2018. július 23., hétfő

Meghívó a Fejér MAG Egyesület Éves (nyilvános) Közgyűlésére

Tisztelt Fejér MAG Egyesület Tagok!
Kedves Barátaim, Szövetségesek!

Amint tudjátok, az Országzászló Védnöki Testület létrehozásához és pénzügyi alapjához közérdekű beruházás keretében (cégbírósági, azaz törvényi felügyelet mellett) több milliós adománygyűjtést és adakozást vállaltunk és folytattunk sikerrel.

A Fejér MAG Egyesület (továbbiakban: Egyesület) elnöke személy szerint felel a törvényességért, de nem egyedül dönt, hanem az Egyesület Közgyűlése ebben a kérdésben is.

Eljött az idő, döntenünk kell a pénzügyek rendezéséről és az Országzászló Védnöki Testület alapítására tett javaslatunkról, még mielőtt azt az Egyesület nevében az Országzászló Védnöki Testület elé terjesztem 2018. augusztus 15-én.

Az Alapszabály adta jogkörömnél fogva ezennel összehívom a Fejér MAG Egyesület soros, éves Közgyűlését.

Meghívó
a Fejér MAG Egyesület Éves Rendes Közgyűlésére
a Királykút Emlékházba
(8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
2018. augusztus 10-én (pénteken) 18:30 órára.

A Közgyűlés nyilvános, arról jegyzőkönyvi és tájékoztatási felvétel is készül.
Napirendi javaslat:
  1. Közgyűlés tisztviselőinek megválasztása (levezető elnök, szavazatszámlálók, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők)
  2. Elnöki beszámolók (szóbeli beszámoló a tevékenységről, írásbeli a pénzügyekről) és döntés a beszámolóról és a következő évi költségvetésről
  3. Alapszabály módosítása: Honor Alba Regia Civitas kitüntetés és az FB működésének módosítása* 2018.07.26.-i kiegészítő javaslat
  4. Országzászló Védnöki Testület jogi formájára javaslat - előterjesztő az Egyesület elnöke
  5. Tisztviselők jelölése és választása (elnök, alelnök, titkár, felügyelő bizottsági tagok) - előterjesztők a tagok
  6. Tagsági ügyek: új tagok felvétele illetve kötelezettség mulasztás miatt tagok felfüggesztése
  7. Nagyboldogasszony Zarándoklatra felkészülés
  8. Egyebek (melyre - tárgy és előterjesztői - javaslatokat tehet minden tag írásban - fejerszovetseg@gmail.com címen - legkésőbb augusztus 1.-ig, melyről az Egyesület elnöksége dönt, hogy melyeket tűzi napirendre ezen illetve a következő Közgyűlésen - helyben napirend nem kezdeményezhető)
Amennyiben az Egyesület 2018. augusztus 10-én 18:30 órakor nem szavazatképes, akkor
az Ismételt Közgyűlést,
ugyancsak a Királykút Emlékházba,
2018. augusztus 10-én 19:30 órára hívom össze,
amely Közgyűlés a létszámtól függetlenül szavazatképes.

Minthogy ekkor, a 7. napirend keretében tartjuk meg Fehérvár 5. Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklatának utolsó előkészületi megbeszélését is, ezért nemcsak szeretettel, de nagy bizakodással is várjuk és reméljük minden szövetségesünk, támogatónk, érdeklődőnk és közreműködőnk részvételét is.

Rend a lelke mindennek!

Bizalommal az ősi erényben:
Dr. Boór Ferenc elnök
Fejér MAG Egyesület
+36302038648

Kapják:
  • az Egyesület rendes tagjai  (fejermag@googlegroups.com)
  • és pártoló tagjai, a Fejér Szövetség Kapcsolattartói Közössége (fejerhir@googlegroups.com)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése