2010. szeptember 16., csütörtök

Felhívás a Nemzeti Sírkert védelmében

Eljött az idő, hogy véget vessünk a „Nemzeti Emlékhely” címén pályázati úton el- (vagy inkább vissza-) nyert és így elkölthető pénz vezérelte „turisztikai látványbazár” tervezésnek és „kampány” jellegű tervezésnek. Eljött az idő, hogy ezt végre a Nemzeti Sírkerthez és a királyi székhely múltjához méltó felelős gondolkodás, tervezés és cselekvés váltsa fel.

Eljött az idő, hogy a Nemzeti Sírkerttel – nevéhez illő módon – végre méltó emléket állíthassunk a magyar nemzet itt eltemetett nagyjainak és az elmúlt évezred Magyarországának, Székesfehérvár városának, s különösen e kivételes és egyedi történelmű helyszínnek, nemzetünk emlékhelyének.

Mozgalmunk 2009. december 9-én közzétett felhívásában már a leghatározottabban elutasította, hogy bármelyik eddig nyilvánosságra hozott pályamunka megvalósuljon az eleddig "Romkert" néven emlegetett Nemzeti Sírkert területén, mielőtt az nem nyerte el Nemzeti Sírkert”-hez méltó állapotát!

Felszólítottuk Fejér megye, s különösen Székesfehérvár minden érintett, a múltban és a jövőben a „Nemzeti Emlékhely” tervezésében és megvalósításában illetékes megbízott vagy választott vezetőit, hogy ne járuljanak hozzá helyreállításon vagy állagmegóváson kívül semmilyen további beavatkozáshoz, építkezéshez mindaddig, amíg a tervezet nem tudhatja maga mögött Fejér megye közvéleményének egyetértését, belegyezését!

A Fejér Szövetség 2010. augusztus 13.-i sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozott nyilatkozatunk 12. pontjában is nyomatékosan megismételtük álláspontunkat, amelyet eljuttattunk a megye és a város önkormányzati vezetőségéhez és az országos sajtószervekhez:
„Együttműködve, szövetségben lépünk fel és cselekszünk …

12. … a „Nemzeti Emlékhely” címén folytatott kampánytevékenység beszüntetéséért a „Romkert” ürügyén, és hogy ne legyen lehetséges oda nem illő, „Nemzeti Sírkert”-hez nem méltó, kegyeletsértő tevékenység engedélyezése . Azért, hogy a „Nemzeti Sírkert” területén semmilyen beruházás ne történhessék mindaddig, amíg annak régészeti feltárása és menthető emlékeinek teljes dokumentálása nem befejezett, s míg a beruházás nem nyerte el az érintett megyei társadalmi szervezetek és Székesfehérvár közvéleményének többségi támogatását, s amíg a jelenleg tömegsírban tárolt királyi és királynéi földi maradványok azonosítására és eredeti nyughelyükön, végakaratuk szerinti méltó eltemetésére nem kerül sor. Azért, hogy induljon társadalmi részvétel mellett és az Állami Számvevőszék által felügyelt felülvizsgálat a „Nemzeti Sírkert”-tel kapcsolatos múltbéli milliárdos nagyságrendű pénzügyi döntésekben, eseményekben, a beruházás ügyében.”
Ebben a felhívásban nyomatékosítjuk, hogy a Fejér Szövetség minden megengedhető és emberileg elfogadható eszközt igénybe vesz azért, hogy a „Nemzeti Emlékhely” egy Nemzeti Sírkerthez méltó átalakítási folyamat eredménye és ne egy silány vagy tartalmatlan és főként ne egy „történelmietlen” turisztikai látványosság célú nagyberuházás legyen!

Ez hosszú távú nemzeti érdekünk és csak a következő folyamat betartásával érhető el:
1. Régészeti feltárás szakmai közvélemény által elfogadott befejezése
2. Királyi és királynéi maradványok azonosítása
és csak és csakis ezután
3. Méltó sírhelyek tervezése, kivitelezése és felszentelése
4. Koronázó templomunk és terünk történelmi szerepéhez hű helyreállítása.
Kérünk minden Fejér Szövetsége tagot, minden tisztességes és a Nemzeti Sírkert méltóságát megőrizni kívánó megyei polgárt és társadalmi szervezetet, hogy csatlakozzék a Fejér Szövetség felhívásához és aláírásával is erősítse meg azt, és a jövőben minden lehető és törvényes módon lépjen fel az eddig nyilvánosságra került bármelyik pályamunka kivitelezése, megvalósítása ellen mindaddig, amíg a Nemzeti Sírkert területén eltemetettekhez méltó és közvélemény által is elfogadható terv nem kerül felszínre!

Kelt: Székesfehérvárott, 2010. szeptember 11-én

Fejér Szövetség Megyeszéke nevében:
Dr. Boór Ferenc
Csabai Ildikó
Fogarasi Márta
Halász István
Hollók Erika Éva
Joháczi Józsefné
Kaszás István
Magulya Zsuzsanna
Makk Imréné
Nagy Gyöngyi Katalin
Dr. Nagy Zsuzsanna
Péter Ákos
Rigetiné Simon Irén
Sajó Mária
Sajó Victor
Simon András
Sóspataki Ferenc
Sümegi János
Tamási Béláné
Tóth Tibor
Ujcz Attila

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése