2011. április 10., vasárnap

TAHSZ: A Közjogi HARC folytatódik - 2011. április 16., Magyarok Háza

Tartsd magad magyar nemzetem!
 
Senkinek se könyörögj, hogy válaszra méltasson Téged! Harcolj, tedd, mit tenned kell végre!

Honfitársak! Magyar Testvérek!

„Nem teremthető hagyomány abból, hogy amit törvénykeznek, az nélkülözze az alkotmányt,
s amit alkotmánynak neveznek, az nélkülözze az íratlan törvényt, a hagyományt!”

A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség (~80 szervezet nevében)
-        a január 9-én megfogalmazott és
-        a január 29-én megerősített és bővített, majd
-        a február 15.-i sajtótájékoztató keretében is nyilvánosságra hozott, majd
-        a március 5.-i Első Országos Értekezleten 6 pontba foglalt és
-        a március 26.-i Második Országos Értekezleten 10 pontra kiegészített Felhívásban szövetségbe és Közjogi Harcra hív minden honfitársunkat, hogy történelmi alkotmányunkat jogaiba visszahelyezzük. Ez nemzetet, nemzetgyűlést kíván, melyhez nemzeti összefogás kell.

A Szövetség kiterjesztése, szélesebb társadalmi együttműködés és az alkotmány-helyreállítás társadalmi folyamatainak megindítása, a magyar nemzeti képviselet megteremtése érdekében a

Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség
2011. április 16-án 10-18 óráig
Budapesten, a Magyarok Házában
"Hazánk Alkotmányos Rendje a Cél"
címmel rendezi meg
Harmadik Országos (Küldött-) Értekezletét,

amelyre tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk elsősorban a 10 pontos Felhívásunkhoz csatlakozott szervezetek és közösségek képviselőit, s minden aláíró és csatlakozott honfitársunk.

A magyar társadalomnak nem egy központi szervezetre, hanem helyi, önállóan is cselekvőképes közösségek valódi, erős, tudatos és élő szövetségére van szüksége ahhoz, hogy Magyarország alkotmánya újra a magyar történelmi alkotmány legyen. Ez megkerülhetetlen.

Az értekezlet menete, tárgya:

09.00:  Feliratkozás (csatlakozási nyilatkozatok leadása, kitöltése, jelenléti ív aláírása)
10.00:  Rácz Sándor: A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetséghez csatlakozott magánszemélyek és szervezetek és közösségek köszöntése
            Himnusz (László Andrea)
Siklósi András: Húsvéti versek
László Andrea: Magyar ének magyar lélek hangja
10.20:  Boór Ferenc: „Vaj’, ha élne, Deák Ferenc, miként szólna, mit mondana arról, ami van?
(az alkotmányozás hatalmi és társadalmi állapota – a TAHSZ küldetése: Közjogi HARC)
10.30: Felkért és előre bejelentkezett hozzászólók üzenete a nemzethez
Felkérő levelünkre máig visszajeleztek (hogy távol maradnak** vagy részvételük bizonytalan*): Bakos Batu*, Bene Gábor, Bethlen Farkas, Bogár László, Gaudi Nagy Tamás, Hegedűs Lóránt, Jelenczky István, Kondor Katalin, Ludányi Horváth Attila, Morvai Krisztina, Papp Lajos, Patrubány Miklós*, Rácz Sándor, Schuster Lóránt, Siklósi András, Szőllösi József, Tóth Zoltán József, Varga István**, Varga Tibor, Zétényi Zsolt
11.45:  KÁVÉSZÜNET
12.00:  Vers: Reményik Sándor - „Keserű szívvel” avagy „Eredj, ha tudsz
Boór Ferenc: A „
székiség elve(és a szerkesztőbizottság tagjainak felkérése).
12.15:  Felkért és helyszínen bejelentkezett hozzászólók üzenete a nemzethez
13.25:  László Andrea: „Dal mindenkihez
13.30:  EBÉDSZÜNET (szerkesztőbizottság megkezdi munkáját)
15.00:  László Andrea: „Társ a dalom
15.10:  Jelöltek ismertetése a TAHSZ Állandó Országos Értekezletének megalakításához, a szerkesztőbizottság (határozati) javaslatai a Tahsz 12 pontos Felhívására, a Megbízólevelek tartalmára, állandó és ideiglenes tisztségekre, azok hatáskörére és kötelezettségeire (a TAHSZ Nagykövete, Szóvivői, Szervezői és Titkárságai):
15.15:  A TAHSZ határozatainak megvitatása, módosítása, szerkesztése, elfogadása. Az állandó és ideiglenes tisztségviselőkre jelölés és választás, titkárságok megbízása.
16.30:  TEASZÜNET
16.45:  László Andrea: Székely kesergő
16.50:  A TAHSZ küldetéséről
16.55:  Rácz Sándor: “A Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség Állandó Értekezletéhez
17.00: Az állandó értekezlet tagjainak megbízólevelének aláírása, kihirdetése, átadása
17:30:  Zárás (Nemzeti Imádságaink közös eléneklése)

Ebéd lehetőség: közel eső éttermekben ~1000Ft-os irányár mellett.

Az értekezleten feltétel nélkül részt vehetnek és szót kaphatnak a 10 pontos Felhívás aláírói és különösen mindazon csatlakozó közösségek képviselői, akik a Felhívást is tartalmazó csatlakozási lapot előre kitöltve 2011.04. 14.-ig a megadott e-levél címek valamelyikére visszaküldték. A rendezvény nyilvános, a részvétel mindenki számára térítésmentes.

Alkotmány-helyreállító szövetségbe hívunk minden társadalmi szervezetet és magánszemélyt, akik tudják, vagy csak érzik, hogy Magyarországnak vissza kell térnie arra az útra, ahonnan letérve piaci termékké válhatott az, amitől magyar a magyar! A föld, a víz, a levegő, a napfény és minden, ami abban van. Minden, azaz az is, amit nem ember teremtett, de tákolt törvények alapján bárkik is, idegenek, jövevények is pénzzel vagy szerződéssel nemcsak hogy elbitorolhatnak, de még saját tulajdonuknak is mondhatnak.

Kapcsolatok: @-levél: atahsz.sajto@gmail.com;
Sajó Mária; telefon: +36205527370; @-levél: atahsz.titkar1@gmail.com
Vavrek József; telefon: +36303733614; @-levél:
atahsz.titkar2@gmail.com

Budapest, 2011. április 10.
 
Testvéri szeretettel a TAHSZ szervezői nevében:
Dr. Boór Ferenc és Fetzer János, TAHSZ szervezők

Mellékletek: Közjogi Harc, TAHSZ Csatlakozási lap (a Felhívással)


----------------------------------------------------------------------------------------------
HOGY TUDD

Hogy tudd,
mi történik e Hazában,
s tudd minden felvonását
jelentről jelenetre,
egészen a végszóig,
Szentelt Koronánkról,
megvetésük kellékéről,
szólni sem lehet.

Hogy tudd,
jó magyar atyámfia,
mi tartott meg téged,
engem, s minden magyart
szívedben, eszedben,
Istenen tenyerén,
Európa közepén...
tekints a megdőlt keresztre!
Nincs még egy a világon,
miről mindünknek
ugyanaz jut az eszébe.
Járhatsz golgotát,
s gyónhatod a művi semmit,
tisztán ragyogó aranyát
mi mind, s a jövendő
megőrzi egyként.

Hogy tudd,
mi az a gombóc a torkodban,
mikor térdelsz előtte,
s mi az az erő,
mi ugyanúgy imára hív
bárhol, bármikor...
ahhoz magyarnak kellett születned.

S hogy tudd,
most leporolják, vitrinbe teszik
a gyáván hunyászkodók,
hogy nagyobb legyen
a gombóc a torkodban.
Történelmi fuldoklásban
hazugságaik elé földig hajtanak,
s roppanjon belé gerinced,
mammonjuk nem tisztelvén
igazul szólani merészelsz.

Mert hogy tudd,
hazug a kérdésük,
- ezt ők is tudják -
álnok jogficamról szól
zsebükben bankóbélésük
s nehogy túléld,
mi igát ránk testáltak,
szép szívünk rejtekében
facsarnak egyet még,
nehogy lázadj,
s véletlenül se lássad,
hiába szó, hiába harag,
előre megírták,
miről a talár ma szavaz.

Jog volna ez?
Nem éppen fényűző szemfényvesztés?
Hogy tudd, barátom,
nem úgy van ám az!
Légy tudatában,
életed minden percében,
te azért születtél,
a világnak ezt mind felmutasd.
Mint csata után a hírvivő,
ha célba érve holtan is rogy össze,
utolsó suttogásod ordítás legyen a fülükben
s mond el nekik, hogy mindenki megértse:

tolvajok voltatok, álnok hitszegők,
kik kezéből a déli kondítás is előbb csak ima volt,
aztán volt dicséret, hála -
semmi több!
Mond el nekik, helyettünk is,
kik akkor már porladunk,
dőlt keresztje Koronánknak
átviláglik ezrednyi sóhajon.

S most lehetsz dühös,
eredhet akár könnyed is,
elmondtad.

Életre kelt az Igazság,
és élve is marad.

Hogy tudd,
idegen játék űz belőled tréfát
- gondolva, tán észre sem veszed -
jogtalan ad jogot, mint kacska bábok,
nem látván kezükön zsineget,
fent pedig, zsinórpadlás kamatrejtekén
előre orozzák életed.

De hogy tudd,
nincs a világnak oly gazdag földje,
mint épp e bűvös táj.
Akármi jöttment téved erre
a ferde kereszt tövén
menedéket talál.
Nem úgy van tehát, barátom,
hogy holnap törvénynek kikiáltanak bármit,
nélkülünk, helyettünk.

Tőlük a szó csak szolgaság!

Ma mondhatnak akármit,
üthetnek rá még pecsétet is,
vagy éppen kötnek pántlikát....
Téged ne tévesszen, el ne űzzön,
mert utánuk miénk az ország,
s habár övék a hatalom,
rugdalva bárkit felsőfokon
feledhetők
a szégyennemzedék.

Szégyen a gyávaság,
szégyenben marad hát poruk.

Sóhajts egy nagyot nemzetem!
Köröttünk táncra kél és minket vár a kikelet.


Ferencváros, 2011. április 10.

Lengyel Károly

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése