2014. március 27., csütörtök

Gazdatanácsok, ha összegyűlnek ...

Fejér Szövetség
a képviselők mandátumáról és a visszahívhatóságról

Megjelent a hír, hogy a
Gazdatanácsok Szövetsége Küldöttgyűlése
2014. március 30-án (vasárnap) 15 órára 
Székesfehérvárra, a Királykút Emlékházba 
(Szfvár, Mikszáth Kálmán út 25.)
várja nem csupán a függetleneket, hanem a pártok országgyűlési képviselőjelöltjeit is,
akik hajlandók ott, a helyszínen Képviselőjelölti szerződést is kötni.

Világosan látjuk, hogy
  1. a szabad mandátum szabadossá teszi a természetszerűleg helyhez kötött választók hajdan még helyi képviselőjét is, ugyanakkor azt is világosan látjuk, hogy
  2. bármely általános visszahívhatósági szerződés, amely nem a választókkal köttetik, korlátozza még a hivatalosan szabad mandátummal felruházott országgyűlési képviselők maradék erkölcsi szabadságát is!
Azaz általános visszahívhatóság csakis a választók elfogadott képviselőit illetheti meg csupán, senki más helyettük ezt nem teheti (amennyiben egyszer ennek jogintézményét sikerül is visszaállítani).

A Fejér Szövetség nem tudja elfogadni, hogy a képviselőjelöltek vagy képviselők általános (feltétel nélküli) visszahívhatósági szerződést kössenek a jelöltektől független, vagy nem független szervezetekkel, főként nem pártokkal. Azaz nem támogatja a Szövetségünk, hogy a választók helyett, avagy az ígéreteik, meghirdetett programjaik megszegése helyett a visszahívhatóságot egy párthoz, avagy egy a választóktól független, választók által nem befolyásolható akarathoz, döntéshez kössék is, ugyanis azzal még jobban korlátoznák a képviselők és a választók jogait, mint amennyire a szabad mandátum, a jelenlegi korlátozza is (bármennyire szabados is), vagy amennyire azok a pártok korlátozzák, amelyek vezetői a szabad mandátum mellet is úgy vélik (mert tudják és értik és érzik), hogy jelöltjeik később "úgy sem mernek" ellent mondani nekik!

A Fejér Szövetség mégis támogatja, hogy az országgyűlési képviselőjelöltek vállalják a Gazdatanácsok Szövetsége által kidolgozott Képviselőjelölti Szerződés feltételeit!

Akkor miről is szólhat a Gazdatanácsok Szövetsége által felkínált Képviselőjelölti Szerződés?
  1. Nem általános visszahívhatóságról szól, azaz a szerződés értelmében a képviselőjelölt nem arról nyilatkozik, hogy őt visszahívhatná a választóin kívül bárki is,
  2. hanem arról, hogy amennyiben a szerződést aláíró tanúk képviselője annak egyértelmű bizonyítékát tudná felmutatni, hogy a szerződésben foglaltak ellentétét képviseli, avagy azzal ellentétesen cselekszik, akkor a jelen szerződés szellemében a tanúk képviselőjének bejelentését (a bizonyítékokkal együtt) saját lemondó nyilatkozataként elismeri.
A képviselő "szava tartásáról" szól a Gazdatanácsok Szövetsége által aláírandó Képviselőjelölti Szerződés, amihez nem kell a választók többségét megkérdezni, miközben lemondó nyilatkozat nélkül - a  mai jogviszonyok között - lemondásra még a választók többsége sem kötelezheti.

Egyszerűbben fogalmazva: amennyiben az alábbi képviselőjelölti szerződést aláírja valaki, azt vállalja, hogyha az abban foglaltakat egyszer is, bizonyítottan megszegi, akkor lemond és vállalja, hogy egy időközi választáson jelöltként a többi jelölttel egyenragúként magát és szavahihetőségét újra megméreti.

A félremagyarázók és a minden alól végtelen kifogásokat emelő, a pártellenfeleik furkálódásától aggódó, de a szabad mandátumot tárt karokkal elfogadó képviselőjelöltek kedvéért tartottuk fontosnak ezt itt részletesen kifejteni.


Sok sikert kívánunk a tisztesség szellemében képviselői tisztségre törekvőknek továbbra is!

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése