2010. szeptember 20., hétfő

„ISKOLA” az Oskola utcában

Fehérváron gazdákat vártak egy rendezvényre 2010. szeptember 15-én, szerdán, melyre illusztris minisztériumi vendéget is hívtak. Egy rendezvényre, amelyen éppen olyan kérdéseket feszegettek, melyben szövetségünk, a Fejér Szövetség is érdekelt, főként a szövetségbe tömörült azon egyesületek képviselői, akik kifejezetten a vidékfejlesztést és a földdel gazdálkodást tekintik egyik meghatározó feladatuknak a következő évtizedekben.
Olyannyira így van ez, hogy már hónapok óta kapcsolatban voltunk ezen esemény egyik főszereplőjével, egy fehérvári ingatlan tulajdonosával, miután még májusban megkeresett minket egy helyi piac üzemeltetési lehetőségeinek kidolgozásának érdekében. A rendezvényen, meg a Fejér Megyei Hírlap másnapi hasábjairól is kiderült, hogy a fórumot szervező Észak-Balatoni Polgári Klub egyik tagjával álltunk kapcsolatban.

Ezért nem is igazán lepett meg minket az, hogy a tulajdonos egy munkatársán keresztül egy héttel a rendezvény előtt azzal keresett meg minket, hogy segítsünk egy a piac ügyét előmozdító rendezvény szervezésében. Az viszont már meglepett minket, hogy a piac alapkő letételéhez kérte segítségünket, gazdák mozgósítását, amelynek tervezésében eleddig közösen gondolkodtunk, mert erről, ha beszéltünk is, akkor sem szeptemberre tervezve és nem mások által szervezve. A Fejér Szövetség nem keveset tett már helyi piacok szervezése ügyében. Élénk érdeklődésünkre a vállalkozó mégis jobbnak látta, ha lefújja az új piac alapkőletételét, de – amint a fentiekből és későbbiekből kiderült - a rendezvényt nem fújta le, csupán szövetségünk tagjainak és Székesfehérváron többeknek is azt terjesztette, hogy az egész rendezvény elmarad, mert az államtitkár úr nem tud részt venni a rendezvényen.A rendezvény azonban mégis megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium eseménynaptár rovatában, mint nyilvános lakossági fórum, imigyen:

„2010. 09. 15. 16:30 Ángyán József vázolja a vidékfejlesztés aktuális kérdéseit a székesfehérvári Hiemer Házban Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. konferencia terem”

„2010. 09. 15. 19:00 Ángyán József lakossági fórumot tart a Hiemer-házban Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. konferencia terem”


Itt, bizony az egy szóval sem szerepel, hogy bármelyik esemény zártkörű lenne, sőt. A második esemény célzottja maga a fehérvári lakosság, ha magyarul jól értünk.

Az ügy azért is érdekes, mert Szövetségünk említett egyesületének elnök asszonya hosszú ideig munkatársa is volt a rendezvény előadó vendégének, a mezőgazdasági államtitkár úrnak. Így még inkább kíváncsiak voltunk elsősorban dr. Ángyán József előadására, továbbá arra, hogy miért is történt valójában e programmódosítás. Tehát többen is, ha külön-külön időben, ki messzebbről, ki a szomszéd térről érkezve, mégis részt kívántunk venni … nem a munkaebéden és vacsorán, ami a rendezvény velejárója lett … hanem az előadáson és az azt követő beszélgetésen.

De, de ….megdöbbentő, ami történt ehelyett, avagy részben emellett!

Dr. Ángyán József volt közeli munkatársát, az Összefogás a Magyar Vidékért és Földért Egyesület elnök asszonyát és a vele érkező két hölgyet, őket csupán azért, mert együtt és ismerősként érkeztek, nem kívánatos személyeknek nyilvánította a rendezvény főszervezője, az Észak-Balatoni Polgári Klub elnöke vagy képviselője! A z FMH-ban a képen szereplő hölgy a Hiemer-ház ajtajában „kiadta a parancsot” az ajtónállónak, hogy a három hölgyet, akik együtt érkeztek, nem engedheti be a rendezvény semelyik részére, s azonnal ki is hívta a rendőrséget is – az pedig szolgálatkészen „ugrott” és élénken érdeklődött, hogy milyen botrányt is kívánnak a hölgyek ott rendezni ahelyett, hogy ezen állampolgári sértésnek elejét vegye. Később átment az Oskola utca másik oldalára és közölte velük, hogy menjenek el az utcából is. (!?) No, hiszen?!

Az erről nem is tudó többiek, akik a két rendezvény közötti „estebéd” helyetti szünetben találkoztak a három „veszélyes” hölggyel, csak ekkor értesültek a botrányos esetről. A második, a lakossági fórumként meghirdetett rendezvény előtt visszatérve a helyszínre, türelmesen megkérték a főrendező hölgyet, hogy ezt a megkülönböztetést ne tegye meg és engedje be egyikőjük feleségét, másikuk munkatársát és természetesen, az elnök asszonyt is, akit egyébként az államtitkár úr is kifejezetten jól ismer! A hölgy azonban több más résztvevőt is megbotránkoztató hangnemben, minősíthetetlenül arrogáns és „ki ha én nem” kinyilatkoztatással közölte, hogy akár ki is vezetteti azokat, akik egyáltalán merészelik szóba hozni e „botrányos esetet”, sőt, lefújja a fórumot is, akárhányan is várnak Ángyán József előadására. A fehérvári ingatlan tulajdonosa végül majdnem a két hölgyet beengedtette, csak Ángyán János államtitkár úr régi ismerősét nem. Ő kint várta meg, míg beesteledett.

A Professzor Úrra és a hozzánk teljesen méltatlan körülményekre tekintettel nem kívántuk „fokozni” a helyzetet.

Most azonban ideje van a kérdéseknek, tehát megkérdezzük:
-         Mi volt ez? Kik voltak azok, akik ezt maguknak megengedték?
-         Milyen termelői piacot is akar az illusztris társaság Fehérváron?
-         Miért is hiányzott az Önkormányzat ebben a történetben?
-         Mitől is érzi magát e Klub feljogosítva arra, hogy egy fehérvári lakost egy fehérvári utcából száműzhessen?
-         Kinek a védelmében lépett fel itt készségesen a rendőrség? Úgy-e nem hisszük azt, hogy az ellen a hölgy ellen kellett megvédeni az államtitkár urat, akivel a rendezvény végén a kapuban mosolyogva, majd megdöbbenve a történteken elbeszélgetett.
-         Végül, most is csak csöndben, halkan kérdezzük meg; milyen indokkal is hívták ide az Államtitkár Urat? Fehérvár ebben mit segíthet?

Minden esetre ez egy komoly „ISKOLA” volt az „OSKOLA” utcában 2010. szeptember 15-én, szerdán, délután-este!

Ki is itt, … Székesfehérvárott…
az ISKOLAMESTER?

Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése