helyben maradók létszáma messze elmaradt attól, amelyet egy milliós költségvetéssel rendezett és jelentős média támogatással biztosított - akár szegényesebb programot nyújtó - kereskedelmi rendezvény ígér. Át kell gondoljuk, hogy akarjuk-e, s így akarjuk-e megőrizni és tovább folytatni az általunk Botond Napi Vásárként elindított hagyományőrzést, vagy nem, avagy mást akarunk, másként, másért és máshol teszünk majd újabb erőfeszítést.

Nincs kudarc érzetünk, sőt, büszkék vagyunk arra, amit saját erőnkből létrehoztunk és vállaltunk nyolcadszor is önként, azonban számot kell vetnünk azzal, hogy ennyi év után ennyire agyonhallgatott rendezvényként van-e értelme ennyi munkát és energiát fektetni e rendezvénybe, amennyit kíván egy kereskedelmi szolgáltatásokhoz mért költségekkel járó közterületi hagyományőrző esemény. Nyújt-e példát és tanulságot annyit, amennyit enélkül is nyújthat és mutathat mindennapos önerős tevékenységével a Fejér Szövetség?!
Nyolc év után fel kell tegyük ezt a kézenfekvő kérdést!

Addig is míg, s azután is, hogy a válasz megszületik:

Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a Föld tart!

A Fejér Szövetség nevében:
Dr. Boór Ferenc, Sajó Mária társelnökök és Sajó Victor elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése