2014. június 25., szerda

Nyílt levél Székesfehérvár városvezetéséhez a sorozatos kegyeletsértést elkerülendő

Tisztelt Szerkesztőségek!
Tisztelt Címzettek!

Székesfehérvári polgárok kezdeményezésére a Fejér Szövetségbe tömörült szervezetek (, mint a Fejér Szövetség Mozgalom, Fejér MAG Egyesület, Gárdonyi Bonsai Egyesület, Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete) a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Fejér megyei szervezetével együtt nyílt levéllel fordultak
  • Székesfehérvár városvezetéséhez, hogy a királyi és királynéi koronázási és temetkezési nyughelyként tisztelt Nemzeti Emlékhelyen (amely a Nemzeti Sírkert része) ne rendezzenek ún. koronázási szertartásjátékokat és más kegyeletsértő és elkerülhetetlen rongálást okozó tömegrendezvényt;
  • Fehérvár polgáraihoz és szakmai, közművelődési, közéleti, hagyományőrző és más társadalmi szervezeteihez, hogy csatlakozzanak mielőbb aláíróként a kezdeményezéshez, hogy megakadályozzuk királyainkhoz és királynéinkhoz méltatlan látványrendezvények szervezését az Európában is egyedülálló nyughelyükként tisztelt Nemzeti Sírkert és Emlékhelyen
  • s egyúttal a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsághoz, a Fejér Megyei Közgyűléshez, a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságához, hogy hassanak a városvezetésre, hogy keressenek - a számtalan lehetőség közül - alkalmas helyszínt Szent István halálának és temetésének évfordulós napjai közötti időszakra tervezett "koronázási szertartásjáték" címet viselő tömegrendezvényükhöz!
A mai napon a székesfehérvári - a máig helyre nem állított - Országzászló téren rendezett figyelemfelhívó tüntetésen jelenlévő polgárok és szervezeti képviselők által aláírt nyílt levelet csatoltuk és a holnapi napon tértivevényesen is postázzuk az abban megjelölt címzetteknek.
Kérjük, lehetőségeikhez mérten biztosítsanak minél nagyobb nyilvánosságot az állampolgári kezdeményezésnek!

Előre is köszönettel és tisztelettel:

Dr. Boór Ferenc
a kezdeményezők nevében
Fejér Szövetség Sajtószolgálat


Nyílt levél és végső kiáltás a városvezetéshez
és Székesfehérvár polgáraihoz 

Síri színjáték a sírok felett, királyainkhoz és királynéinkhoz méltó emlékhely helyett?! 

A világon minden nemzet alapvető erkölcsi kötelességének tekinti elődeik és különösen királyaik, királynéik sírjainak ápolását. Magasztos áhítattal viszonyulnak mindenütt a megmaradt síremlékekhez még azon népek is, akik nem büszkélkedhetnek ennyi történelmi nagysággal egy helyen. A Szent Koronáról leszakadt országrészekből létrehozott országok, kiknek néhány történelmi emlékmorzsa jutott csupán, azt a keveset is piedesztálra állítva ünneplik és ünnepeltetik, mint sajátjukat (joggal vagy sem, de tisztelettel!). Fehérvárott pedig, immár sorozatosra tervezett színházi produkcióval rongálnák a „látvány megoldások rabjai” azt, ami megmaradt.

Természetes emberi jóérzésünktől indíttatva tiltakoztunk már 2013-ban is az „Emlékév” buzgóságában elkövetett kegyeletsértés miatt. Hittük, hinni akartuk, hogy csupán az egyedi évforduló „produkciós” kényszere homályosította el a városvezetés tisztánlátását, hogy mit jelent a Magyar Nemzet nagy királyainak és királynéinak koronázási és temetkezési helyén koronázási báb- vagy színjátékra szolgáló ideiglenes színpad ácsolása. Ezzel szemben 2014. augusztus 17-18-án ismét a királyi nyughelyként tisztelt területen készül "színházi" tömegrendezvényre a városvezetés, s már rendszeres célzattal. Mit sem törődve azzal, hogy azoknak emlékét sértik, akik egykor Európa legnagyobb tiszteletben álló uralkodói voltak. Elég csak arra emlékeztetnünk, hogy az Árpád ház adta a legtöbb szentet a Katolikus Anyaszentegyháznak. Ez a meggondolatlanság (?) már 2013-ban is komoly – máig látható – károkat okozott az amúgy is rendkívül rossz állapotú sírkertben, a bazilika maradványaiban. A tiltakozó társadalmi szervezetek és felelős fehérvári polgárok hangját az emlékévvé nyilvánított 2013. évben még sikerült elnyomni, néhányukat végképp elhallgattatni.

S, most?! Ahelyett, hogy a Magyarország, sőt – nem túlzás – Európa nagy királyainak és királynéinak koronázási helyéhez és temetkezési sírhelyéhez méltó Nemzeti Emlékhely kialakításán dolgozna a város, az ország, ismét olcsó színjáték kellékeként kívánják feláldozni azt, ami Európa egyetlen Apostoli Királyságának emlékeként itt megmaradt. Pontosan tudja azt a város vezetése, hogy létezik a Nemzeti Emlékhelynek egy széles szakmai és társadalmi közvélemény által elfogadott programja. 2012. március 22-én, az utolsó közvetlen közmeghallgatáson, mikor még szemtől-szembe szólíthatták meg fehérvár polgárai a választottakat, a polgármester azzal nyugtatta az egybegyűlteket, hogy a hajdani „Romkert” nem lesz turisztikai látványosság, hanem zarándokhelyhez méltó Nemzeti Emlékhellyé tesszük közösen azt! Társadalom és választott vezetői: KÖZÖSEN! Szavunkat, s a maradványokat megtartva, közvetlenül és közvetetten sem rombolva!

Azt hirdetik: „Koronázási Szertartásjáték”. Nekünk a koronázás nem volt és nem lesz játék királyaink és királynéink nyughelyén! Nem kell a múltat végképp eltörölni! Mi minden évben Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én az 1038-ban elhunyt Szent István királyunkra is emlékezünk, kit augusztus 20-án temettek el e szent helyen. Tisztelettel kell emlékezni mindazokra, akikre joggal büszke – a Szent Korona hajdani tagjaként – minden magyar, s nem magyar. 

Tisztelt Fehérvári Polgárok!

Támogassák kezdeményezésünket, hogy keressenek más „játszóteret” azok, akik játszódni kívánnak, hogy mondjanak le arról végleg, hogy koronázási játékot űzzenek abból és éppen ott, ahol legnagyobbjaink temettettek és koronázattak, azok sírjai felett, akik értünk éltek és haltak! 

Kelt, Székesfehérvárott, 2014. június 24-én, Keresztelő Szent János születése napján


1.    Dr. Boór Ferenc, okl. gépészmérnök, mat. mod. szakmérnök, MVSZ Fejér megyei elnöke, sk.
2.    Fuksz Sándor, vállalkozó, Magyarok Világszövetsége elnökhelyettese, sk.
3.    Kónyi-Kiss Botond, egyetemi hallgató, HVIM Fejér megyei elnöke, sk.
4.    Sajó Victor, okl. gépészmérnök, Fejér Szövetség elnöke, sk.
5.    Sajó Mária, ápolónő, vállalkozó, Fejér MAG Egyesület titkára, sk.
6.    Tamási B. Lajosné, könyvvizsgáló, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület elnöke, sk.
7.    Dr. Bednyák Attila, jogász, sk.
8.    Boór Tamás, egyetemi hallgató, sk.
9.    Fogarasi Márta, vállalkozó, sk.
10.  Fórizs József, technikus, sk.
11.  Fórizsné Tóth Ágnes, adminisztrátor, MVSZ Fejér Megyei Szervezet titkára, sk.
12.  Hideg Dániel, tanuló, sk.
13.  Horváth Vilmos, vállalkozó, MVSZ Fejér Megyei Szervezet alelnöke, sk.
14.  Imre István, nyugdíjas, sk.
15.  Imre Istvánné, nyugdíjas, sk.
16.  Kemény Béláné, nyugdíjas, sk.
17.  Keresztes Imre, okl. építészmérnök, sk.
18.  Király Dávid, geográfus, sk.
19.  Kovács Ferenc, fűtésszerelő, sk.
20.  Dr. Kovács Tibor, jogász, sk.
21.  Kószó József, nyugdíjas, sk.
22.  Nagy János, ipari szaktanácsadó, sk.
23.  Nagy Lajos, nyugdíjas, sk.
24.  Papp László, közalkalmazott, sk.
25.  Szabó Imréné, nyugdíjas, sk.
26.  Szabó László, egyetemi hallgató, sk.
27.  Szalay István, nyugdíjas, sk.
28.  Szócsin Miklósné, Veszprém Jobbik, sk.
29.  Tóth Tibor, vendéglős, sk.
30.  Uszkai Nóra, építész, sk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése