2018. június 25., hétfő

Quo vadis humanitas?

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Magyaródy Szabolcs: A lassan, de biztosan bekövetkező „kataklizma” túlélésének eszközei.A Hétvezér Est közönsége negyedik alkalommal találkozik Magyaródy Szabolccsal, a 421. HVE előadáson, aki Kanadában él, de rendszeresen jár haza a Kárpát-medencébe és tart előadásokat, a nyugati magyar emigráció jeles képviselőjeként. Felbecsülhetetlen szerepe van a keresztény, magyar, nemzeti és polgári hagyományok, értékek megőrzésében, átmentésében. Ezúttal nem csak a magyarság sorsát, hanem a magyarság sorsán keresztül az emberiség jelenlegi, zsákutcába torkolló sorsát elemzi és próbálja megtalálni a helyes válaszokat korunk soha nem tapasztalt, végzetes hibákkal telített, „kataklizmával” fenyegető helyzetére.  Quo vadis humanitas? Hová tartasz emberiség? Teszik fel egyre többen a kérdést. Ezen az esten Magyaródy Szabolcs fogja feltenni ezt a kérdést, s persze nem csak a kérdést fogalmazza meg, hanem a helyes válaszokat is megpróbálja megtalálni.

Az ember léthelyzete törvényszerűen vált kaotikussá. Ma közelről szemlélhetjük, mit jelent az, amikor egy kultúra gondolkodási paradigmája eléri saját lehetőségeinek határát, majd az anomáliába fulladás veszélye fenyegeti. Az anomáliák pedig akkor következnek be, amikor a paradigma már nem egy ponton túl már nem az embert szolgálja, hanem az ember ellen fordul és hagyja is veszni magát az embert. Maga az emberi élet is mérhető, tervezhető, manipulálható adattá vált, s ha a  gazdasági érdekek úgy kívánják, egyszerű kézmozdulatok törlik a nem kívánt számoszlopokat. A következmények nyomasztóak, és ezt ma már sokan tudják. Történnek is kísérletek a kezelésükre. Történnek kísérletek a gazdaság látható elfajulásának – amikor az már nem a közjót szolgálja - a helyrehozatalára.. Ezek a kísérletek kétségbeesésükben főként az erkölcshöz, vagy a vallásokhoz mint közvetítő tudatformához fordulnak segítségért, és azokban keresik a menedéket.  Könnyen megjósolható, ezek a kísérletek az esetleges rövid életű sikereken túl mind halálra vannak ítélve. Mégpedig azért, mert forduljanak a vallások vagy az erkölcs felé akár a legnagyobb jóindulattal, azonban ezek egyike sem rendelkezik semmi olyan tartalommal, ami a jelenlegi rendszerből kivezethetne, hisz maguk is ennek a rendszernek, az időszámítás után a Teljességet megbontó és mindent elnyelő új életelvnek a termékei. Márpedig ez az elv a verseny kizárólagosságának és mindenek-fölöttiségének az elve -, körbe érve és benépesítve a Földet, hitelre épített túlkínálati piacával benyomulva az utolsó szegletbe is, végérvényesen magára záródott. Nincs menekvés, ha magát az elvet nem tudjuk elengedni. 
A kihívás globálisan és lokálisan is adott. A kihívásokra adott válaszok különös jelentőséggel bírnak, hiszen a gazdasági stabilitás fenntartását és erkölcsi szabadságunkba vetett hitünket egyaránt táplálniuk kellene.  Magyaródy Szabolcs ezen az estén ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Az előadás ideje: 2018. Napisten hava, azaz június 26. kedd 18.00 óra 
Helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése