2018. február 20., kedd

Rendkívüli tisztújító közgyűlést tartott az MVSZ Fejér Megyei Szervezete

Egy héttel ezelőtt, 2018. február 11-én rendkívüli közgyűlésre gyűltek a Magyarok Világszövetsége Fejér megyei tagjai Székesfehérvárott, a Királykút Emlékházban.

A Közgyűlésen újraválasztott elnök a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítését követően az alábbi hírben adott tájékoztatást a tagság és az érintettek számára.

A tagsághoz írott levelét és a Közgyűlés jegyzőkönyvét itt tesszük közzé

Tisztelt Tagtársak és Érintettek!
Tájékoztatásul küldöm elektronikusan is a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezetének 2018. február 11-én sikeresen és érvényesen lezajlott Rendkívüli Tisztújító Közgyűlésének Jegyzőkönyvét.

A Jelenléti ívekkel együtt a mai napon tértivevényes küldeményként postáztuk az MVSZ titkársága címére.

A Közgyűlésen ugyan megjelent Oláh István térségi elnök Hompoth Zoltán és Horváth István elnökségi tagok kíséretében, azonban nem azzal a céllal, hogy közreműködjenek abban, hogy a Közgyűlés egyben rendkívüli küldöttválasztó közgyűlés is lehessen, ezért a Közgyűlés a küldöttválasztás napirendi pontot törölte.

Az MVSZ elnökségének tagjai azon kívül, hogy napirenden kívül, még a határozatképes Közgyűlés előtt Hompoth Zoltán közreműködésével ismertettek egy határozatot, amely jelentősen eltért attól, amelyet Oláh István és Hompoth Zoltán aláírásával néhány nappal korábban vehettek át néhányan (nem mindenki) az MVSZ megyei tagjai közül, nem tisztelték meg azzal a megyei tagságot, hogy írásban, aláírva, hivatalosan átadják a határozatot, ezért a Közgyűlésnek nem állt módjában a felolvasottakat, avagy annak tartalmát érvényes határozatként figyelembe venni..

A Közgyűlésen vendégként részt vettek a 2017-ben kizárt vagy kilépett volt MVSZ tagok, azaz a Pásztói Magyar Összefogás Baráti Kör képviselői, a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány és a Fejér Szövetség társzervezeteinek képviselői és tagjai.

Dr. Gál Erzsébet, az Alapítvány képviselője felolvasta és átadta Dr. Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár ez alkalomból Sajó Mária, Sajó Victor és Dr. Boór Ferenc részére írott levelét (jegyzőkönyvhöz csatolva).

A Közgyűlés az előző évekhez hasonlóan 5 tagú megyei elnökséget választott:
  1. elnök: Dr. Boór Ferenc
  2. alelnök: Horváth Vilmos
  3. titkár: Sajó Mária
  4. elnökségi tag: ifj. Gottlóz Tibor
  5. elnökségi tag: Simon Irén
A választást rögzítő határozatokon túl a Közgyűlés további 6 pontos határozatot fogadott el, amely a csatolt jegyzőkönyvben olvasható.

Továbbra is érvényesek a megyei elnökség Patrubány Miklós elnökhöz és Oláh István térségi elnökhöz benyújtott kezdeményezései, legfőképpen az, hogy tekintettel a kialakult helyzetre, működjenek közre egy szabályos küldöttválasztó közgyűlés összehívásában és osszák meg a megyei vezetéssel a nyilvántartásuk szerinti megyei taglistát (tértivevényes leveleink tucatja elhalálozás, vagy ismeretlen címzett visszajelzéssel érkezett vissza a feladóhoz).

A Közgyűlésen megjelent tagság bízik abban, hogy az MVSZ elnöksége és a Kárpát-medence térségi elnökségének tagjai végre jobb belátásra helyezkednek és békésen, a mellérendelés szabályait tiszteletben tartva veszik tudomásul a Közgyűlés döntését és határozatait, és minden igyekezetükkel azon lesznek, hogy a megválasztott megyei elnökség folytathassa azt a rendkívül sikeres munkát, amelyet az előző elnökség eredményesen gyakorolt.

Bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök
MVSZ Fejér Megyei Szervezete
ui: KaposMost, KaposPont, SzécsényTV (33. perctől)
Melléklet: Dr. Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanár, a "Magyarországi  származású tudó elmék világraszóló eredményei" című kiállítás szerzője Sajó Máriának, Sajó Victornak és Dr. Boór Ferencnek a Közgyűlés és az ugyanaznap rendezett Fejér Szövetség Nagygyűlés alkalmából írott levelei.
Továbbította a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése