2018. május 27., vasárnap

A magyar nyelv a szavak teremtő ereje

Ha kedd, akkor Hétvezér Est…

Balogh Béla: Teremtő nyelv és teremtés

Harmadszor köszönthetjük Balogh Bélát (mérnök, 1955, Kolozsvár) a Hétvezér Estek-sorozat vendégeként, mégpedig a 417. Hétvezér Esten. Magát így mutatja be: "Bármihez nyúltam, úgy tűnt, tökéletesen illeszkedik egy olyan világképbe, ahol az ember nem csak fizikai lény, hanem egyben energialény is, és ahol a születés előtti élet, a halál utáni élet és az egész univerzum minden részletére kiterjedő gondos tervezés nem hit kérdése, hanem fizikai törvényekkel és kísérletekkel alátámasztható tény." Tudja-e a kedves olvasó, hogy nyelvünk ősiségét egy angol nyelvész és irodalmár, Sir John Bowring, aki sok nyelv mellett magyarul is beszélt, ekként jellemzett az 1830-ban megjelent „Poetry of Magyar” című verses kötetének előszavában: „A magyar nyelv magában áll, a messzeségben. Más nyelvek tanulmányozása vajmi kevés haszonnal jár, ha ezt a nyelvet próbáljuk igazában megérteni. Lényegében egyedülálló nyelvi öntőformája van, szerkezete és felépítése oly múltba vesző időkre mutat, amikor Európa legtöbb nyelve még nem is létezett, vagy nem volt hatással a magyar vidékre.”


Nyelvünk nemzeti önállóságunknak, szellemi függetlenségünknek legrégibb, legfényesebb élő emléke. Amit a tudósok nem tudnak megmagyarázni, azt mellőzik. Ez a nyelvészetben is így van, ép úgy az archeológiában. Az egyiptomi régi templomok egyetlen kőből készült padlatait sem tudják megmagyarázni. Honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömeget, miként szállították le, vagy emelték fel egy templom tetejéig? A mi nyelvünk eredetisége ennél csodálatosabb tünemény. Aki megfejti, az isteni titkot fogja boncolni, annak is az első tételét: „Kezdetben vala az Ige s az Ige vala az Isten s az Isten vala az Ige”. (Ács T. 1940. 239.)
 
Mit mond Balog Béla a magyar nyelvről? Azt, hogy ősidőktől fogva ismert egyetemes összefüggések leírására és értelmezésére a magyar nyelv messzemenően alkalmas. Azonban a nyelv meghatározza a gondolkodásmódot. A gondolkodás pedig a teremtést. Vajon túlságosan messzemenő következmény azt gondolni, hogy a Nobel-díjasok között a magyarul beszélő és gondolkodó emberek a nemzetek népesség számarányához hasonlítva a legmagasabb? VALÓszínűleg nem.
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az előadásra.

 Az előadás ideje: 2018. Ígéret hava, azaz május 29. kedd 18.00 óra 
Helye: Királykút Emlékház, Mikszáth Kálmán u. 25 

Fejér Szövetség Sajtószolgálat  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése