2011. április 25., hétfő

Állampolgári jogokat sértő az alaptörvény és annak elfogadása

Három a magyar igazság, úgy látom ebben is így van ez!
Harmadszor ragadok tollat, hogy értesítsek minden magyar állampolgárt, hogy súlyosan megsértették jogait!

Először ekkor írtam erről itt:


Most, harmadszor írok. Nem hallgatok. Minden alap adott ahhoz, hogy azt állítsam, a FIDESZ politikai vezérkara súlyosan visszaélt hatalmi lehetőségeivel, mikor az Országgyűlés FIDESZ frakciójának egységét, félreértelmezett önfegyelmét, figyelmetlenségét kihasználva olyan módosítási javaslatot fogadtatott el a képviselőivel, a FIDESZ frakcióval - hiszen mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a kétharmad ott a FIDESZt és nem a magyar állampolgárokat képviseli - az utolsó pillanatban, ami

SÚLYOSAN SÉRTI MINDEN MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR ÉRDEKEIT
és
MEGKÉRDEZÉSÜK NÉLKÜL KORLÁTOZZA MA MÉG ÉRVÉNYES JOGAIT!

Nevezetesen,
1) az április 18-án, az alaptörvény (tákolmány) megszavaztatásának napján terjesztették be azt a módosítási indítványt, amely
2) a lisszaboni szerződést is túllépve ad lehetőséget minden uniós állampolgárnak, hogy választó legyen és választható is Magyarország EU képviselői tisztségére és az önkormányzatokba, akár polgármesternek is, sőt,
3) bármely állampolgár a világon választójogot kap Magyarországon a helyhatósági választásokon, 
 - s az egyetlen feltétel, hogy - ha állandó lakhellyel rendelkezik!

Emlékszik talán valaki, hogy az adófizetők költségére kiküldött kérdőíven a leghalványabb célzás is volt erre - itt fenn - ott, abban a 12 kérdéses papírlapon? Felfogtátok ezt magyar állampolgárok?! Feltámadtok a mély álomból végre?! Ilyet még az olvasatlanul megszavaztatott szerződés sem ír elő! Igen, a lisszaboni. Még az sem követeli! Méltóztatnak végre a magyar állampolgárok felébredni, megnyilatkozni, nemcsak "úgysemezni"?! Van még, aki felelősséget érez azért, amit e "(de)generáció" apolitikusságát kihasználva lehet Magyarország törvényeibe befogalmazni?! Meddig fogtok még "PatóPálUrasdit" játszani?

A hab a tortán az a pont, amelyben a FIDESZ tákolmánya beismeri, hogy van olyan állam, amelyik ezt állampolgárainak esetleg mégsem engedi, de az nem Magyarország lesz, hanem melyik is?

Egyetlen kivétel lehet csupán, ha az idegen állampolgár saját államának törvényei ezt tiltják.
Valaki nézzen utána, nem éppen a szomszédaink, akik Szent Korona Országán osztoztak, azok tiltják meg állampolgáraiknak, hogy szavazzanak itt? Felvidéki, erdélyi, délvidéki, ... testvéreinkre mi vonatkozik?

Minden felelős magyar állampolgárt kérek, hogy olvassa el az alábbiakat és ha egyetért azzal, hogy ez tűrhetetlen, akkor figyelje a Fejér Szövetség híreit és jelezze szándékát a közös fellépésben sürgősen itt: fejerszovetseg@gmail.com

FIDESZ Alaptörvény tervezet (április 18. előtt) - XXI . cikk

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen. Sarkalatos törvény a választójog gyakorlását vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogot sarkalatos törvény kiskorúnak is biztosíthatja. Kiskorú szavazati jogát — sarkalatos törvény által meghatározott módon — anyja vagy más törvényes képviselője gyakorolja úgy, hogy saját szavazatán felül legfeljebb egy szavazatot adhat le.
(3) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság a választójogból kizárt.
(4) Nem rendelkezik választójoggal az, akit belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.
(5) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó.

FIDESZ Alaptörvény (április 18-án elfogadott) - XXIII. cikk

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képvisel ők, a helyi önkormányzati képvisel ők és polgármesterek, valamint az európai  parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
(2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.
(3) Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
(4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.
(5) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.
(6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó.
(8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be.

Forrás:                       - tákolmány tervezet:  www.parlament.hu/irom39/02627/02627.pdf
                                  - elfogadott tákolmány http://parlament.hu/fotitkar/alkotmany/alkotmanyozas.htm


Lisszaboni szerződés (amelyik a Benes dekrétumot mellékletben elfogadja az uniós irányelvekkel összhangban lévőként (!) - nem kellene e miatt a Magyar Országgyűlésnek ratifikálni?):

5. cikk

(3) A tagállamok kiköthetik, hogy csak a saját állampolgáraik viselhetik az alapszintű helyhatósági egység választott vezetőjének, helyettesének vagy végrehajtó szerve tagjának tisztségét, ha e személyeket azért választották meg, hogy ezeket a tisztségeket a mandátumuk időtartama alatt gyakorolják.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy is, hogy az alapszintű helyhatósági egység vezetőjének, helyettesének vagy végrehajtó szerve tagjának tisztségét ideiglenesen és helyettesítés céljából is csak saját állampolgárai tölthetik be.

Mi erről alkotmányba foglalva lemondtunk
(a sarkalatos törvények csak parlamenti többséget igényelnek, úgy-e?!).

A bevándorlókra, menekültekre, letelepedettekre vonatkozó szavazati jogra nem szerepel irányelv, mi mégis kiterjesztettük: hadd szavazzanak!

A Fejér Szövetség ezt nem tudja elfogadni, nem adja fel! Közjogi HARCra hív, melyben

HAZÁNK ALKOTMÁNYOS RENDJE A CÉL!

Közjogi HARCra szólítunk minden társadalmi szervezetet és magányszemélyt
- őseink nevében, az irántuk érzett tisztességért és
- kötelességünkből, méltóságunkért, jogainkért,
- megszületett és még meg nem született gyermekeinkért, unokáinkért és azok gyermekeiért,
- a magyar nemzetért, a magyar életért, a magyar egészségért,
- a magyar földért, vízért, levegőért és hazánk minden természet adta kincséért, Magyarországért!

Húsvét Hétfőn illik mégis, nekem is, így elköszönni: FELTÁMADOTT!
Ferenc (az öreghegyi)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése