2012. május 12., szombat

Élőlánc a magyar földért

Kedves Támogatónk!
 
Felemelő gyűlésen vettünk ma részt Ángyán Professzor Úr és a magyar vidék jövője mellett a Kossuth téren. Beszámolónkkal hamarosan jelentkezünk!

Eközben az Élőlánccal közösen internetes aláírásgyűjtést indítunk a magyar vidék jövőjéért:
Élőlánc a földért
címmel
A nyilatkozathoz csatlakozni lehet a www.varaljaszovetseg.hu/02 oldalon.
Írjuk alá minél többen!

ÉLŐLÁNC A FÖLDÉRT

NYILATKOZAT

A föld Magyarország legjelentősebb természeti erőforrása, amelynek természetes rendeltetése, hogy a magyar társadalomnak mindennapi betevő falatot, a vidéki családoknak megélhetést nyújtson.

A fenntartható vidékfejlesztés alapja, hogy a helyi erőforrások felett a helyi családok, helyi közösségek rendelkezzenek.

Minden ettől eltérő földtulajdoni, földhasználati viszony, földspekuláció a közérdek ellen való, ezért követeljük
  • az állami földek bérleti jogára kiírt pályázatok azonnali visszavonását, a közérdeket sértő, a közvéleményt megbotránkoztató pályázati eredmények megsemmisítését, az ezek alapján megkötött szerződések felbontását;
  • a Nemzeti Vidékstratégia célkitűzéseinek maradéktalanul megfelelő új pályázati rendszer kidolgozását a családi gazdaságokkal érdemi együttműködésben;
  • a zsebszerződéseken alapuló földhasználat azonnali felszámolását;
  • a törvénytelenül eladott földek állami tulajdonba vételét és a haszonbérlet nyilvános pályázaton való meghirdetését;
  • az osztatlan közös tulajdonban levő földek haladéktalan kimérését;
  • a moratórium meghosszabbításának kezdeményezését a megváltozott globális gazdasági környezetre való hivatkozással, mely a csatlakozási szerződéskor előrelátható viszonyokat gyökeresen megváltoztatta;
  • a magyar föld idegen tulajdonba kerülését megakadályozó törvények haladéktalan meghozatalát;
  • azonnali nyilvános vitát a földről, a vidék jövőjéről, város és vidék kapcsolatrendszeréről, a használati tulajdonról, valamint arról, hogy a föld ne legyen árucikk, ne lehessen spekuláció tárgya.
Elég az oligarchák uralmából! Elsőbbséget a helyi, családi gazdaságoknak!

Arányos és igazságos földhasználati rendszert, gyarapodó vidéki családokat, élő vidéki közösségeket akarunk, mert városainknak is ez ad biztonságot!

Támogatjuk az Ángyán József irányításával elkészült Nemzeti Vidékstratégiát, és követeljük annak maradéktalan végrehajtását!

Budapest, Kossuth tér, 2012. május 10.
Élőlánc Magyarországért                                          és                                                    Váralja Szövetség

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése