2022. november 8., kedd

Meghívó Alkotmányjogi Konferenciára Székesfehérvárra

„…mi visszaköveteljük ősi alkotmányunkat, mely nem volt ajándék, hanem kölcsönös szerződések által állapíttatott meg,
s a nemzet életéből fejlett ki; azon alkotmányt, melyet időnkint a kor kívánatihoz mi magunk alkalmaztunk,
s mi magunk akarunk ezentúl is alkalmazni; azon alkotmányt, melynek alapelveit századok szentesítették.
Mellettünk jog és törvény állanak …” Deák Ferenc

Tisztelt Szerkesztőség!
Tisztelt Honfitársak!

Az Alkotmány Helyreállító Nemzeti Szövetség kezdeményezésére és a hazai civil mozgalmak támogatásával a Fejér Szövetség vállalta a II. Alkotmányjogi Konferencia megrendezését a magyar Történeti Alkotmányról és az állami legitimitás kérdéseiről. A konferencia mottója és fő kérdése: Helyreállítható-e a valódi alkotmányos rend az Alaptörvény segítségével?

Ezúton hívjuk meg Önöket
a 2022. november 12-én (szombat) 13:00 órakor kezdődő
Alkotmányjogi Konferenciára
Székesfehérvárra, az Öreghegyi Művelődási Házba

(8000 Székesfehérvár, Fiskális út 93.)

Az előadások 20-30 percesek. A konferenciát hozzászólások után az előadók kerekasztal beszélgetése követi. A konferencia 18:00 óráig tart.

A konferencia témakörei:

1) Az 1920 és 1926 közötti Nemzetgyűlés felállítása, legitimációja, eredményei, szerepe a Magyar Királyság helyreállításában, és tanulságai a mai politikai elit számára

2) Az 1946. évi I.tv. és az 1920.évi I. tvc. összehasonlítása, hatásaik elemzése

3) Királyság, vagy köztársaság most a legitim államforma Magyarországon?

4) Mi lehetett a célja és milyen hatásokra született meg az 1989. évi XXXI. törvény? Miért csak módosította az 1949 évi XX-as törvényt, az „oktrojált alkotmányt”?

5) Milyen jogi lehetőséget lát arra, hogy visszatérjünk a történelmi magyar államok sorába? Álláspontja szerint ma mely korszakok államaival jogfolytonos a magyar állam?

6) Miben különbözik a magyar közjogi felfogás szerint az Alkotmány és az Alaptörvény, vagyis a „lex fundamentalis”? Pl. az Aranybulla minek minősíthető: szabadságlevélnek, alap vagy sarkalatos törvénynek, ill. királyi rendeletnek?

7) Miben nyilvánul meg a Szent Korona állameszme modernitása? Milyen módon képzelhető el annak gyakorlati használata és a mai korban való megvalósulásának milyen fokozatai, és hatása lehetséges?

A II. (székesfehérvári) Alkotmányjogi Konferencia programja:

13:00     Megnyitó a házigazda, Fejér Szövetség nevében

13:10     Dr. Bene Gábor közjogász – az I. Alkotmányjogi Konferencia (Bp, 2022.10.16.) összefoglalása

13:40     Dr. Varga Tibor jogtörténész előadása

14:10     Dr. Horváth Attila alkotmánybíró előadása

14:40     Szünet

15:00     Nagy Gábor Szkíta önkormányzat /Veszprém/ előadása

15:30     Fáy Árpád /Alkotmányossági Műhely/ előadása

16:00     Szász Péter történész előadása

16:30     Dr. Diviki-Nagy Attila igazságügyi szakértő előadása

17:00     Szünet (5 perces hozzászólók jelentkezése)

17:15     Hozzászólások
17:30     Előadók kerekasztal beszélgetése – válaszok, üzenetek, továbblépés lehetőségei

A rendezvény nyitott. A konferenciára a sajtó képviselői is meghívást kapnak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Székesfehérvár, 2022. november 8.

Bizalommal az ősi erényben tisztelettel:

Sajó Mária társelnök                                                  Dr. Boór Ferenc elnök – társelnök
Alba Regia Civitas – Fejér Szövetség                         Fejér MAG Egyesület – Fejér Szövetség

2 megjegyzés:

 1. Az "alkotmány" (melyik?) a természettudomány nézőpontjából kezelhetetlen, és így alkatlan a jelenlegi formájában tudományos vizsgálatra. A tudomány általában olyan felvetésekkel foglalkozik, amely vagy tényekkel cáfolható vagy megerősíthető. Az "alaptörvény" nem ilyen összevetve a természettörvények igazság kereső elhivatottságához képest. Ezért nem állja meg a helyét a tudományosság eszköztárához képest. Csak a természettörvények jobb megismerése vezethet el a szentkoronatan alapú társadalomtudományhoz és szellemi nagybirtokaink (köz)birtokos önazonosságtudatunk újra kibontásához, első lépésként az elmúlt 1100 év kazár-türk hatalmi elitek ténykedését egyszerűen törölve történeti, íratlan, közbirtokos alkotmányunkból itt a Kárpát-medencében. Sőt, egyre nagyobb magabiztossággal vallhatjuk, hogy "itt voltunk mindig!" - DEMOKRATA 2019 1. - https://demokrata.hu/tudomany/itt-voltunk-mindig-112397/

  VálaszTörlés
 2. Előbb kistérségi modell társadalmat hoztunk létre 2013-ban íratlan alkotmányunk alapján szabadon. És erre most már 2022-ben lehet akár tudományosan is hivatkozni, keresni a szöges eltérés okait az alaptörvényhez képest, konferenciát rendezni egy bemutatható életvitelhez képest, stb.

  A termelési és értékesítési kistérségek önszerveződése, vagyis a szervesen fejlődő kert-gazdaságok alapozzák meg a jövő tájegység beosztását. Élelmiszerből önellátásra kell törekedni minden tájegységnek! Az alkalmatlanság/kiégés/elhalálozás esetén az SZMSZ szerint visszahívható vezetőségét is ilyen lehatároltságú választókerületekre érdemes bízni.

  Magyar Nemzet 2020. MÁRCIUS 28: tanyagazdaságtan –
  https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/ahol-kozel-az-eg-7933832/?fbclid=IwAR36D_SVvm07OTKrhxrwnA2YfOTpeU69hnHgTvTXldTVJOByPDw1_MdGmCM

  Röviden, a gondoskodó állam feladata a családi, több nemzedék egy tájegységben folytatott táj- és tanyagazdaságainak, birtokainak, illetve azok közbirtokosi, kistérségi föld- és épített környezet használatának elősegítse. S ezzel lehet a városi létből visszatéríteni minél többeket a természethez! A földalapú-támogatási rendszert a jóval nagyobb hozzáadott értéket biztosító, jóval szélesebb körnek munkát teremtő, a helyi önfoglalkoztatásra ösztönző Hangya szövetkezeteknek, kézműiparnak és a helyi feldolgozóiparnak kell leváltania - a lehető legrövidebb idő alatt. Ez a biztos jövőt, a fenntartható visszavonulást fogja eredményezni!

  A munkaadó és -vállaló tudathasadásos világszemléletet az elfelejtett közbirtokos tudatra neveléssel, a nemzeti értékrend megélésével és az önfoglalkoztatás mesterfogásaira neveléssel, a város és vidékének szerves kapcsolatának megvalósításával érjük el. Tudásmegosztást népfőiskolák, az esélyegyenlőség megteremtését biztosító kistérségi felsőoktatási szervezetekkel, alapítványi egyetemekkel és élettudományi kutatóintézetekkel kívánatos megoldani, amelyek exportképes, különleges gyógyászati termékeket is képesek létrehozni – több www.biognozis.hu
  A jogászkodás sehova sem vezet, de erről már BG kifejtette ezerszer a véleményét,

  üdv. -oz

  VálaszTörlés