2017. május 27., szombat

Vesszen "Trianon"! - közös akarattal


Kedves Barátaim!

A Történelmi Vitézi Rend rendelkezésünkre bocsátotta a 64 vármegye címerével díszített egyedi zászlósorozatát, hogy felhasználjuk a Trianon megemlékezés alkalmából és azon alkalomból is, hogy bemutassuk a jelenlévőknek a hosszú és kitartó meggyőzési munkánk eredményeként 2018. június 4.-ére közös társadalmi és önkormányzati akaratból helyreállítandó fehérvári Országzászló tér ékkövének, az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű 6m x 1.5m-es nemzeti lobogójának első példányát, miután - a megemlékezés előtt - átadtuk a városvezetésnek ugyanannak beltéri, hímzett, 4m x 0.8m-es  mintapéldányát és okleveles dokumentációját, mintegy annak mementójaként, hogy semmi, de semmi sem lehet akadály, ha megvan a jó szándék és a közös akarat, s összeáll, aminek össze kell állnia.

Szép hölgyeket, asszonyokat és daliás férfiakat szólítok, hogy legyenek zászlóvivők a 2017. június 2.-i rendezvényen.

Legyen ez a Trianon felvonulás - annak ellenére, hogy csak egy párt által delegált országgyűlési képviselő is szónoka lesz a megemlékezésnek - társadalmi összefogásunk felvonulása egyben!
Én hiszem, bízom az ellenzéki párt képviselőjében, amint tenném ezt akkor is, ha a kormánypárt egyik képviselője volna e megemlékezés szónoka, hogy a fehérvári megemlékezést nem használja fel pártpolitikai csatározásra, hogy méltón emlékezik a nemzeti gyászra. Ne tartson távol senkit, ha éppen nem az ő bizalmát élvező politikai párt képviselője mondja ki azt, ami 97 éve a legnagyobb fájdalma minden jóérzésű magyar honpolgárnak! Ne osszon meg minket, főként ne az Országzászló ügyében az, ami nap, mint nap megosztja társadalmunkat! Bármennyire is furcsának tűnik ez a mai világban, minden fehérvári polgárt arra buzdítok, hogy felekezettől és pártoktól függetlenül vegyen részt a felvonulásban! Nem azért, mert ez volna az összetartozás záloga, hanem azért, mert felekezettől és pártoktól függetlenül közeledik ez az itthoni és otthoni testvéreink fájdalmában osztozás emléknapja, hogy együtt és bátran élhessünk, mi fehérváriak a költő - hosszú évtizedekig az életművéből kiszerkesztett - szavaival: "Nem! Nem! Soha!"

Idézve Marosi Arnold szavait, amelyek 84 évvel ezelőtt jelentek meg a Fehérvári Szemle III. évfolyamának 2. számában:
"Sehol Kárpátok ölében ez a zászló történelmibb talajon, a magyar geniustól jobban áthatott légkörben nem loboghat, mint itt, hol valamikor ezt az ősi országzászlót őrizték, mellyel királyaink hadra keltek. A most felállítandó országzászló is harcra szólít: harcra a kishitűség, a bátortalanság és jelen helyzetünkben való megnyugvás ellen."

Várlak Benneteket a Városház előtt, a Városház téren 2017. június 2-án (a polgármester úrtól függ, hogy mikor), hogy együtt adjuk át a Városvezetésnek a hímzett nemzeti lobogót!

"Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, de leghatalmasabb mégis az igazság. Útja, mint a Dunánk és csillagok útja: nincs ember, aki azt torlaszolni tudja.
Él a nagy Isten és semmise megy kárba. Magyarok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazsággal az erőszak ellen: így élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,és jön az igazság, közelebb, közelebb..."
Babits Mihály: Áldás a magyarra, 1938. nov. 2-6.
https://fejerszovetseg.blogspot.hu/p/blog-page_19.html


Ferenc (az öreghegyi)

Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése