2014. március 14., péntek

Légköri és földkörüli viszály vagy egy jobb lét - ez lesz a tét a 212. Hétvezér Estén

Ha kedd, akkor Hétvezér Est
Madocsai András: Világ helyzete kontra permakultúra - előadás egy élhetetlen és egy élhető világról 

Madocsai András mezőgazdasági mérnök, író lesz a Fejér Szövetség vendége a 212. Hétvezér Estén. Az előadó korábban már tartott egy sikeres előadást, ahol sokan meghallgatták, annak ellenére, hogy neve addig ismeretlen volt a fehérváriak körében:http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2012/08/lassan-olo-mergekrol-szol-madocsai.html

Akkor a felettünk zajló méreg permezezésekről beszélt, megrázó fotókkal illusztrálva, ahol időnként csak egy kis megnyugtató zene tudta enyhíteni a megrendítő látványt.

Az előadó évek óta tanulmányozza, elemzi a Földön folyó tragikus folyamatokat, s a kiutakat kereső ébredő közösségek, irányzatok sorsát. Tarthatatlan a jelen helyzet, állapot, melyben pár tucat család, pár ezer ember szipolyozza az Emberiséget, s a természeti rendszereket, hamis ideológiákkal fedezve elmebeteg tevékenységeiket, terveiket ...
Ha nem történik meg a Nagy Ébredés pár éven belül, akkor egy szennyezett világ siralmas agóniája fog elhatalmasodni, ahol a kivételezett oligarchák, a bankárok, a hatalmi elit elszeparált luxusbirtokokon élik majd kiváltságos életüket, s koordinációs központokból csúcstechnológiás módszerek segítségével fogják irányítani a zárt körzetekbe deportált, kiszolgáltatott tömegeket, s koncentrációs táborokba gyűjtik majd az ébredő-fellázadó egyéneket, csoportokat. (Az USA-ban ezek már készen állnak, összesen 800 befelé hajló szögesdrót-kerítéssel körülkerített tábor várja „vendégeit”… – A rémhírterjesztés „gonosz terroristákról, „gazdasági válságról”, „üvegházhatásról”, „túlnépesedésről”, mind azt a célt szolgálják, hogy a hatalmi elit félelemben tartsa a tömegeket és magát a Nagy Megmentőként állítsa be, miközben valójában saját népe ellen szervez terrortámadásokat (9/11, Bostoni maratoni robbantások, Sandy-Hook iskolai támadás, stb.), a pénznyomtatás magánkézben tartásával (FED) mesterségesen kelt „gazdasági válságokat”, mérgekkel  szennyezi a földeket, vizeket, légkört, tönkreteszi az eredetileg  fajokban gazdag, évről-évre szegényedő és zsugorodó ökológiai rendszereket. Kevesen már látjuk mindezeket, s szegényes eszköztárunkkal próbáljuk felvenni a harcot ellenük, mert előttünk lebeg Dávid és Góliát példázata ...

A pusztítás elleni harc egyik hatékony eszköze a permkultúra. Módszertana és filozófiája gyógyírt jelenthet Földünk sebeire és idővel talán vissza is szoríthatná az egyre elbizakodottabb – nemzetközi szervezetekbe beépült hatalmi elitet, ha a többség felébredne mátrixos kábaságából…

A permakultúra valami egészen mást tűzött ki célul … lekövetve a természeti folyamatokat, és minimális beavatkozásokkal emberléptékű rendszereket alkotva, kiküszöbölve az ökológiai lábnyomot és kizsákmányolást. ... Holisztika, rendszerszemlélet, szolidaritás, értő figyelem, Szeretet minden élő felé...

A Fejér Szövetség is a szeretet jegyében szervezi az estét és ajánlja minden érdeklődőnek. Belépődíjat nem kér, csekély adománnyal lehet hozzájárulni a terem és utazási költségekhez.

Madocsai András jól felépített előadásában nem fognak csalódni. Meggyőző szavai, helyenként megrendítő képsorai az ébredésünket, saját megmaradásunkat szolgálják. 
 
Az előadás helye: Miss Tee Teabolt, Székesfehérvár, Ady E. u. 32. I. em.
Az előadás ideje: 2014. március 18. (kedd) 18.00-20:00 óra

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése