2018. február 14., szerda

Fejér alapon fekete tény, hogy az elnök tiszteletre méltóságát vesztette

Az MVSZ Sajtószolgálata "Fejér fekete humor" címmel adott ki egy hírt arra válaszul, hogy a Fejér Szövetség 2018. február 11.-i évfordulós Nagygyűlésén visszamenőleg törölte Patrubány Miklós István Ádám tiszteletbeli elnöki címét és kitüntetését, melyet 2016. augusztus 15-én, a Magyarok IX. Világkongresszusának székesfehérvári Nyitókonferenciáján vett át a teljes küldött sereg előtt az MVSZ azóta újraválasztott elnöke. (Döntött a Nagygyűlés a Honor Alba Regia Civitas aranyfokozatú kitüntetés visszavonásáról és a kitüntetett törléséről)
Nem kétséges, hogy a Magyarok Világszövetsége sajtószolgálata e hírét csakis az MVSZ elnöke engedélyével és jóváhagyásával adhatta ki, ezért megkérdeztük a Fejér Szövetség elnökét és elnökségének tagjait a hírről, akik az alábbiakat nyilatkozták.

Sajó Victor elnök:
Az MVSZ sajtószolgálata indulhatna a bulvár hír, vagy szatíra kategóriában is sajtóhírének címével és méltatlan viccelődésével, csakhogy a tiszteletre méltóság elvesztése nem igazán illik a bulvár, avagy a szatíra műfajába. A dolgokat a helyükre kell tenni, ha valaki visszaél annak a közösségnek a bizalmával, amelyik kitüntette. A valóság felismerésekor erkölcsi kötelesség a bizalom visszavonása, hiszen közhírré tettük, hogy Patrubány Miklós tiszteletbeli elnökünk lett, s a tiszteletbeli elnök méltatlan támadást intézett a Fejér Szövetség és függetlensége ellen.

Sajó Mária társelnök
Hét éve támogatjuk az MVSZ munkáját, mert hittük és hisszük, hogy a magyarság összefogottságának lehetősége rejlik a szervezetben. Mindvégig mellérendelésben tudtuk egymás munkáját segíteni és kölcsönös bizalommal. Az MVSZ elnökének és elnökségének támadása ellenünk éppen a mellérendelés szabályainak durva megsértése. Számomra, számunkra ez a tény elfogadhatatlan. Ki kell állnunk önrendelkezésünk védelmében és továbbra is ezen az úton járunk, akármilyen szomorú harcot is vívunk érte. Független szervezet vagyunk és hatáskörünkben szabadon dönthetünk a jó szolgálatában.

Az igaz, hogy az MVSZ elnöke már nyáron visszalépett a Fejér Szövetség tiszteletbeli elnöki megtisztelő kitüntetésétől, de mivel a Fejér Szövetség az, aki ezt az érdemet Patrubány Miklósnak ajándékozta, ezért természetes, hogy a közösségnek kell elhatároznia, hogy a bizalom megrendülése kölcsönös-e. Ez a várakozás türelem volt és az esély lehetőségét hordozta a megromlott kapcsolat rendezésére, amely azonban inkább súlyosbodott.

A két szervezet viszályát, amely valójában a Pálfi György alkotásának és a kiállítását gondozó alapítvány tiszteletéről alkotott nézetkülönbségből adódott csupán, nemcsak mindkét részről fájdalmas, de a kívülállók is aggodalommal és elkeseredéssel szemlélik. Minket az MVSZ elnöksége megtámadott ahelyett, hogy tiszteletben tartva a szerző és az Alapítvány céljait, az eddigi munkánk és megállapodásaink alapján újabb és újabb közösségek mellett, az MVSZ helyi szervezetei is egyenrangú társként vennének részt a közkincs terjesztésében

Dr. Boór Ferenc társelnök:
Az MVSZ sajtóhír bagatellizálni kívánja azt, amit a Fejér Szövetség Nagygyűlésének nyilatkozata jelent. Bagatellizálni kívánja annak a tisztességes közösségnek kitüntetését, amelyre Patrubány Miklóson kívül eddig csupán - az azóta sajnos már közülünk elbúcsúzott - Dr. Siklósi Gyula régész professzort ítélte méltónak a Fejér Szövetség, aki nem éppen azzal szerzett hírnevet (nemcsak a megyében), hogy a maga dicsőségének kiáltson ki valamit, amely más dicsősége.

Patrubány Miklós azon kívül, hogy az MVSZ gyűlésén jelen lévő tagokkal közölte szándékát, semmit nem tett, hogy a szavának súlya is legyen, azaz tetteivel igazolja, amit nyilatkozott. A Magyarok Világszövetsége elnökének azóta sem jutott eszébe a Magyarok IX. Világkongresszusa résztvevőinek nagy nyilvánossága előtt átvett kitüntetését, bizonylatait visszaküldeni. Valójában a volt "tiszteletbeli elnökre" nézve már szégyen, hogy 7-8 hónap kevés volt arra, hogy ezt megtegye, holott számtalan tértivevényes levéllel bombázott minket. Ha valami, vagy valaki elkésett, akkor a tiszteletbeliség, avagy az elnökbeliség késett el, de nagyon is. A Fejér Szövetség Nagygyűlésének nyilatkozata kellett ahhoz, hogy mulasztására figyelmeztesse (, ha a sajtószolgálat vagy bárki szerint későn, akkor is)?!

A társzervezeti minőségben is tévedésben van az MVSZ "sajtószolgálata". A Fejér Szövetség a 2016. évi Nagygyűlésén a tiszteletbeli elnöki címről hozott döntéssel egyidejűleg - éppen az elnök kérésére - megszűnt a Magyarok Világszövetségének az MVSZ elnöki aláírással kinyilatkoztatott - ám nehezen értelmezhető - társzervezeti minősége a Fejér Szövetségben. Azaz az eredeti szándék lépett életbe. 2016 közepe óta a Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete alkotja csupán a Fejér Szövetség társzervezetét, amelyet a megyei szervezet azóta sem vont vissza (az ugyancsak 2018. február 11.-én megtartott megyei MVSZ Közgyűlés határozatairól a jegyzőkönyv hitelesítésének lezárása után adunk hírt).

A Magyarok Világszövetsége és a Fejér Szövetség között nem más okozta a törést, mint a Magyarok Világszövetsége elnökének és elnökségének az a nyilvánvaló törekvése, hogy a Pálfi György által közkinccsé tett Tudománytörténeti Vándorkiállítást az MVSZ elnöke és elnöksége az MVSZ kizárólagos dicsőségeként kívánta hirdetni, hogy a felett kizárólagos terjesztői szerepet kívánt gyakorolni. Mindezt csak azután, hogy a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvány gondozásában álló Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítás a Fejér Szövetség jóvoltából és áldozatvállalásával - indulásként a Fejér Megyei Mérnök Kamara, később a Nagycenki Iparos Kör hathatós támogatásával - Vándorkiállításként már majdnem egy éve egyre nagyobb sikerrel terjedt. (Lásd: Tények és Vélemények!)

Dr. Boór Ferenc elnök-társelnök (MVSZ-FMSZ-Fejér Szövetség), a Pálfi György Tudománytörténeti Kiállítás ügyvivő koordinátora kézfogása a Nagygyűlés zárásakor Illés Rudolffal, a Pásztói Magyar Összetartozás Baráti Kör képviselőjével, az  Észak-Kelet-Magyarország területi terjesztőjével 2018.02.11-én (a képen balra Forstner Antal pásztói terjesztő, jobbra Tamási Béláné FEJSZE elnökségi tag és a háttérben Reiner Péter pártoló és Pereszteginé Gál Zsuzsanna rendes tag)
Az Alapítvány és a szerző éppen újabb terjesztő szervezeteket kívánt bevonni, amikor a Magyarok Világszövetsége elnöke 2017. július 11-én, az általa (a társadalmi szervezetek szabályos közgyűléseinek minden elfogadható szabályát felrúgva) összehívott megyei MVSZ gyűlésen közölte szóban, hogy lemond az általa átvett kitüntetéséről és az azzal járó tiszteletbeli címéről azért, mert a Fejér Szövetség elnöke és társelnöke (MVSZ tisztviselők is egyben) nem hajlandók visszavonni aláírásukat a szerzővel, Dr. Pálfi György nyugalmazott egyetemi tanárral és a gondozóval, a Kárpát-medence Természeti Értékeiért Alapítvánnyal a több mint fél év gyümölcsöző együttműködés után (2017. áprilisban) írásban is megerősített megállapodásukról. (Lásd: A "felfüggesztett" elnök válasza az MVSZ sajtóhírére: "Audiatur et altera pars" és a bejegyzésben hivatkozott korábbi híreket!)

Végül mellékletként álljon itt Pálfi György professzornak a Fejér Szövetség Nagygyűlése alkalmából Sajó Victorhoz, a Fejér Szövetség elnökéhez írott levele!

Sajó Victor Fejér Szövetség Elnöke, a Magyarok Világszövetsége tagja és küldötte

Kedves Victor!

Amint a Fejér Szövetségnek és az MVSZ Fejér megyei Szervezetének küldött levelemben már megírtam, hogy végtelen hálával és köszönettel vagyok tevékenységedért és munkádért, amit a Tudománytörténeti Vándorkiállítás ügyében tettél.

Közreműködés, tevékenységed példaértékű. A 20 kiállítóhely erkölcsi, szervezési és anyagi megteremtése példa lehet mindazok előtt, akik még nem jutottak el odáig, hogy mennyire fontos a magyarok összetartozása és a kulturális értékek ápolása.

Kérlek, hogy a 2017. április 20-án megkötött Tudománytörténeti Vándorkiállítás szervezésére vonatkozó megállapodásunkat változatlanul segítsd és támogasd!

Téves minden olyan feltételezés, amely arról szól, hogy Te bármilyen tevékenységgel a Magyarok Világszövetségétől kiszervezted volna a Tudománytörténeti Vándorkiállítást. Hiszen minden megnyilvánulásod az MVSZ erősítését szolgálta a szervezéssel és terjesztéssel kapcsolatosan. A Vándorkiállítást maga az MVSZ is ajánlotta és támogatta.

Kérlek, segítsd elő, hogy a Tudománytörténeti Vándorkiállításunk változatlan olyan sikerrel haladjon, mint amilyen formában Te támogattad azt!

Köszönve és hálával gondolok az önzetlen támogatásodra.

Tisztelettel:

Dr. Pálfi György sk.

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése