2011. április 19., kedd

Április 18-án új tákolmány született

Ez az április törvény nem tréfa!
Ez az április tizennyolcadika a magyar közélet szégyenfoltja lett.

Ebben az országban nemhogy REND nem lett ezzel a törvénnyel, hanem a RENDEZETLENSÉG lett törvényerőre emelve úgy, hogy szemrebbenés nélkül RENDELKEZTEK önkényesen a Parlament épületében szabad mandátummal és nyomógombokkal játszódó, s közben a magyar társadalom által magasan átlag felett megfizetett, a közszolgálatról már rég teljesen megfeledkezett, azonban választási győzelmükben mindmáig melegedő fideszesek.  fidESZESEK?!

Szégyen az, amit ma - Istenem! - Nemzeti Hitvallásként és arra alapozott cikkelyekkel fogadott el a Parlament Fidesz frakciója, társadalmi konzultációra hivatkozva, na meg hivatkozva azon emberekre, akik vakon hisznek talán még  mindig a párturalmi rendszerekben, mintha más lehetőség már nem is lenne ezen a Föld kerekségen. Még a bukott MSZP-SZDSZ-MDF és a semmiből (?) jött LMP is örülhet ennek a látványos pökhendiségnek. Az ún "nemzeti oldal" forradalminak is nevezett lépre vezetésének.

Egy középiskolai diák elégtelent kapna arra a logikai bevezetésre, amire alapozva eddig is és most végleg elmulasztották teljesíteni kötelezettségüket, kötelességüket: megvédeni a magyar földet, vizet és minden nem ember teremtette kincset a piaci kiárusítástól, a magyar életet az embertelen kilakoltatástól, virágzó idegen bankok hitelcsapdáitól, a magyar közéletet a korrupciótól, az igazságszolgáltatást a jogszolgáltatás hazug kettős mércéitől, a hazánkat a kirablástól, ...!

Elég, ha csak  idézzük őket, művüket lépésről lépésre:

"Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét" - áll a szövegben, ..."

???????: AKKOR MELYIK TÖRVÉNY ALAPJÁN MERIK ALKOTMÁNYNAK AVAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ ALAPTÖRVÉNYNEK NEVEZNI TÖRVÉNYÜKET?! ?????????????
MIÉRT NEM MERIK MEGNEVEZNI, HOGY MI IS ADJA AZ ALAPOT EHHEZ?
MIÉRT NEM TARTALMAZZA EZT A TÖRLÉST EGYETLEN CIKKELY SEM A TÖRVÉNYBEN?

ALAPOS INDOKLÁSBÓL, IGAZSÁG- ÉS/VAGY JOGKÖVETÉSBŐL, EMELKEDETTSÉGBŐL: ELÉGTELEN!

De folytassuk!

" ... amely kinyilvánítja azt is: a magyarok egyetértenek az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki. ..."

Hány 1956-os - nem az országgyűlésben megfizetett - élő tanút vontak be, kérdeztek meg az alkotmánnyal kapcsolatos előkészítéskor? Egyet sem!

HITELESSÉGBŐL: ELÉGTELEN!

"Hazánk 1944. március 19-én elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május 2-tól, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk, ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének."

????????????? 1990-ben azon választási törvény alapján rendeztek választást, amit az 1949. évi XX. törvény módosításáról - nem eltörléséről, hanem máig érvényben tartásáról - szóló 1989. évi XXXI. "ideiglenes"-nek hazudott, majd máig fenntartott, sőt, ezzel az április 18.-i döntéssel még meg is fejelt TÁKOLMÁNYUK alapján hoztak meg. Azzal hogyan állították helyre a jogfolytonosságot? Vagy bármit? Visszaállították ezzel az eltűnt és elherdált nemzeti vagyont? Elszámoltatták a zavarosban milliárdossá lett vagyonszerzőket? A tisztességtelen hitelezőket? Összemérhető az óvodák, iskolák, posták, vasútvonalak, kórházak, ... száma, mezőgazdaságunk, ipari teljesítményünk az 1944. évivel? Mi állt vissza, miközben éppen 1990-től több tűnt el az országból, több ment tönkre, mint 1944-90-ig, azaz előtte ?????????????????????

IGAZSÁGTARTALOMBÓL, HIVATKOZÁSBÓL, JOGKÖVETÉSBŐL: TÖBBSZÖRÖSEN ELÉGTELEN!

S mindez egy "alkotmánynak" nevezett "alaptörvénynek írt" szedett-vedett TÁKOLMÁNYBAN?
Kinek jó ez? Jó ez a 25 éve dolgozó magyar embernek? Jó ez a hitelekkel megvezetett mára utcára került munkanélkülinek? Ez alapján el lehet számoltatni a közszereplőket, a zsiványokat az elmúlt 67 évben betöltött szerepükkel, az elmúlt 10 évben gyakorolt jogtipró cselekedeteikkel? NEM!!! Ez annak jó, aki bennfentes maradt, függetlenül attól, hogy mi volt jogos és mi volt törvényes, aki arra számít, hogy előbb-utóbb úgyis elévül minden bűn, bárki bármit is tett.
De folytassuk!

"Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra" - tartalmazza a hitvallás, amely úgy zárul: "Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk".

Miről beszélnek? Miről regélnek? Lelki és szellemi megújulás az igazságot ennyire takargató, az ellentmondást, a közelmúlt jogi ellentmondásait továbbgörgető MELLÉBESZÉDRE alapozva?
Hány nem támogatott, állami támogatásban nem részesült társadalmi szervezet véleményét vették figyelembe?
Ki írta ezt a törvényt? Miért nem az igaz kérdést tették fel a kérdőíveikben? Kinek, kiknek az alkotmánya akar lenni ez a SZÖRNYETEG, ahol  a legnagyobb és leghosszabb ideig úr az MNB elnöke! 

NEMZETIESSÉGBŐL, SZELLEMI SZÍNVONALBÓL: ELÉGTELEN!

Az osztályzat végleges. Ismétlésre lehetőség nincsen.

Gondolkozzunk, de ne sokat, csak egy keveset: az ÁRULÓ szó - magyarul - mit jelent! Nem azt, hogy valaki olyat árul, amit áruba bocsátani nem lehet (pontosabban: nem szabad, sőt, tilos)?

A TAHSZ Harmadik Országos Értekezletének Felhívását részben szabadon idézve:

A jelenlegi országgyűlés úgy fogadott el április 18-án alaptörvényt, és ettől kezdve úgy fogad el törvényeket, hogy elmulasztotta az alkotmányos jogfolytonosság helyreállítását, azaz a magyar nemzet szolgálatát. "Ezzel a törvénytelenséget törvényessé hamisította, így nem képviselője a magyar nemzetnek. Ezért Isten és ember előtt felelnie kell."

Több tízezer magánszemély, azaz legkevesebb 77 társadalmi szervezet határozott és névvel, személyes adataival, aláírással vállalt véleménye ez. Itt, a Kárpát medencében, Európa közepén!

Ezzel a törvénnyel semmi nem ért véget! SŐT! A közjogi HARC csak most kezdődik el, amelyben

HAZÁNK ALKOTMÁNYOS RENDJE A CÉL!

Nem adjuk fel, még ha eladnak, áruba is bocsátanak mindent a talpunk alatt és a fejünk felett!

A Fejér Szövetség, azaz a TAHSZ rendületlen híve nevében a
Fejér Szövetség Sajtószolgálata
2011/04/18/1

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése