2018. február 22., csütörtök

Sajo Victor válasza Patrubány Miklós levelére, azaz a kizárását tárgyaló elnökségi ülésre

Válasz: Ej. 2018.0082

Tisztelt MVSz elnökség és Patrubány Miklós István Ádám! 

Értem én, hogy az elnökség 25/2017. (XII.5) számú határozatában azt követelte tőlem, hogy a Fejér Szövetség hagyja abba, szüntessük meg a TTK vándoroltatását, illetve az ezt rögzítő megállapodást vonjuk vissza, szegjük meg még írásban is, hogy a MVSz FMSz és a Fejér Szövetség és tagjai elkötelezzék magukat e nemes feladatban. Az is nyilvánvalóvá vált számomra, így utólag, az egymás után érkező, 14-15db tértivevényes, iktató számmal ellátott levelek után, hogy az MVSz valami kizárólagos tulajdont kívánt kreálni a Pálfi professzor által összeállított munkából.

Amit viszont nem értek:
  • hogy az egész MVSz elnöksége képes a végletekig kergetni egy téveszmét, kiszervezéssel vádolni minket, mikor minden áldott 80db tabló alján ott van a Magyarok lX. Világkongresszusának logója? Utolsó porcikáig a magyarság ügyéért tevékenykedő és küzdő MVSz tagokat koncepciósan kizárni, értékes magyarság ügyeiért szintén keményen dolgozó közösségeket föláldozni és szétverni. MOST a Trianoni gyalázat 100-ik évfordulójához közeledve?
  • Azt sem értem, hogyan fér el egy megfogalmazásban, egy gondolatiságban, hogy (nagyon helyesen) Pálfi György professzor díjat kap az MVSz-től, fát ültetnek neki Ópusztaszeren, de kevésbé érthető a 80 kinyomtatott tabló, amit kapott a saját ajándékából ajándékba az MVSz-től, ám ugyanakkor a KMTÉ Alapítvány, mely a Pálfi professzor által összeállított anyag gondozója és a kiállítások szervezője, említést sem kap, továbbá a TTK vándoroltatását sikerre vivő csapat vezető tagjait meghurcolják, lejáratják és kirúgják az MVSz-ből!
  • Ami a pontos tények és események sorozatát illeti, azt Boór Ferenc az eredeti dokumentumokat összerendezve 136 oldalban összeállította (bizony, ilyen sok, mert ennyi munka van benne). Érthetetlen számomra, hogy az etikai bizottság, valamint az elnökségi tagok, ha ebbe az anyagba beleolvastak, ha csak a fontosabb részleteibe is, hogyan képesek részt venni ebben a rombolásban, ami maga a kiállítás vándoroltatási ügyét is hátrányosan érinti, amit kizárási intézkedésekkel hoznak (ezzel egyáltalán nem segítve sem Pálfi professzor szándékát, hogy minden magyarhoz eljusson kiállítások formájában, sem az MVSZ jó hírnevét).
  • Nem értem, de sérelmezem, viszont nem ragozom tovább, hogy nyilvánvaló ellentmondásban van az MVSz által kitűzött cél és az MVSz elnöksége által gyakorolt intézkedések sorozata (azaz a - többek között a - TTK vándoroltatását megvalósító MVSz tagok kizárása).
Szeretném jelezni hogy, bárhogy is döntenek levelem elolvasása után, a következő küldöttgyűlésen kívánok csupán személyesen felszólalni.
 
Igaz magyar emberektől tisztelettel köszönök,

Sajo Victor

MVSz FMSz küldött
Fejér Szövetség elnök

Közzétette a
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése