2013. június 7., péntek

12 pontban: miért elfogadhatatlan a kormány földforgalmi törvénytervezete?!

12 pont arról, hogy miért nem védi meg a magyar földet a készülő földforgalmi törvény

1.      mivel fenntartja, megszilárdítja a nagybirtokrendszer nyomasztó túlsúlyát, új kiváltságai a nagyüzem cégtulajdonosait a bérelt föld tulajdonához juttatják.

2.      mivel bevezeti a tagállami állampolgárok és az EU területén székhellyel rendelkező cégek tulajdonosainak földtulajdonszerzését, új uniós cég tulajdonosa külön kiváltságot élvez.
3.      mivel a földhasználat átengedési tilalmát az Fftv két jogcímen is feloldja a nagyüzemi integrátor javára.
4.      mivel korlátozza és útját állja, hogy az állam élhessen az elővásárlási jogával.
5.      mivel az egyház és jogi személye korlátlan mértékben szerezhet földtulajdont, a földhasznosítási kötelezettség, a földhasználat átengedésének és földkivonás tilalma alól mentes.
6.      mivel a fiktív ajándékozási szerződés melegágya lehet a törvényt kijátszó és a közérdekbe ütköző jogügyleteknek.
7.      mivel óriási arányban növeli a nagyüzem megengedett mértékét.
8.      mivel a nagyüzemet mentesíti a minimális foglalkoztatási kötelezettség alól, a nagybirtok urainak csak jogai vannak, sem kötelességük, sem felelősségük nincs a vidék életminőségének javításában.
9.      mivel az elővásárlási és az elő-haszonbérleti jograngsor kizárja a helyi gazdák földhöz jutási esélyét, jogsértő kivételt tesz a mezőgazdasági termelőszervezet javára.
10.  mivel a helyi földbizottságnak semmilyen beleszólása nem lehet a kényszerhasznosításba.
11.  mivel a helyi földbizottság nem gazdatanács, a helyi gazdák önszerveződésének nincs önálló képviselete, érdekérvényesítő lehetősége és döntési súlya, a Fftv kizárja, hogy véleményt nyilníthasson a földhasználatról, a gazdatársadalom nem szólhat bele a földkészlet tőkés elsajátításába.
12.  mivel az Fftv lemond arról, hogy az érvénytelen „zsebszerződéseket” – közel egy millió ha – a magánjog eszköztárával orvosolja és meggátolja azok telekkönyvi bejegyzését.
(Tömörítve közzé tette - prof. Tanka Endre: „Milyen jogintézményeket hoz létre a földforgalmi törvénytervezet (Fftv) parlamenti jóváhagyása?” című tanulmánya alapján - Dr. Boór Ferenc)

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Vonatkozó hírek:
Levél az ún. "civilekhez"
Már nem bárányok és már nem hallgatnak ...
Izsákra hívja Gazdagyűlésbe a Gazdatanácsokat a helyzet és a Földvédelem
A valóság a szavak mögött (felvétel)
Nyílt levél Magyarország Kormányának

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése