2015. június 11., csütörtök

Trianon évfordulója után 7 nappal - Trianon95 felvételei Versailles-ban

https://www.youtube.com/watch?v=YX5VqpjWuCw
Himnusz és Székely Himnusz,
oboán játszik Hadady László

Trianon-95 - Versailles-ban történt


Június 4-én, Trianon 95. évfordulóján, a magyarellenes nemzetgyilkossági kísérlet városában, Versailles-ban összmagyar megmozdulás zajlott, Kárpát-medencei új magyar paradigmát! címmel. A megmozdulás a Szent Lajos székesegyház előtt Himnusszal, Székely Himnusszal és papi áldással kezdődött. A Magyarok Világszövetsége ajánlja minden magyar közösségnek, hogy Trianon-napi rendezvényeiket nevezzék megmozdulásoknak, hiszen ezen a napon egyszerre kell helye legyen a gyásznak és a fájdalomnak, miként a tüntetésnek, és a tiltakozásnak is. Fel kell mutatni e napon a magyar nemzet elszánt élni akarását, és a nemzetpolitikának meg kell mutatnia számára a kiutat Trianon csapdájából. A MEGMOZDULÁS az a szó, amely mindezt magába foglalhatja.

https://www.youtube.com/watch?v=YX5VqpjWuCw
Papi áldás – Pál István bázeli plébános
Papi áldás – Pál István bázeli plébános
A székelyudvarhelyi Balázs Ferenc
Vegyeskar, Vezényel: Orosz Pál József
Trianon gyászát Sajó SándorMagyar ének 1919-ben –, Andróczki LászlónéAdósunk Európa – és Reményik SándorNem nyugszunk bele! – verse idézte, a megmozdulás fénypontját jelentő, ötven fős székelyudvarhelyi kórus éneklésébe ágyazva.

A székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyeskar. Vezényel: Orosz Pál József
Trianon fájdalmát és gyászát Bárdos
Sándor idézte egy felvidéki, Sajó
Sándor, egy délvidéki, Andróczki
Lászlóné és egy erdélyi, Reményik
Sándor hanggal
Trianon fájdalmát és gyászát Bárdos Sándor idézte egy felvidéki - Sajó Sándor -,  egy délvidéki - Andróczki Lászlóné - és egy erdélyi - Reményik Sándor - hanggal
Léh Tibor: Emlékezz, Európa!
– 15:30 perctől
https://www.youtube.com/watch?v=YX5VqpjWuCw
Varga Tamás: A választ a jövőben
keressük
! – 55 perctől
A nemzetpolitikai beszédeket sorrendben Léh Tibor (Párizs), Varga Tamás (Párizs), Drábik János és Patrubány Miklós mondták, felrajzolva egy Trianon legyőzésére alkalmas új, kárpát-medencei magyar nemzeti paradigmát, amelynek lényege: el kell ismertetnünk az utódállamokkal, hogy a trianoni békeparanccsal elszakított magyar nemzeti közösségek továbbra is, és minden időkre a magyar nemzet részei. Annak a nagyvonalú politikának fejében, amelyben a Szent Korona országa részeltette és gyarapította a később elszakadó, új államokat alapító népeket, elvárható, hogy ezt az elismerést foglalják alkotmányukba.

Rövid üzenetet a Versailles-ba utazó csoportok vezetői, Felber Zoltán (Bázel), Bottyán Zoltán (Pásztó), Karsay Péter (Salzburg), Bodnár József (Salgótarján), Fenes Iván (Bős), Orosz Pál József (Székelyudvarhely) és Miklós Árpád (Miskolc) mondtak. 

A magyar nemzet élni akarását a magyar és a székely népviselet, a népdal és a néptánc mutatta fel. A Csillagszeműek Budakesziről, a felvidékiek Kéméndről érkeztek. Petőfi SándorÉlet vagy halál! című verse zárta az első részt, megadva az alaphangot a tüntetéshez.
https://www.youtube.com/watch?v=YX5VqpjWuCw
Drábik János: Trianon nincs lezárva!
1:20 órától
https://www.youtube.com/watch?v=YX5VqpjWuCw
Patrubány Miklós: Kárpát-medencei
új magyar paradigmát!
– 1:50 órától
https://www.youtube.com/watch?v=YX5VqpjWuCw
A magyar nemzet élni akarását
népviselet, népdal és néptánc
bizonyította;
A magyar nemzet politikai akaratát, a háromórás állórendezvényt követő Vesszen Trianon! című, egyórás tüntetés fejezte ki, valamint a Strasbourgban és Párizsban átadott, Igazságot Európának!Justice for Europe! petíció és melléklete, A közbéke érdekében című nyilatkozat.

A Palace Trianon előtt Magyarországért református lelkész – Kiss Endre József – és katolikus pap – Pál István – által mondott ima zárta a Versailles-i összmagyar megmozdulást Trianon 95. évfordulóján.

https://www.youtube.com/watch?v=YX5VqpjWuCw
Vesszen Trianon! – Vonuló tüntetés
Versailles utcáin
https://www.youtube.com/watch?v=YX5VqpjWuCw
A megmozdulás berekesztése a
Palace Trianon zárt kapuja előtt
https://www.youtube.com/watch?v=YX5VqpjWuCw
Továbbélő Trianon: francia rendőr
útját állja a koszorúzónak

A Trianon-95 megmozdulás keretében egy dal ősbemutatójára is sor került. Címe: Itt és odaát… (Trianon gyásza). Szerzője, Tóth Árpád Zoltán felajánlotta a Magyarok Világszövetségének e napon való bemutatásának lehetőségét. Ezzel a dallal a nemzeti összetartozás kapcsán kormánytámogatással elterjesztett, és a nemzeti érzelmű embereket mélyen sértő „barackos” dalt kívánja elfeledtetni.

A megmozdulásról Sós Béla és Bognár Tibor készített egy közel három órás összefoglalót, amely itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=YX5VqpjWuCw

Vesszen Trianon!

Trianon 95. évfordulóján történt:

MVSZ Sajtószolgálat
8665/150609


„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése