2011. április 17., vasárnap

CSATLAKOZZ a TAHSZ Harmadik Országos Értekezletének Felhívásához!

Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség
Harmadik Országos Értekezletének
Felhívása
1.          Magyarországnak van Alkotmánya, mely hosszú évszázadokig, 1944. március 19-ig, a német megszállásig (de facto) hivatalosan is érvényben volt és (de jure) alapjogi értelemben érvényben is van.
2.          Nem „alkotmányozni” kell, hanem a magyar nemzettestet védelmező történelmi magyar Alkotmányt kell helyreállítani.
3.          Sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozás (így jelenlegi kormány vagy országgyűlés) nem alkotmányozhat. Törvénytelenség jogot nem alapít.
4.         Minden magyar érzelmű személyt, választott képviselőt, helyi közösséget, szervezetet, mozgalmat, nemzetfenntartó erőt történelmi Alkotmányunkat helyreállító szövetségek létrehozására hívunk.
5.         Felszólítjuk a Magyar Országgyűlést, közjogi méltóságokat, közhatalmi ágak közszolgáit, hogy az Alkotmány és Törvény (alap-, fő-, sarkalatos törvény, …) fogalmát megnyilatkozásaikban, indítványaikban és különösen a köztájékoztatásban egyértelműen különböztessék meg!
6.         A jogfolytonosság értelmében a Magyar Országgyűlés törvényben állítsa helyre Magyarország történelmi alkotmányát!
       Az országgyűlés abban a törvényben, amelyet a történelmi alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása céljából hoz, egyidejűleg helyezze hatályon kívül az 1949. évi XX. törvényt!
7.        Amennyiben a Magyar Országgyűlés valóban helyre kívánja állítani a történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát, akkor ki kell mondja, hogy az 1944. március 19. óta létezett politikai és alkotmányos rendszerek, így az 1989-90-ben megalakított rendszer is máig törvénytelenek, illetve az elmúlt bő 20 évet tekintve azt, hogy törvényességében nem megalapozott.
8.        A Magyar Országgyűlés a jelenlegi, törvényességében megalapozatlan (illegitim) helyzetében egyet tehet, hogy megállapítja átmeneti és korlátozott jogkörű állapotát és tényleges hatalmi helyzetéből kinyilvánítja, hogy Magyarország visszatér ősei jogrendjéhez, az 1944. március 18.-i jogállapothoz, és kimondja az azóta napjainkig terjedő időszak minden köz- és magánjogi aktusának elvi érvénytelenségét.
9.        A Magyar Országgyűlés külön jogszabályokban biztosítsa, hogy a széleskörű társadalmi részvétellel felállítandó közhatalom: az alkotmányozó nemzetgyűlés döntsön arról, hogy az elmúlt közel 67 éves időszak jogszabályaiból melyeket minősít a történelmi alkotmányunk alapelveivel – a Szent Korona Értékrendjével – összeegyeztethetőnek!
10. A Magyar Országgyűlés addig is átmeneti jogszabályokban biztosítsa a meg nem újuló természeti kincsek eladásának tilalmát, a nemzeti vagyon és közszolgáltatások nemzeti tulajdonba vételét, megőrzését és működtetését, valamint a magyar élet, nemzet, haza védelmében a szociális és létbiztonsághoz, munkához, lakhatáshoz és egészséghez való alapvető jogokat!
11.            A jelenlegi országgyűlés, amennyiben a fenti 10 pont figyelmen kívül hagyásával fogad el törvényt, avagy alaptörvényt, akkor elmulasztja az alkotmányos jogfolytonosság helyreállítását, a magyar nemzet szolgálatát. Ezzel a törvénytelenséget törvényessé hamisítja, így nem képviselője a magyar nemzetnek. Ezért Isten és ember előtt felelnie kell.
Budapest, 2011. április 16. (10 pont: http://www.vimeo.com/21624251)


Aláíró szervezetek: 1956 Magyar Nemzetőrség, '56-os Szervezetek Konföderációja, A Családi Nevelésért Alapítvány, Adriai Magyar Tengeri Kagylótenyésztők Érdekvédelmi Szervezete (Ante Kovačića 17. Rijeka), Áldott kéz 2000 NASZ, Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyűlés, Aral-Adria Magyar Nemzeti Front, Avasi Arborétum Baráti Kör és Alapítvány, Balaton Sport Club, Egerszalóki Borvirág Férfias Dalárda, Fejér Mag Egyesület, Fejér Szövetség Mozgalom, Felvidéki Magyar Sziget, Fiumei Magyar Autonómiatanács (FiuMAt), Forradalmi Nemzeti Bizottmány, Gárdonyi Bonsai Egyesület, Gazdaudvar Miskolc, Hegyvidéki Trianon Társaság, Hun Fokos Szövetség, Hun Lélekközösség Pálos Rendháza, Hun-Kor Társadalmi Fejlesztő Egyesület, IJÁSZ - Igazságos Jogállamért Szövetség, Jog = Erkölcsi Minimum Baráti Kör Budapest, Konzervatív 56'-os Antibolsevista Szövetség, Kőrösi Csoma Sándor Polgári Kör, Közvagyon Résztulajdonosainak Polgári Jogi Társasága Szeged, Lehrmann György Történeti Emlékbizottság, Magna Hungarica irodalmi zenekar Baja, Magyar Hadigondozottak Szövetsége, Magyar Királyi Lovagrend, Magyar Mátrix Szövetség Föderáció, Magyar Múlt Megőrzéséért Egyesület, Magyar Nemzeti Bizottság 2006, Magyar Nemzeti Gárda, Magyar Nemzeti Gárda Pártolói Köre, Magyar Szent Korona Alapítvány, Magyar Történelmi Családok Egyesülete, Magyar-Inka Rokonságkutató Baráti Kör, Magyar-Kazár Történeti és Gazdasági Vegyesbizottság, Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya, Magyarok Nagyasszonyának Szent Korona Lovagrendje, Magyarok Szövetsége Heves Megye, Magyarok Szövetsége Kőbányai Mozgalom, Magyarok Szövetsége Óbudai Baráti Kör, Magyarok Szövetsége Szolnok, Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete, Magyarok Világszövetsége Piliscsabai Szervezete, MAREVOSZ, MARTA – Margitosok a Történeti Alkotmányért Baráti Kör, Martonvásári Napforduló Táltos Egylet, Miskolci Gulyáságyú Történeti Kulináris Egyesület, Miskolci Rendbarát Nők Kékfestő Köre, Nagykovácsi gróf Tisza István Nemzeti Kör, Nándorfehérvári Hadviselők Szövetsége, Nemesi Rendi Mozgalom, Nemzeti Hírháló Egyesület, Nemzeti Koordinációs Testület, Nemzeti Társaskör, Nobilitas Carpathiae Társulás Érsekújvár, Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Sárospataki Wass Albert Kör, Székely Gárda Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, Szent Korona Szövetség, Szent Korona Társaság Elnöksége, Szilágyi Erzsébet Független Nőegylet, Történelmi Vitézi Rend, Turul Szövetség Szeged, Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete, Végvári Vitézek Alapítvány, ZeNeDe Egyesület, ... és még sokan, mások, akik folyamatosan csatlakoznak a Felhíváshoz.

H a z á n k   A l k o t m á n y o s   R e n d j e   a   C é l
fejerszovetseg@gmail.com     atahsz.titkar1@gmail.com     atahsz.titkar2@gmail.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése